Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Even zo maar

Even zo maar

29-05-2012 om 16:33

Vakantiegeld niet uitbetaald

Het werk van mijn man heeft het vakantiegeld van al het personeel niet uitbetaald, met als reden "dat hun kasstand momenteel ontoereikend is door de structurele vertraging in de oplevering van hun projecten waardoor er een vertraging is in de betalingen van de klanten." Het bedrijf verwacht dat ze in de maanden juni, juli en augustus met de maandelijkse salarisrondes het vakantiegeld uitgesmeerd over een drietal deelbetalingen kunnen gaan uitkeren. (Voorgaande is bijna letterlijk het volledige mailtje dat het personeel toegestuurd kreeg.)

Mag een bedrijf zomaar besluiten het vakantiegeld niet uit te betalen? Ben er eerlijk gezegd behoorlijk pissig over.... Van mijn man heb ik begrepen dat de OR hier (weer eens) niet in gekend is. En de opmerking 'we verwachten in juni, juli en augustus te betalen' vind ik wel erg vrijblijvend klinken. Kan m.i. dus ook betekenen dat het december wordt of mei volgend jaar.

Is er iets dat mijn man kan doen? Heeft het zin protest aan te tekenen? Hij zegt zelf geen zin te hebben zijn hoofd weer boven het maaiveld uit te steken ("Laat een van mijn collega's dat maar doen") omdat hij al in de clinch ligt met het bedrijf. (Er is besloten de lease-auto's eruit te doen, en daar staat zo goed als niets tegenover. En dat terwijl de leaseauto onderdeel is van zijn salaris en zwart op wit staat dat hij er recht op heeft.) Ik heb hem geadviseerd in elk geval contact op te nemen met de vakbond zodat er in ieder geval iets van dossieropbouw wordt gedaan. Of hij dat gaat doen, weet ik niet.

Afgezien de vraag of het bedrijf zomaar kan en mag besluiten het vakantiegeld niet/ later uit te betalen: kun je eventuele kosten hierdoor verhalen op het bedrijf? Vakanties moeten vaak van te voren betaald worden, waardoor je nu dus rood kunt komen te staan. Kun je die boeterentes verhalen op het bedrijf? En als ik mijn spaargeld hiervoor aanspreek, kan ik de rente die ik dan misloop (is natuurlijk niet zoveel, gaat meer om het idee) declareren bij de baas? En zou je ook niet kunnen zeggen dat het bedrijf nu een lening bij jou heeft en dus rente over dat bedrag aan jou moet betalen?

Ik kom misschien een beetje muggezifterig over, maar heb het helemaal gehad met mans werk. Constant is er iets, er wordt ontzettend veel van het personeel gevraagd, en er staat erg weinig tegenover. Ik moet mij echt inhouden om niet zelf mailtjes naar mans leidinggevende en/ of directeur te sturen. Heb ze de afgelopen jaren in gedachten al heeeeeeel vaak de waarheid gezegd.

Oja, het niet uitbetalen van het vakantiegeld heeft niets met de economie te maken. Ze hebben het juist erg druk, komen bijna om in het werk. Er wordt alleen verkeerd/ te krap gepland waardoor projecten vaak uitlopen. En soms is een klant erg lastig.

Jemig

wat balen zeg en wat ontzettend lullig, ze weten ruim van te voren wie ze wat moeten uitbetalen, een beetje begrijf regelt dat met hun boekhouder dus ver van te voren.

Je moet je ook afvragen of zo'n bedrijf de overige financiele zaken wel op orde heeft (ik ruik onraad).

NaShA

NaShA

29-05-2012 om 16:55

Nee, dit mag niet zomaar!

http://www.mkbservicedesk.nl/1102/uitbetalen-vakantiegeld.htm

Alleen als het dus in arbeidsovereenkomst of CAO staat mag het, anders niet. Zie ook de laatste zin: !!!Betaal je het vakantiegeld te laat, dan kan je werknemer een verhoging eisen van maximaal 50%.!!!

Ik zou samen met de collega's toch die kop maar boven het maaiveld uitsteken....

de arbeidsinspecteur tippen, dat kan je lekker anoniem doen volgens mij.

andere kant

andere kant

29-05-2012 om 17:16

Maaiveld

de andere kant is dat banen niet voor het oprapen liggen.

als het bedrijf financieel al moeilijk gaat, kun je wel eisen dat ze het uitbetalen maar dit doen ze vast niet zo maar. je kunt er inderdaad van uit gaan dat het bedrijf het op dit moment erg moeilijk heeft. blijkbaar verzinnen ze van alles (oa met de leaseauto) om kosten te besparen. Wil je het bedrijf onderuit halen door te eisen dat ze nu vakantiegeld uitbetalen...? natuurlijk mag dit niet zomaar, dat zullen ze zelf ook wel weten. Maar wat is het (voorlopig) behoud van je baan waard, kun je echt niet 1 tot 3 maanden wachten?

NaShA

NaShA

29-05-2012 om 17:21

Omdat het wettelijk is vastgelegd

het is namelijk gewoon je eigen geld, je eigen loon. Daar heb je voor gewerkt. Daarom!

Ja precies

betalen !!

Kom zeg, dat wordt maandelijks afgetrokken (want het wordt in 13 maanden verdeeld en in 12 maanden + 1 maand extra).

Dat geld is van de werknemer !

Hup arbeidsinspectie inlichten, dit kan niet !

Wat dingen

Nee, dat mag dus inderdaad niet. Punt is wel: wat doe je ertegen. Procederen, maar voordat die procedure helemaal is afgerond ben je ook minimaal 2 maanden verder en dan heb je dat geld in principe ook al bijna binnen. En een procedure is een geweldige manier om de baas finaal tegen je in het harnas te jagen.

Neemt niet weg dat ik denk dat je man wel actie moet ondernemen. Als de werkgever geen enkel tegengas krijgt bestaat natuurlijk het risico dat hij dit wel een leuke actie vindt voor volgend jaar. Da's ook niet de bedoeling.

Zijn er echt serieuze problemen?

Als het heel slecht gaat met het bedrijf en de lonen niet meer betaald worden kan UWV op een gegeven moment de loondoorbetalingsverplichting overnemen. Van een advocaat van de vakbond heb ik ooit vernomen dat UWV net doet alsof dat alleen maar geldt bij een faillissement of surseance, maar dat is niet waar, het geldt als de werkgever 'verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen' als ik het wel heb. Vermoedelijk is daar nu nog geen sprake van, want het reguliere loon wordt wel betaald alleen het vakantiegeld niet, dus dan kom ik weer terug bij wat ik net zei: alleen een gewone loonvorderingsprocedure (bij de voorzieningenrechter, een soort kort geding) is hier het uiteindelijke dwangmiddel.

Het beste is m.i, als een aantal mensen die bondslid zijn gezamenlijk naar de bond stapt en de bond een boze brief laat schrijven. Weet de baas dat dit soort dingen niet voor zoete koek geslikt worden. Te weinig verzet, en straks heb je ook in augustus dat geld nog niet binnen...

Of de werkgever aansprakelijk is voor vervolgschade weet ik niet, al zou ik denken van wel, denk er dan wel aan dat jullie weer alles moeten doen om die schade te beperken. Dus als de schade een roodstand is (en dus rentelasten) moet je uitgaven zoveel mogelijk uitstellen om die roodstand te vermijden. Lastige kwestie, lijkt me.

Sterkte ermee

Temet

Sancy

Sancy

29-05-2012 om 22:23

Nog wat dingen

Ik zou doen wat Temet zegt, en enkele bondsleden vragen hun vakbond op de werkgever af te sturen. Je man heeft inderdaad een loonvordering als zijn vakantiegeld niet wordt uitbetaald. Maar hij kan die loonvordering pas instellen als de werkgever in gebreke blijft. Laat je man en zijn collega's daarom in ieder geval een sommatie aan de werkgever geven per ommegaande het vakantiegeld uit te betalen anders zal in hij gebreke worden gesteld en natuurlijk behoud je het recht om verdere juridische stappen te nemen blablabla. Hier staat het allemaal vrij helder: http://www.ontslag-krijgen.nl/loonvordering.html
Een vakbond kan dit (volgens mij) alleen voor haar leden.
Ook de OR zou zich moeten uitspreken. Die kan zich beroepen op verschillende artikelen: informatierecht, initiatiefrecht. De OR mag gevraagd én ongevraagd adviseren dus hij kan een brief naar de directeur of bestuurder sturen met een verzoek tot inzage in alle relevante documenten die aan dit besluit ten grondslag liggen en de bestuurder adviseren onmiddellijk over te gaan tot uitbetaling. Als dat niets oplevert kan de OR er zelfs een vertrouwenskwestie van maken. Dat heb je helemaal alle stellingen betrokken.
Aan het eind schreef je: "Oja, het niet uitbetalen van het vakantiegeld heeft niets met de economie te maken. Ze hebben het juist erg druk, komen bijna om in het werk. Er wordt alleen verkeerd/ te krap gepland waardoor projecten vaak uitlopen. En soms is een klant erg lastig.". Denk je dat het bedrijf in financiële moeilijkheden zit? Werknemers zouden als er geen (volledig) salaris betaald wordt ergens in de komende tijd, zelf het faillissement kunnen aanvragen en een loonvordering instellen. Dan is de chaos compleet. Onthoud in dat geval dan dat loonvorderingen die vóór een faillissement ontstaan zijn, geen boedelschulden zijn maar bevoorrechte schulden die betaald worden vóór de overige schulden, al gaat de belastingdienst meestal met de buit er vandoor. Daar staat hier wat over: http://www.arbeidsrechter.nl/vordering-faillissement-werknemer-curator
Maar het eenvoudigst is toch echt dat, als je er financieel een beetje vertrouwen in hebt, je wacht of in ieder geval het eerste deel volgende maand betaald wordt. En dan alle opties nog eens overwegen.

Spaarpotje

Spaarpotje

29-05-2012 om 22:26

Dit verbaasde mij

" Oja, het niet uitbetalen van het vakantiegeld heeft niets met de economie te maken. Ze hebben het juist erg druk, komen bijna om in het werk. Er wordt alleen verkeerd/ te krap gepland waardoor projecten vaak uitlopen. En soms is een klant erg lastig."

Hoe weet je dit, zit je in de directie? Ik sluit me bij sommigen aan dat dit soort zaken juist wel een teken kunnen zijn dat het bedrijf in slecht weer zit. Dat kan ook als het wel druk is hoor. En eenklant die lastig is kan ook een klant zijn die niet meer in staat is om te betalen.

Primavera

Primavera

30-05-2012 om 01:01

Ik zou maar eens hard naar een andere baan uitkijken

Het klinkt heel erg als een bedrijf dat in financiele moeilijkheden zit. Je moet niet denken dat bedrijven alleen falliet gaan doordat ze steeds minder opdrachten/orders krijgen. Ik heb juist aardig wat bedrijven zwaar in de moeilijkheden zien raken door het tegenovergestelde.
Meer vraag dan gewoonlijk zorgt vaak dat het bedrijf daarvoor moet investeren in meer personeel of grondstoffen/onderdelen of gedeeltes uitbesteed aan derden, enz. Hierdoor heeft het bedrijf tijdelijk minder liquiditeit en is daardoor kwetsbaarder.
Als er dan op dat moment een kink in de kabel komt, dan hangt zo'n bedrijf heel makkelijk en dat hoeft niet eens de schuld van het bedrijf zelf te zijn. Een grote klant kan geen geld meer hebben om het gevraagde werk te betalen (en moeilijk beginnen te doen om te proberen onder de betaling uit te komen of in ieder geval uit te stellen). Een leverancier kan failliet gaan waardoor het product net niet af komt en dus onverkoopbaar is, terwijl er wel een hoop geld inzit, of een derde partij die er een cruciaal aandeeltje in heeft kan vertragen met beloofde diensten.
Het bedrijf heeft geen geld genoeg om meer mensen in te zetten op dat project en dus wordt het personeel wat er is overvraagd. Door dat overvragen wordt er slechter werk geleverd, waardoor de planning uit de hand loopt en iedere vertraging van levering betekent uitstel van betaling, terwijl de kosten wel doorlopen. Het niet of vertraagd betalen van derden zorgt dat deze hun deel van de diensten of deelprodukten niet meer of vertraagd leveren, waardoor het werk niet afkomt en dus niet betaald wordt.
Vaak zit er dan ook nog ergens een bank tussen die een periodieke betaling moet hebben waar dan net vanwege een dag of enkele dagen te laat innen niet aan kan worden voldaan. Die bank wil dan alleen wachten als daarvoor dan een lening met stevige rente wordt voor afgesloten of berekent er gelijk een fikse boete voor, waardoor een deel van de uiteindelijke inkomsten van het bedrijf naar de bank toe verdampen.
Dat maakt het liquiditeit probleem weer groter, waardoor het bedrijf op z'n uitgaven probeert te bezuinigen, wat de werkdruk nog hoger maakt. En zo komt het bedrijf in een cirkel terecht waarbij er genoeg werk is, iedereen zich rot werkt en er toch net niet genoeg binnenkomt om het bedrijf gezond te houden.
In zo'n situatie je geld opeisen, want het is natuurlijk gewoon je eerlijk verdiende geld, kan nou net die zet zijn die het bedrijf om laat vallen en dan zal er helemaal weinig zijn.
Het handigst is als zo'n bedrijf eerlijk is met de werknemers hoe de boel ervoor staat en wat ze kunnen verwachten en zouden overleggen. Alleen zijn bedrijven er bang voor dat de werknemers dan vanwege de onzeker toekomst er vandoor gaan zodra ze iets anders kunnen krijgen of juist meer opeiserig worden, waardoor het delicate evenwicht waar het bedrijf balanceert verstoord wordt en de boel gelijk tegen de vlakte gaat ipv nog een kans te hebben dat het uiteindelijk weer goed komt.
Ik heb geen zekere oplossing voor je behalve uit te kijken naar wat anders. Ik wilde alleen even uitleggen hoe de situatie die je beschrijft juist wel een teken kan zijn van grote financiële moeilijkheden bij het bedrijf. Misschien zijn ze tijdelijk, misschien niet. De stelling van de mail geeft alleen niet de indruk dat het bedrijf zelf weet welke kant ze nu opgaan.

Ik denk het ook

Het bedrijf waar een kennis van ons werkte had dezelfde 'signalen' als welke jij omschrijft...Het begon vorig jaar, werk zat, maar amper personeel genoeg ondanks de roep om méér personeel door de werknemers, veel overwerken omdat klussen af moesten en die uren werden 'opgeschreven'. En nee zei vriend, het gaat héé; goed bij ons, wij hebben werk zat....Het gaat niet om 'het werk' het gaat om wát ze ermee binnen halen aan geld en dáár heb je geen zicht op als medewerker.
Toen kwam het eerste signaal....dat was ook dat vakantiegeld....En het werd uiteindelijk uitgekeerd, alleen te laat en sommigen nóg later. Toen dat achter de rug was, was het nog steeds druk qua werk. Vrije dagen 'mochten' niet worden opgenomen i.v.m. de werkdruk (een afspraak die wel al maanden hadden moest afgezegd hierdoor, zo weet ik het nog) en uiteindelijk ergens aan het eind van het jaar werd het personeel bij elkaar geroepen...Er waren 'financiële problemen' een grote opdrachtgever die nog maar gedeeltelijk betaald had, was fallïet gegaan.....en ja de opdracht was al klaar. En ze konden w.s. nog wel e.a. alsnog krijgen uit het fallisement, niks aan de hand, maar...............(nu komt ie) omdat ze financiële armslag nodig hadden wilden ze alle personeel vragen om hun 'overuren en vakantieuren' in te leveren (tijdelijk was het volgens hun) zodat ze verder konden met het bedrijf. Van dat geld dat die vakantieuren/overuren waard was konden ze weer matriaal inkopen zodat ze weer nieuwe projecten konden opstarten....Nog steeds opdrachten genoeg volgens bedrijfsleiding. Uiteindelijk heeft al het personeel dat gedaan...in overleg trouwens met vakbond, sommigen met advocaten etc.etc. En de directie zelf deed dat ook. Dus pfff al dat overwerk voor niets...Toen ging het even goed en leek het er weer goed voor te staan. Tot 2 weken geleden. Bedrijf heeft zelf het fallisement aangevraagd. Wederom opdrachtgevers die niet kunnen betalen omdat ze zelf in de problemen zitten. En al het personeel is dus nu thuis in afwachting van en in de hoop op een doorstart.
Als ik jullie was zou ik maar als de wiedeweerga lid worden van de vakbond. Dit zijn geen goede signalen en zeker niet in deze tijd...
Overigens heeft vriend geen spijt van het inleveren van die vakantiedagen...W.s. was het écht zo dat als ze dat toen niet gedaan hadden ze toen al falliet waren gegaan...en falliet= geen werk= geen loon. Dan maar liever die dagen inleveren. Dan kan je wel op de 'rechten' gaan wijzen...maar als het resultaat is dat je dan je vakantiegeld hebt en je leaseauto, maar erna niet eens meer een baan...Tja...
groeten albana

Even zo maar

Even zo maar

30-05-2012 om 09:00

Reactie

Dank voor jullie reacties. Mijn man heeft ze ook gelezen, t/m de reactie van Spaarpotje. Ik weet niet of hij wat met jullie reacties gaat doen, hij is van mening dat de OR maar actie moet gaan ondernemen. (Al zal ik 'm wel vanavond achter de computer zetten om de evt. nieuwe reacties te lezen.)

We hebben (helaas) al ervaring met het failliet gaan van dit bedrijf een jaar of 5 geleden. Wat dat betreft zijn we dus behoorlijk op de hoogte van hoe de uitbetaling dan gaat. De 2 maanden ofzo die we toen hebben moeten wachten tot UWV het salaris uitbetaalde, hebben we zelf kunnen overbruggen. En mochten we onverhoopt weer een faillissement meemaken, zal dat waarschijnlijk weer kunnen. Wat dat betreft is er dus voor ons geen probleem dat het vakantiegeld later komt. Maar ik vind het wel flink verschil maken of je nu je spaargeld aanspreekt omdat je de tijd moet overbruggen tussen faillissement en uitbetaling UWV, of omdat werk besluit dat het hen beter uitkomt later te betalen. Dat laatste vind ik namelijk erg gemakkelijk van het bedrijf. Beetje ikke-ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikken. Werknemers geven erg veel aan bedrijf, en daar staat weinig tegenover. Ze 'eisen' haast dat je altijd bereikbaar bent (laatst belden ze in zijn vakantie op of hij niet 2 dagen naar een klant kon), maar geven daar weinig voor terug. Zo kan man op vrijdagmiddag thuiskomen met de mededeling dat hij zondags voor 2 weken naar Amerika moet bijvoorbeeld. Dat je misschien wel allemaal afspraken en vergaderingen hebt staan interesseert hen niet....
Man zegt trouwens dat het geld voor uitbetalen vakantiegeld er wel was (ze hebben er dus wel voor gespaard), maar dat ze het in de projecten hebben gestoken. Ik begrijp uit Primavera's reactie dat dat misschien wel bittere noodzaak kan zijn van het bedrijf.

Nog even terugkomend op de lease-auto: bedrijf is (na 5 jaar) bezig een 'loonhuisconstructie' op te zetten. Ze willen o.a. eenheid hebben binnen de afdelingen, en dat is nu niet. Zo krijgt man bijv. per maand bedrag x + een leaseauto, en krijgt zijn directe collega (zelfde afdeling) alleen bedrag x. En een andere directe collega krijgt misschien wel weer iets anders. Bedrijf wil dat dus allemaal gelijk trekken, en heeft o.a. besloten dat er leaseauto's uitgaan. Alleen bepaalde afdelingen of functies krijgen er nog een en de rest niet. Daar kan ik mij op zich prima in vinden. Alleen heeft bedrijf besloten dat er vrijwel geen compensatie staat voor het 'inleveren' van de auto, terwijl het wel een stuk loon is. Bedrijf heeft bedacht dat je het 1e jaar 375 euro (bruto?) per maand krijgt, het 2e jaar 225 euro (bruto?) per maand en daarna niets meer. (komt niet bij het loon erbij, dus geen opbouw pensioen hierover, geen vakantiegeld etc.) Maar voor 375 euro p.m. kun je geen (gelijkwaardige) auto kopen. Dus man heeft de tegeneis neergelegd van structureel 1000 tot 1200 euro per maand erbij, en wel bij het loon op, zodat het ook meetelt bij het vakantiegeld, pensioenopbouw etc maar ook voor een onverhoopte uitkering. (Bedrag wat man 'eist', is wat het bedrijf nu per maand kwijt is aan de leaseauto. Gebaseerd op wat er op mans loonstrookje staat.) Hier komen ze dus niet uit. Ondertussen is het oorspronkelijke leasecontract al 6,5 maand verlopen, en wordt het steeds met een paar maanden verlengd. Maar het kan dus zo zijn dat de leasemaatschappij opeens op de stoep staat en de auto meeneemt. Wat dat betreft kunnen wij dus nog geen vakantieplannen maken, omdat we niet weten of we dan nog wel een auto hebben. (We kamperen altijd en reserveren nooit, of hooguit 1 dag van te voren.)

bibi63

bibi63

31-05-2012 om 16:03

Nee

vakantiegeld daar spaar je als medewerker voor. Dat weten velen niet, maar dat is wel zo. Je brutojaarsalaris is 12 maal het geld wat je maandelijks uitgekeerd krijgt PLUS het vakantiegeld. Een goede werkgever hoort dus maandelijks 8% per medewerker apart te zetten, zodat er de garantie is dat dit uitgekeerd wordt in mei en niet in een gat valt.
Gr. Bibi

Bibi

"Een goede werkgever hoort dus maandelijks 8% per medewerker apart te zetten, zodat er de garantie is dat dit uitgekeerd wordt in mei en niet in een gat valt. "

Ik denk dat iedereen in dit draadje het er wel over eens is dat we hier niet met een goede werkgever te maken hebben...

Groeten,

Temet

Even zo maar

Even zo maar

01-06-2012 om 09:01

Kleine update

De OR heeft inmiddels een gesprek gehad met de directie over het vakantiegeld. De directie heeft daarin gezegd dat ze naar oplossingen aan het zoeken zijn en dat ze het personeel hierover komende donderdag wil inlichten.

bibi63

bibi63

01-06-2012 om 14:47

Temet

Misschien kan ik dan beter zeggen: een slimme werkgever.
Gr. Bibi

Nog slimmere werkgever

die doet dit. In het arbeidskontrakt laten opnemen:
artikel zoveel: bij aanvang van deze arbeidsovereekomst bedraagt het salaris van werknemer op basis van een parttime aanstelling E xxx,xx bruto per maand inclusief 8% vakantiegeld.

Volgend artikel: Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% over het bruto uursalaris. Het recht op vakantietoeslag wordt opgebouwd per gewerkte maand.

Conclusie: je krijgt geen vakantiegeld, want dat zit al in je salaris.

Ik heb nog nooit op een loonstrookje van mij gezien hoeveel geld per maand gereserveerd wordt voor vakantiegeld. Of heb ik dan altijd iets over het hoofd gezien? Bij mijn andere werkgevers staat altijd: bruto salaris, - pensioenpremie, - zvw, + zvw, - loonheffing en dat wordt dan het netto salaris. En dan krijg ik toch nog vakantiegeld.

Dus een nog slimmere werkgever verklaart simpelweg het brutosalaris inclusief vakantiegeld.

Tsjor

Moontje

Moontje

02-06-2012 om 14:03

Reserveren en betalen zijn 2 dingen

Het reserveren van de vakantiegeld/dagen verplichting door een werkgever is iets totaal anders dan de daadwerkelijke uitbetaling. Het feit dat de WG maandelijks een voorziening treft voor vak geld (en als hij het echt goed wil doen ook voor het vak. dagen tegoed van zijn personeel) heeft niks te maken met het feit of hij voldoende liquide middelen heeft om het netto te betalen bedrag van die voorziening over te maken aan zijn personeel. Hij moet dus niet alleen een fin. verplichting opnemen op zijn balans, maar óók nog eens rekening houden met het feit dat hij het uit moet betalen.
Er zijn hierboven al de nodige redenen uiteen gezet waarom een WG in liquiditeitsproblemen kan zitten.

bibi63

bibi63

02-06-2012 om 17:56

Nou tjor

Op de meeste salarisstrookjes die ik van verschillende werkgevers heb gehad, staat onderaan een cummulatieve opsomming, waaronder ook de reservering! van het vakantiegeld.
Gr. Bibi

Ja,ook op salarisstrook

Iedere maand overzicht gewerkte uren,reiskosten, aantal ziekte/verlofdagen, opgebouwde vakantieuren en opgebouwd vakantiegeld.Vind ik erg fijn. Ik heb een contract voor een bepaald aantal uren maar werk vaak extra. Dus bij extra uren ook extra opbouw en extra betalingen. Alles is iedere maand precies na te kijken.

Cummulatief

Bij de cummulatieve bedragen wel (bij mijn goede werkgevers, waar nog een cao geldt, maar niet bij de berekening van brutoloon naar nettoloon. Bij deze werkgever moet ik het zelf van mijn brutoloon afhalen. Of eigenlijk van mijn nettoloon.

Tsjor

Eclusief, inclusief

Nog duidelijker wellicht. Ik moet helaas voor een aantal uren ww aanvragen. Na het hele schema doorgeworsteld te hebben kom ik bij de vraag naar het bruto loon. Dan staat er:
'Gebruik hiervoor het brutoloon op uw laatste loonstrook. Zonder vakantietoeslag, dertiende maand of andere toeslagen'

Dat is dus niet, het brutoloon is inclusief vakantietoeslag, dertiende maand etc.

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan zo snel, dat zelfs het UWV het niet bij kan houden.

Tsjor

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.