Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Vaste baan utopie

Wat vinden jullie hiervan? Dit is natuurlijk nog versterkt door de crisis, maar ik denk echt dat mijn kinderen in een heel andere maatschappij zullen leven dan wij. Niet noodzakelijkerwijs altijd slechter, maar wel heel anders. De vaste baan is toch de basis van het werkenmensen-bestaan geweest tot de komst van de zzp-er. Straks zullen heel veel mensen een gezin moeten stichten zonder vaste baan. Ik denk echt dat er grote verschuivingen komen. Het ideaal uit de eerste tien jaar van de 21ste eeuw, een huis van 3,5 ton met 2 auto's en 5 vakanties wordt een stuk minder haalbaar. Misschien wel meer kansen voor de niet-materiële waarden, voor zingeving, cultuur, sociale dingen, sport. Alle dingen die niet of weinig geld kosten.
Kortom, problemen en kansen. En uitdagingen!

Vaste baan utopie
AMSTERDAM - Vorig jaar kregen nog geen 2000 mensen een contract voor onbepaalde tijd in het bedrijfsleven. In 2010 was dat nog 83.000. Dat is een daling van 97 procent.

Foto: Lex van Lieshout Foto: Lex van Lieshout

De kans om bij een openstaande vacature een vast contract te krijgen, is daarmee nihil, schrijft het UWV in een rapportage. Het aantal tijdelijke contracten met aanstellingen voor meer dan een jaar groeide wel sterk. Het UWV noemt de daling van het aantal vaste banen 'spectaculair'.

Vooral voor hoger opgeleiden is de kans op een vaste baan historisch laag. Ook moeten werknemers vaker genoegen nemen met een baan onder hun opleidingsniveau.

Vaste contracten worden vooral geboden bij moeilijk vervulbare functies, met name in de transport en sociaal-maatschappelijke sector.

Vervanging

Inmiddels heeft 13 procent van alle werknemers een tijdelijk contract, meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) twee weken geleden. Vaak gaat het om functies die de baas helemaal niet als tijdelijk beschouwt. Loopt het contract van een werknemer af, dan wordt hij of zij namelijk direct weer vervangen door een nieuwe arbeidskracht.

Zo werd in 1994 nog maar de helft van de tijdelijke contractanten vervangen door een nieuweling, in 2008 is dit aantal opgelopen tot acht van de tien.

Het UWV kan niet voorspellen of de trend met tijdelijke contracten doorzet in 2012.

Sancy

Sancy

07-03-2012 om 10:15

Het uwv

kan het niet voorspellen? Nee, die heeft ook geen glazen bol. Maar ik durf die voorspelling wel aan: de trend met tijdelijke contracten zal doorzetten in 2012, en waarschijnlijk ook wel in 2013.

Vic

Vic

07-03-2012 om 10:17

Huh?

"Vorig jaar kregen nog geen 2000 mensen een contract voor onbepaalde tijd in het bedrijfsleven."
Is dat in totaal (in Nederland), of gaat het alleen om contracten direct na de sollicitatieprocedure? Contracten voor onbepaalde tijd zonder voorafgaand jaarcontract zijn al heel lang niet gebruikelijk natuurlijk.

rodebeuk

rodebeuk

07-03-2012 om 10:21 Topicstarter

Komt uit de telegraaf

..dat was ik nog vergeten.
Vic, goeie vraag. Ik weet niet wat ze precies bedoelen, maar ook als het alleen bij aanstelling is is het een enorm verschil met het voorgaande jaar.

Het kan natuurlijk wel zo zijn dat werknemers straks bij betere economische tijden weer meer eisen kunnen stellen. Dat weet ik niet. Maar dat staat ff los van wat jij zegt.

Vic

Vic

07-03-2012 om 10:24

Kan me niet voorstellen

Ik kan me niet voorstellen dat vorig jaar in heel Nederland maar 2000 mensen in vaste dienst voor onbepaalde tijd zijn gekomen. Wat dat betreft ben ik dus erg benieuwd hoe ze dat dan precies bedoelen. Ik ken wel mensen die al jaren telkens jaarcontracten krijgen en mensen die niet meer van baan durven veranderen omdat ze nergens een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Geldt ook voor mij overigens. Ik kan het me niet veroorloven om van baan te wisselen en dan na een jaar een contract niet verlengd krijgen.

rodebeuk

rodebeuk

07-03-2012 om 10:32 Topicstarter

Trouw is wat subtieler

(was te verwachten)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3221569/2012/03/07/Niemand-krijgt-meer-vaste-baan.dhtml

Als er alleen nog maar ketens van tijdelijke werknemers worden gehanteerd dan wordt uiteindelijk het werk uitgehold, iets wat ik ook al veel langer zie. Alles wordt in stukjes geknipt, geen allround-functies meer, en ook weinig mensen die veel ervaring binnen het bedrijf hebben. De hele wereld een lopende band-fabriek.

Dat krijg je met vvd

al decennia aan het roer. De rechten van werknemers worden steeds minder. Kijk in sommige branches kan ik mij ook ergeren aan de niet bestaande werkethiek van werknemers maar hoe soms met mensen omgegaan wordt in met name commercielere functies vind ik schandalig.

iig ik heb nu 1x een 3 maanden, 1x 6 maanden, 1x een jaarcontract gekregen en dus nu een vast contract moet krijgen ?

Of mogen ze 3x verlengen?

dan zou ik nog een keer een jaarcontract krijgen en dan pas volgend jaar een vast contract.

Fiorucci

Fiorucci

07-03-2012 om 13:24

Manda

ja, drie keer verlengen mag. Helaas zijn er ook veel werknemers die je dan ontslaan, en dan weer iemand tijdelijk aannemen.

NaShA

NaShA

07-03-2012 om 13:34

Meer verlengen mag ook

als de CAO dat toelaat. Maar, Manda, ik meen mij te herinneren dat je les gaf? Ben je ambtenaar? Dan gelden weer andere regels namelijk...

Het wordt inderdaad anders

Ik denk dat deze trend wel doorzet. In het artikel in Trouw stond ook dat vooral mensen onder de vijfentwintig er minder moeite mee hebben/niet beter weten.

Ik ben zelf het grootste deel van mijn werkzame leven zelfstandige geweest, dus die zekerheid van een vaste baan ken ik eigenlijk niet en mis ik eerlijk gezegd ook niet. Misschien dat dit voor de jongeren van nu ook wel geldt.

Chris

Gruwel

Gruwel

07-03-2012 om 17:30

Gruwel

Ja, ik zie het ook in mijn werkomgeving. Iedereen krijgt 3 x een jaarcontract en met wat geluk sturen ze je dan 3 maanden de WW in en daarna begint het hele circus opnieuw.
Maar er komt een moment dat dit tegen je gaat werken. Je zit dan met allerlei vastgeroeste meuk met vast contract en nieuw elan, jonge medewerkers, frisse wind die zeggen ook een keer ' adieu, als je me niet wilt dan niet'. En die goede krachten vinden elders snel weer een nieuwe uitdaging en zo brokkelt je organisatie steeds meer af. Gefeliciteerd! Tenminste ik ben dat wel van plan... na drie keer een jaarcontract kun je me voor 3 maand naar huis sturen maar dan kom ik niet terug.

NaShA

NaShA

07-03-2012 om 17:47

Wat je ook gaat krijgen

geen enkele werknemer die nog een binding met een bedrijf voelt. Want na 3 jaar wordt je er uit gemikt. Werkgevers klagen al steeds meer dat enige loyaliteit bij werknemers ver te zoeken is. Tja, denk ik dan, vind je het gek?

Ikzelf heb al bijna 22 jaar een dienstverband, nu bij UWV, maar voorheen waren we CWI en daarvoor Arbeidsbureau. Mijn binding met UWV is gevoelsmatig al minder. Maar bij CWI en Arbeidsbureau voelde ik me betrokken.

Mijn vader heeft zijn hele leven bij 1 bedrijf gewerkt, dat bedrijf was zijn alles, daarvoor ging hij door het vuur, liep, met 2 gebroken benen en op krukken, gewoon op de werkplaats rond, want het werk moest doorgaan! Waar zie je dat nu nog?

Jourmaal

Toevallig vanochtend journaal gezien en daar werd vermeld dat het ging om mensen die een vaste aanstelling krijgen bij indiensttreding. Nou vermoed ik eerlijk gezegd dat het gros van de mensen die bij een indiensttreding al direct een vaste aanstelling krijgen eerst in dezelfde functie als uitzendkracht hebben gewerkt, maar goed.

Het zijn denk ik inderdaad communicerende vaten: als de lasten van een vast contract erg groot zijn krijg je die vlucht in draaideurconstructies, reeksen van tijdelijke contracten etc. Ik vraag me trouwens af of het probleem m vooral zit in de moeilijkheid om van mensen af te komen of vooral in de risico's als je medewerkers in vaste dienst ziek wordt. Het zou mij niet verbazen als Poortwachter met alles erop en eraan in combinatie met de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar en de onmogelijkheid om een zieke werknemer de eerste twee jaar op te zeggen het grote probleem is, meer dan problemen om van niet-zieke werknemers af te komen.

Het beroerde is alleen dat de ZW beperkt is tot twee jaar waarna de kans op WIA minimaal is, WW is bekort en het idee is om nog meer te bekorten, dus een aantasting van de ontslagbescherming is een enorme aantasting van de positie van werknemers. Als die WW-rechten wat meer om het lijf zouden hebben en houden dan hoefden werknemers niet zo doodsbang te zijn voor ontslag en dan kon je het ontslagrecht versoepelen. Voordeel daarvan zou dan trouwens zijn dat een ontslag niet meteen een negatief iets is. Als je werkgever 'zo maar' van je af kan dan straalt een ontslag ook niet meteen negatief op je af, en dat is nu denk ik wel het geval.

Groeten,

Temet

Kaaskopje

Kaaskopje

08-03-2012 om 01:56

Tijdelijke contracten

Bij mijn weten mag een werkgever 3 tijdelijke contracten aanbieden aan iedereen boven de 27 en onder de 27 jaar vier contracten. Dus bij het vierde, of voor jongeren vijfde, contract volgt er ontslag of een vaste aanstelling. Bij ons op het werk worden geen vaste aanstellingen meer aangeboden en wordt men met de meest onzinnige argumenten de laan uitgestuurd. Ik behoor tot de gelukkigen die in andere tijden wél vaste contracten kregen. Nog maar 4 jaar geleden... Ik ben daar zóóóó blij mee! Bij ons worden overigens niet automatisch jaarcontracten verstrekt. Vandaag hoorde ik van een collega dat hij wel een jaarcontract gekregen heeft, maar ze kunnen het bij anderen net zo makkelijk afdoen met een eerste 3 maanden, een tweede 6 maanden en een derde nogmaals 6 maanden. Hoe onzekerder de zaken gaan, hoe benauwder men is om zich vast te leggen aan personeel.
Dit korte termijndenken heeft zéker gevolgen voor de sfeer op het werk. Je zit er om je contract uit te dienen, je zit er voor jezelf en niet zozeer om het bedrijf tot een succes te maken, want dat succes kun je tóch niet blijven volgen. Daarnaast is het niet goed voor de sfeer onder de collega's. Het werkt achterdocht in de hand. "Waarom krijg zij wel allerlei kansen en ik niet?" "Jeetje, hoopt hij zo een nieuw contract te krijgen of zo?" Er wordt amper nog iets opgebouwd mét het personeel, het moet hier en nu en snel, en als je dat tempo niet bij kunt houden lig je eruit.
Ik ben dit jaar voor het eerst niet naar het jaarlijkse personeelsfeest geweest. Het bedrijf is in korte tijd groot geworden. Ik ken driekwart van het personeel niet van gezicht, laat staan van naam. Het loont niet de moeite om mij daarvoor in te zetten, want over een korte tijd is een groot deel van die mensen weer weg. Hoe leuk is het om daarmee te dansen?
Wat de kinderopvang betreft, merkt mijn dochter ook dat de aanmeldingen minder worden en dat kinderen die al opgevangen werden weer meer thuisgehouden worden door ouders die dan maar minder gaan werken. Dat is goedkoper. Zij als stagiaire, is een zéér welkome aanvulling op het personeel. Ze verdient er wel mee, maar natuurlijk niet wat een beroepskracht krijgt.
Ik begrijp dat er bezuinigd moet worden, maar zo zwaar bezuinigen op kinderopvang en onderwijs is wel het laatste wat de regering moet doen. En toch gebeurt het. Wat een pech als je nu bijna klaar bent met de ene opleiding en ziet dat de werkgelegenheid voor dat diploma afneemt en dat met het diploma van de opleiding die je wilt gaan doen, de kans op een baan steeds kleiner wordt? Het ziet er opeens niet meer zo florissant uit.

Kaaskopje

Kaaskopje

08-03-2012 om 01:57

Twee draadjes

Ik merk dat ik in mijn reactie twee draadjes aan elkaar heb gekoppeld...

NaShA

NaShA

08-03-2012 om 07:48

Kaaskopje

dat van die 4 contracten voor 27-minners was een tijdelijke maatregel. Ook al weer om de werkgevers tegemoet te komen...En nogmaals, CAO's mogen afwijken. Onze eigen CAO mag geloof ik wel 8 contracten voor bepaalde tijd afsluiten!!

Het kan alle kanten op

"Misschien wel meer kansen voor de niet-materiële waarden, voor zingeving, cultuur, sociale dingen, sport."

Volgens de pyramide van Maslow komt je pas een zingeving toe als je bestaanszekerheid hebt. Want als je geen bestaanszekerheid hebt ben je voornamelijk bezig om dat te bewerkstelligen en heb je geen tijd of aandacht voor zelfontplooiïng, spiritualiteit, zingeving. Bovendien kosten niet-materiële dingen ook geld. Dat moet je dan wel hebben.

skik

Sancy

Sancy

08-03-2012 om 10:34

Beemer

"als het ontslagrecht wordt aangepakt, dan wordt het financiële risico voor de werkgever bij een vast contract een stuk kleiner. In de huidige tijd is de bescherming van de werknemer in vaste dienst en het daaruit voortvloeiende financiële risico voor de werkgever te groot."
Het financiële risico is mijns inzien niet te groot, maar wel groter dan de werkgever bereid is te nemen. Veel werkgevers 'vergeten' gemakshalve dat hun werknemers het ware kapitaal van de onderneming vormen.

Sancy

Sancy

08-03-2012 om 10:36

Anne-fleur

"volgens mij was de conclusie ook dat er veel mensen een tijdelijk contract krijgen met uitzicht op een vaste aanstellen. Dat was bij ons al jaren zo. Alleen heet het dan een proeftijd."
Dat is natuurlijk niet hetzelfde als de wettelijke proeftijd, die is niet langer dan 1 of 2 maanden (doorgaans) moet niet verward worden met de duur van een tijdelijk contract.

Thursday Next

Thursday Next

08-03-2012 om 11:19

Manda,

in je CAO staat precies hoelang en hoevaak je tijdelijke contract verlengd mag worden.
Voor mij (ook werkzaam in het HBO) geldt dat ik 3 jaar lang een tijdelijk contract mag hebben. Dat zou dus ook 12x een 3-maanden contract kunnen zijn.
Wettelijk is het volgens mij maximaal 3 tijdelijke contracten ongeacht de duur ervan, maar een CAO kan daar dus goed vanaf wijken.

NaShA

NaShA

08-03-2012 om 13:14

Ach beemer

dat is het aloude liedje dat de werkgevers afsteken: "Omdat er namelijk wel een verschil tussen zit. Een vaste aanstelling heeft volgens de wet nog steeds een eeuwigheidskarakter. Wil je dat eenzijdig openbreken dan kost je dat veel tijd (geld), moeite (geld) en het risico dat je moet afkopen (geld).

Het huidige ontslagrecht maakt van het menselijk kapitaal een menselijke balast die de flexibiliteit van de onderneming ernstig belemmert. En dat is niet erg zolang je zeker weet de enige weg omhoog gaat. Maar zolang je dat niet weet, is de enige flexibele oplossing het geven van tijdelijke contracten. "

En dat is gewoon echt niet meer zo. Bijna alle aanvragen die door werkgevers worden ingediend bij UWV worden met een toestemming afgedaan. Daarna mag er worden opgezegd waarbij ook nog eens 1 maand van de opzegtermijn af mag. Verder is er nog de mogelijkheid met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Maar ook hier is natuurlijk wel zo, als je als werkgever je als een hork hebt gedragen, waarom zou je van de werknemer dan wel medewerking verlangen?
Vergoedingen zijn geen wettelijk recht, dus je bent als werkgver niks verplicht.
Kantonrechter kan dan nog de meest dure weg worden, want daar worden vaak vergoedingen vastgesteld. Maar dat verandert bij versoepeling niet. Als werknemer kun je dan achteraf je gelijk gaan halen. Kosten konden dan nog weleens veel hoger uitpakken voor een werkgever!

NaShA

NaShA

08-03-2012 om 13:45

Beemer

1. Als een werkgever inderdaad zijn zaken op orde heeft kost een aanvraag niet veel tijd en moeite, maar daar schort het vaak aan! En dat wordt dan op het bordje van UWV geschoven, dat wij zulke labbekakken zijn etcetc. En dat het dan zoveel geld kost. Dat hoeft dus niet!

2. Deze situatie is al jarenlang, het merendeel van de aanvragen, meer dan 90%, krijgt gewoon een toestemming. Maar die hoor je niet. Alleen die 10% waarbij ik dan weer naar punt 1 verwijs.

BTW, Ambtenaar zijn wij al heeeeeeeeel lang niet meer hoor!

Verder, de afkoopsom is dus geen verplichting, dat een werkgever daar wel voor kiest is dan eigen keuze. Het hoeft dus niet...Het staat nergens in de wet.

Waar ik het wel mee eens ben dat die 1e 2 jaar bij ziekte wel erg zwaar op werkgevers rust, die situatie is erg onwenselijk!

Kaaskopje

Kaaskopje

08-03-2012 om 14:06

Nasha

Weet je dat zeker? Van die 8 contracten? Als je daar een duidelijk stuk tekst van hebt, wil je dat dan kopiëren en naar mij toesturen? Dat kan via [email protected]. Bij ons wordt men na het derde contract ontslagen. Het ligt er dik bovenop dat dat is om geen vast contract aan te hoeven bieden. Zelfs niet als je na een periode uitzendbureau en het maximale aan tijdelijke contracten in dienst bent geweest en er niets op je aan te merken kán zijn. (Ik schrijf kán omdat ze dan wel een reden zoeken, waarom het ontslag dan wel te rechtvaardigen is.)

NaShA

NaShA

08-03-2012 om 14:16

Nee

ik vergiste mij. Maar bij UWV kunnen er wel 4 contracten afgesloten worden. Dat is dus 1 meer dan wettelijk is bepaald.

Beemer

"Andere vraag dan: wat is volgens jou de reden dat er voor tijdelijke contracten wordt gekozen als het ontslagrecht al zodanig versoepeld is (jullie keuren tenslotte bijna alle aanvragen goed) dat dat helemaal niet soepeler hoeft.
Wat is het grote voordeel voor de werkgever dat ie werkt met bepaalde tijd contracten en een hoog werknemersverloop?
Welke logische gedachte zit daar achter? "

Daar hoeft helemaal geen logische gedachte achter te zitten. "Iedereen weet" dat het "ontzettend lastig" is om een werknemer met een vast dienstverband te ontslaan. Of het feitelijk ook lastig is, is daarbij niet aan de orde. Als de werkgever denkt dat het lastig is, is dat reden genoeg om iemand niet in vaste dienst te nemen als het niet nodig is.
Vul voor vast dienstverband in''moeder', of 'oudere werknemer' of 'werknemer met arbeidsongeschiktheidsverleden' en je ziet het probleem nog duidelijker. Het gaat er niet om hoe het is. Het gaat erom hoe de werkgever denkt dat het is.

En met dat personeelsverloop valt het in tijden van crisis vaak ook nog reuze mee, want iedereen is blij een baan te hebben. Trekt de arbeidsmarkt weer aan, dan trekken de werknemers weer wat makkelijker weg. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Tegen die tijd zijn ze wellicht alsnog te paaien.

Groeten,

Temet

NaShA

NaShA

08-03-2012 om 15:43

Zbo

ja, wat financiering betreft, hoewel dat ook niet geheel waar is, want UWV wordt gewoon per ding afgerekend. Het is geen eindeloos potje geld zeg maar.

Beemer, het is helemaal niet zo ingewikkeld, de regels voor ontslagaanvraag en wat er bij moet zitten staan gewoon op de site vermeld, je kunt als werkgever dus prima een dossier aan leggen, maar je moet het wel willen. En om dan vervolgens te mieren omdat je geen zin had om dat te doen dat het UWV zo lastig is, dat irriteert me dan wel een beetje.

In die 10% zitten natuurlijk ook gewoon aanvragen die nooit gedaan hadden mogen worden, omdat dat wat werkgever stelt gewoonweg niet klopt. Maar ik denk dat daar het pijnpunt van de werkgevers zit.

"Andere vraag dan: wat is volgens jou de reden dat er voor tijdelijke contracten wordt gekozen als het ontslagrecht al zodanig versoepeld is (jullie keuren tenslotte bijna alle aanvragen goed) dat dat helemaal niet soepeler hoeft. "

Dan ga ik aannames doen, maar ik denk dat het vooral gedaan wordt, omdat het nu eenmaal mag. Punt.

"Wat is het grote voordeel voor de werkgever dat ie werkt met bepaalde tijd contracten en een hoog werknemersverloop? "

Dat vraag ik me dus ook inderdaad af, maar werkgevers zien er kennelijk een voordeel in. Ik zei al eerder, je werkt hiermee in de hand dat ook werknemers ging binding meer met een bedrijf gaan ontwikkelen. Met alle gevolgen van dien (zie het voorbeeld van mijn vader)

"Welke logische gedachte zit daar achter? "

Nogmaals, ik weet het niet. Maar onwetenheid is er nog steeds veel, bij zowel werkgevers als werknemers. Het: niet akkoord gaan met je ontslag - is nog steeds een veel gehoorde uitspraak, terwijl je met die beeindigingsovereenkomst dus prima onderling afspraken kan maken, de versoepeling IS er dus al. Alleen, je zult als werkgever EN werknemer daar wel uit moeten willen komen....

Beemer

Je kan je afvragen of het een goed idee is om mensen eruit te wippen vanwege "je ligt niet goed in het team". Maar het kan ook nu al. Dat heet het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Ik weet niet meer precies wanneer die versoepeling is ingevoerd, maar al een aantal jaren geleden zagen ze in Den Haag eindelijk het licht en is vastgelegd dat onder bepaalde omstandigheden geen sprake is van verwijtbare werkloosheid als de werknemer accoord gaat met beëindiging van het dienstverband. Dat was een hoogst zinnige maatregel en een die al veel eerder ingevoerd had moeten worden, want al die pro forma-ontbindingsprocedures en dito verweren waren een enorme belasting voor het apparaat (en een leuke bron van inkomsten voor juristen, maar dat terzijde).

Alleen: als je iemand wil ontslaan omdat zijn kop je niet aanstaat dan hoeft die werknemer natuurlijk niet meteen met de pootjes omhoog te gaan liggen. Dus dan moet je de portemonnee trekken. Als jij vindt dat het ontslagrecht moet worden versoepeld om werkgevers die geen fatsoenlijke reden hebben om mensen te ontslaan in de gelegenheid te stellen zich zonder veel kosten van hun werknemers te ontdoen, dan hoef je niet op mijn steun te rekenen ;-)

Overigens: als iemand weg moet omdat hij/zij echt niet in het team past terwijl er geen sprake is van disfunctioneren (want in dat geval kan je gewoon met een vergunning en zonder vergoeding ontslaan, zie Nasha), dan zal die persoon vaak zelf ook wel wegwillen. Maar niet op een koopje nee, dat dan weer niet.

Je hebt wel een punt dat een versoepeling van het ontslagrecht voor werknemers ook voordelen zou kunnen hebben - ik gaf dat zelf ook al aan al had ik het niet over hetzelfde - maar aangezien een baan toch wel erg belangrijk is voor de inkomenszekerheid is dat voordeel alleen maar reëel als er ofwel banen zat zijn, ofwel een goed vangnet is in de zin van een fatsoenlijke WW. En daar zit m de pijn, momenteel.

Groeten,

Temet

Kaaskopje

Kaaskopje

08-03-2012 om 18:15

55+

Bij ons werken vrij veel mensen die 50+ zijn. Er is zelfs een collega ver boven de pensioengerechtigde leeftijd. Met een vast contract in haar geval. Van de 50+ collega's is een deel werkzaam met een tijdelijk contract. Deze mensen hebben net als de meeste mensen hun verplichtingen, zoals hun huis, hun kinderen, wat dan ook, maar voor deze mensen is de arbeidsmarkt een onaangename plek om op te moeten rondzoeken. Voor hen zijn die tijdelijke contracten een ramp. Het betekent vaak dat ze zich uiteindelijk moeten laten ontslaan, drie maanden in de WW gaan zitten en dan maar weer met hangende pootjes terugkomen naar de oude vertrouwde baas... als die ze nog wil hebben. En dan begint het proces opnieuw. Drie maanden voor de eerste termijn en dan afhankelijk hoe de wind waait een langer contract. Het zou mijn eer te na zijn om weer met die hangende pootjes terug te moeten, maar wat heb je aan je eer als je de rekeningen niet kunt betalen? Heerlijk om zo door te moeten trekken en duwen tot je 66ste/67ste.
Ik heb een vast contract, dat geeft tot op zekere hoogte zekerheid. Ik heb ook met tijdelijke contracten gewerkt. Ik zou nu nachtmerries van een tijdelijk contract krijgen, echt waar.

NaShA

NaShA

08-03-2012 om 19:46

Beemer

"ik zeg nergens dat het UWV lastig is. Ik zeg dat het ontslagrecht versoepelt moet worden. Dat die lijst aan eisen die op de website gevonden kan worden niet nodig hoeft te zijn. Het UWV is slechts een uitvoeringsorgaan dus die kan in theorie niet lastiger zijn dan waarvoor ze is aangesteld."

Nee, maar zij voeren de wet uit, dus UWV krijgt het wel steeds op de boterham. dus nee, zij zijn niet lastiger dan de wet, maar zo ervaart de werkgever het wel.

"Als het niet nodig zou zijn om van 3 jaar terug cijfers te laten zien, als het niet nodig zou zijn om aan te tonen dat je als werkgever voldoende hebt geprobeerd om op andere wijze je bedrijfsvoering te verbeteren en ontslag te voorkomen, als het afspiegelingsbeginsel niet opgelegd was, dan zou de gang naar het UWV ook eenvoudiger zijn."

Maar Beemer, het is toch vrij normaal dat je als werkgever ook daadwerkelijk aantoont dat het bedrijfseconomisch slecht gaat met je bedrijf? We hebben het wel over het INKOMEN ook van de werknemers, niet over een pakje brood!!! Afspiegeling is overigens een wens vanuit de WERKGEVER!! Ancienniteit was niet meer genoeg, want daarmee verdwenen alle jonkies en bleven de werkgevers met oudjes zitten! Daar nu weer over zeuren vind ik dan echt gezemel!

"Maar het is nu niet de werkgever die kan besluiten of hij het noodzakelijk vindt om al dan niet te reorganiseren."

Dat is niet waar! Dat is aan de werkgevers eigen beleidsvrijheid. Maar voor ontslag zijn er regels, dat klopt.

"Jullie, Temet en Nasha, geven beiden aan dat het onwetendheid is van de werkgever. Dat die alleen maar denkt dat het lastig is maar dat het UWV eigenlijk altijd wel ja zegt als je je gegevens maar aanlevert."

In principe is dat zo ja, wel ook mede afhankelijk van wat een werknemer nog aanvoert.

"En dat is niet zo. Want dat zou betekenen dat een werkgever altijd gelijk heeft in de ogen van het UWV (als uitvoerder van de wet). En dat zou de hele procedure een wassen neus maken."

Nee, dat is ook niet zo, want er is sprake van hoor en wederhoor, juist daarom.

"Als werkgever (en dat ben ik niet) heb ik niet de vrijheid om te bepalen wie ik om welke reden wil ontslaan. De werknemer is namelijk, hoe je wendt of keert, in hoge mate beschermd. Als ik iemand wil ontslaan omdat ie niet lekker in het team ligt of omdat ik er ontzettende jeuk van krijg zodra hij/zij zijn mond opendoet dan zou ik als werkgever een kuldossier aan moeten leggen om mee naar het UWV te gaan. Tenzij jullie nu zeggen dat "niet lekker in het team liggen" een aannemelijke reden voor ontslag is volgens UWV?"

En daar is nu juist die beeindigingsovereenkomst een oplossing voor, omdat voorheen je inderdaad met dat soort dingen lastig een vergunning kon krijgen. Want nogal subjectief.

"Andere kant van de medaille: het ontslagrecht beknelt ook de werknemer. "

Dat heeft niks met het ontslagrecht te maken!~Je kan best opzeggen, maar.....de WW vind dat niet goed! Dus dan zouden de WW-regels aangepast moeten worden, dan heb je het dus over iets totaal anders!

"Ipv op te zeggen als je je niet meer lekker voelt bij je werkgever en/of al langere tijd in dreigende reorganisatiesfeer zit, blijven mensen zitten omdat ze hun rechten niet op willen geven. "

Toch logisch? Wat denk je dat mijn bank zegt als ik mijn baan opzeg en mijn hypotheek niet meer kan betalen daardoor????

"Als er eerst een sluitend dossier moet worden aangelegd, moet je eerst langere tijd door de mangel terwijl die mangel soms gewoon geen zin heeft. Omdat de ene manier van werken toch niet aansluit bij de manier van werken van de ander. Dan is een andere plek voor alle partijen beter. Maar wil je ww dan moet je ontslagen worden en daarvoor is dat dossier nodig."

Precies, en dus moeten de WW-regels aangepast worden, niet het ontslagrecht!!!

"Dan als laatste punt: als het zo is dat de werkgevers het gewoon verkeerd zien, dan zou daar aan gewerkt moeten worden. Aan het veranderen van de perceptie. Ik heb in vorige functie er in 2008 nog navraag naar gedaan bij het UWV en vervolgens in overleg met directie besloten om maar gewoon af te kopen. Ook al zaten we economisch slecht en had ik dossier want dat was volgens contactpersoon bij UWV dan nog niet zo makkelijk en kans op gang naar kantonrechter was nog steeds aanwezig. Als zij had gezegd: stuur maar toe want kans is 90% dat het goedgekeurd wordt, dan had ik dat wel gedaan."

90% goedkeuren wil niet zeggen dat je 90% kans hebt, dat is nu eenmaal het risico bij hoor en wederhoor, maar als je als werkgever een sluitend dossier hebt, moet het geen probleem zijn. Gang naar de rechter blijft altijd mogelijk, ook als men het ontslagrecht versoepelt. En als je dan als werkgever achteraf alsnog moet betalen, worden ze ook niet blij. Maar waar ze op rekenen, dat een werknemer die moeite niet wil nemen en zijn geld liever aan iets anders besteed! Dat is uitgekookt!!

NaShA

NaShA

08-03-2012 om 19:50

Kaaskopje, 55+

daar was vroeguh, zelfs een hele aparte ontslaggrond voor mogelijk!! Ja, ik loop al een poosje in het wereldje rond. Heb alle mogelijke wijzigingen, aanpassingen, oplossingen en weet ik veel al niet meer al voorbij zien komen, alles om de werkgevers maar te plezieren, en nog is het niet genoeg....Mijn maag draait zich om met dit soort berichten hoe Nederland ook langzaam afgleid naar een VS, waar je als werknemer totaal rechteloos bent en per elk moment op straat gezet kan worden...VS is daar echt van opgeknapt, vind je niet???

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.