Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Knijster

Knijster

28-06-2011 om 21:30

Vervangende werkzaamheden bij ziekte, zonder overleg arbo-arts

Na een zware luchtweginfectie (2 antibioticakuren gehad) bleef ik een drukkende gevoel op de borst, pijn tussen de schouderbladen en last van benauwdheid houden. Weer terug naar de huisarts en die twijfelt of dat ik misschien hartklachten heb. Ze heeft me voor de zekerheid doorgestuurd naar de cardioloog. Met het advies voorlopig even niet te werken. Er is een wachtlijst bij de cardioloog (ondanks dat de huisarts voor me heeft gekeken in welk ziekenhuis ik het snelste aan de beurt zou zijn) van 4 weken. Ik werk in de zorg, en mijn leidinggevende vind dat ik in de tussentijd wel vervangende werkzaamheden op kantoor kan komen doen. Ze zitten erg omhoog, en zo hou ik toch contact met kantoor, bladiebladiebla. Ik heb daarin toegestemd mits de bedrijfsarts het verantwoord vind. Mijn ledinggevende vind het niet nodig om de bedrijfsarts in te schakelen ik moest maar met mijn huisarts overleggen. Huisarts vind het niet verstandig, maar mijn leidinggevende slaat dat advies totaal in de wind en heeft net zolang lopen pushen dat ik morgen toch naar kantoor toe kom voor vervangende werkzaamheden.
Wat kan ik doen?

NaShA

NaShA

28-06-2011 om 21:36

Mag niet!

jouw werkgever is geen arts en alleen de bedrijfsarts mag dus bepalen of jij vervangend werk mag doen. Ziekmelden dus en laat de werkgever de bedrijfsarts maar inschakelen!

koentje

koentje

29-06-2011 om 09:50

Herstel

leidinggevende heeft net zo lang lopen pushen TOT JIJ JE HEBT LATEN OVERHALEN om toch naar kantoor te komen.
Weigeren dus.

Mag niet!

Jouw leidinggevende moet zich aan het advies van de arboarts houden. Het is juist in beider belang dat zij goed contact hierover heeft met de arboarts.

Wat is anders het nut van de arboarts.

Je lg zit omhoog, dat is heel vervelend, maar jij moet even pas op de plaats maken. Je gezondheid is in het geding en je lg moet helaas (ook al vind je dat nog zo vervelend en wil je graag loyaal zijn)) een andere oplossing zoeken.

Ze kan van alles willen, maar dat is niet in jouw belang. Ik zou even contact opnemen met de arboarts en het voorleggen. Van elk bezoek krijgt stuurt de arboarts trouwens een verslag naar je lg. Dat gaat veelal via email.

En straks, bij je terugkeer, kan het zomaar zo zijn dat je op arbeidstherapeutische basis aan het werk gaat. Dat is in JOUW belang, het gaat om JOUW gezondheid.

Jouw lg is niet deskundig genoeg om over jouw gezondheid te kunnen oordelen en beslissingen nemen. Dat is haar taak ook niet.

Niet doen dus! Zeer onverstandig. Stel dat je klachten erger worden of langer gaan duren als je instemt, daar heeft niemand toch iets aan? Je lg gaat op de stoel van de arboarts zitten. Dat klopt niet.

Maar single lady:

Het is wel zo dat haar leidinggevende zich aan de adviezen van de bedrijfsarts moet houden.

Het lijkt er in dit geval op dat de leidinggevende de hele arboarts negeert. En dat kan natuurlijk niet.

Terpi

Terpi

29-06-2011 om 22:35

Advies

In mijn beleving is een advies niet meer dan dat, een advies. Er zullen vast allerlei haken en ogen aanzitten maar het is niet zo dat een advies klakkeloos gevolgd moet worden. Een snelle google-actie levert ook op de site van de jurofoon het volgende op:
Het advies van de Arbo-arts of bedrijfsarts omtrent de geschiktheid tot werken van de betreffende werknemer is niet bindend. Het is aan partijen zelf te bepalen in hoeverre zij er gehoor aan geven. Wenst de werkgever een negatief advies tot werkhervatting te negeren of weigert de werknemer na een positief advies weer aan de slag te gaan, dan kan de werkgever verdere loondoorbetalingen staken met een beroep op het beginsel ‘geen arbeid, geen loon’. De vraag of dit terecht is, zal moeten worden beantwoord door de rechter.

Snuggle's

Snuggle's

30-06-2011 om 01:06

Mag wel

Helaas mag dat dus wel. Zelf van dichtbij meegemaakt dat bedrijfsarts advies gaf om niet te werken, liedinggevende vond dat ze wel kon werken, en heeft het loon stop gezet. Uiteindelijk deze zaak voorgelegd aan UWV (loon werd toen wel alweer betaald, maar ging om terugbetaling van ingehouden loon). UWV gaat dan de zaak onderzoeken, maar kan ook alleen maar een advies geven.
Echt met vakbond en al alles uitgezocht toen, maar het blijkt dus echt dat de leiding gevende beslist. Huisarts heeft al helemaal niks te zeggen.
Gelukkig zijn de meeste lg wat meer reëel en luisteren ze gewoon naar het advies van de bedrijfarts, dus ik zou in jouw geval daar zeker contact mee opnemen. Misschien kun je voorstellen om wat dingen thuis te doen als je dat ziet zitten?

Snuggles

dc

dc

30-06-2011 om 09:23

Wat denk jij?

Ik zou kijken of jij jezelf in staat voelt om op kantoor te werken. Kan het? Dan gewoon gaan. Gaat het niet, dan laat je morgen je neus zien, en dan zeg je na 2 uur dat je je echt te lamlendig voelt om je goed te kunnen concentreren en weer naar huis gaat tot nader order. Dan heb je in elk geval laten zien dat je het wil proberen.

Ella2007

Ella2007

30-06-2011 om 18:32

Bedrijfsarts is adviseur, deskundig oordeel uwv

Het is niet zo dat het oordeel van de bedrijfsarts leidend is, de bedrijfsarts is een adviseur. In het reintegratieproces is het oordeel van de UWV verzekeringsarts belangrijker en je zou dus een deskundig oordeel kunnen aanvragen bij het UWV als je het niet eens bent met werkgever. Kijk maar op de website. Maar volgens mij moet je nu eerst eens even goed met je LG gaan praten. Mischien minder uren, of eerst even een paar uur uitproberen ?

NaShA

NaShA

30-06-2011 om 21:13

Nogmaals, mag niet!

als 1e, als je niet in staat bent te werken meldt je je ziek. Een werkgever mag niet op de stoel van een arts gaan zitten en moet dus zijn arbo-arts inschakelen. Die gaat bepalen wat jij nog wel of niet kan. Het kan zijn dat deze inderdaad inschat dat jij die vervangende werkzaamheden kan doen. Dan moet je dat inderdaad gaan doen. Ben je het er niet mee eens? Dan kun je inderdaad een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dat is dan wel bepalend. 9 van de 10 rechters zullen bij geschillen ook dat oordeel opvolgen.

Snuggle's

Snuggle's

01-07-2011 om 01:31

Nogmaals, mag wel

Het klopt niet wat je zegt Nasha, zie ook mijn posting hierboven.
De werkgever is altijd zelf verantwoordelijk voor de reintegratie van zieke werknemers. De bedrijfsarts heeft een adviserende rol, maar bepaalt zeker niets. Zelfs het UWV bepaalt niets, zoals jij hierboven schrijft. Het onderzoek dat het UWV uitvoert bij geschillen is ook alleen een advies. Zwaarwegend dat zeker, maar niettemin alleen een advies.
Werkgever kan ook flinke boetes krijgen als hij werknemers niet voldoende laat re integreren.

UIteraard gaat het gelukkig in de meeste gevallen zoals jij schrijft. Je meldt je ziek, moet naar de bedrijfarts, die zegt wat je wel en niet mag/moet doen, en de werkgever volgt dit advies op. Dat is de normale gang van zaken. Zo zal het waarschijnlijk in het geval van Knijster ook wel gaan. Ik vermoed wel dat er geadviseerd gaat worden dat zij wat vervangende werkzaamheden doet tijdens het wachten op de specialist.

Snuggle's

NaShA

NaShA

01-07-2011 om 13:00

Zucht snuggle's

wie zal het beter weten...hoe dan ook, een werkgever mag nooit op de stoel van een arts gaan zitten en kan dus niet bepalen of dit werk voor Knijster geschikt is, en daar zit hem nu net de kneep. Werkgever is wel verantwoordelijk, dat klopt, maar de arts zal moeten bekijken of dit werk inderdaad geschikt is!! En dus niet de leidinggevende!!!

Knijster

Knijster

01-07-2011 om 17:12

Update

Allemaal bedankt voor de reactie.

NaShA: Ik had me allang ziek gemeld.

Ik ben woensdag toch maar naar kantoor gegaan. Het werken ging alleen niet goed, kreeg een drukkend gevoel op de borst, benauwd, duizelig, hoofdpijn. Na een kleine 2 uurtjes ben ik in overleg junior zorgmanager weer naar huis gegaan (mijn leidinggevende was er zelf niet).
Vanochtend belde mijn leidinggevende weer hoe het was gegaan woensdag. En ze had toch maar even een mail gestuurd naar de arbo arts voor advies. Even later belde ze terug, ze had al antwoord van de de arbo arts. en arbo arts wil me bij haar op het spreekuur zien.
Weer even later een mail van personeelszaken: oproep om op 22-7 bij de arbo arts te komen.

NaShA

NaShA

01-07-2011 om 19:09

Knijster

dan had je helemaal geen gehoor hoeven geven aan je leidinggevende....maar nu gaat het op de juiste manier! Goed zo! En laat de arts dan maar bepalen of je dit werk kan en mag doen! En ben je het er niet mee eens? Deskundigenoordeel bij UWV aanvragen!

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.