Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Anne-Fleur

Anne-Fleur

27-03-2012 om 17:00

Vraag over scheefhuren

vanaf 1 juli aanstaande gaan de zogeheten scheefhuurders 5 % meer huur betalen per maand, bovenop de 2,3 % die vanwege de jaarlijkse inflatie als huurverhoging wordt opgelegd. Maar hoe zit het dan als je door die 5 % boven de sociale huurgens komt? Dus als je (bijvoorbeeld) 1 euro onder die maximale grens zit met je huur. Mogen ze dan ook gewoon 5 % extra vragen? Dan zou het huis geen sociale huurwoning meer zijn, toch?

De vraag

is dus of de 5% huurverhoging gezien wordt als huur of als toeslag los van de huur. Bovendien maakt het natuurlijk niet uit of jij dan boven de sociale huur uitkomt. Bij verhuur aan een opvolgende bewoner geldt gewoon weer de sociale huur van de woning omdat die 5% alleen geldt in de situatie dat iemand scheefhuurt.

Uitstel belastingaangifte aanvragen

Op de radio hoorde ik dat de belastingdienst de juiste inkomensbedragen niet kan geven van mensen die uitstel van belastingaangifte hebben aangevraagd. En de belastingdienst is blijkbaar degene die moet aangeven welke mensen boven de huurgrens verdienen.

Wat uitleg over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Ik werk bij een corporatie als beleidsmaker en kan wel iets uitleggen over hoe het zit. De 5% boven op inflatie (totaal dus maximaal 7,3%) mag gevraagd worden aan huishoudens die in een gereguleerde huurwoning wonen en een gezamelijk belastbaar huishoudinkomemn hebben van meer dan 43.000. Inkomens van kinderen die aangifte hebben gedaan, tellen dus mee! Een sociale huurwoning (en dus een woning met een gereguleerd huurcontract) hoeft niet perse een huurprijs onder de € 664 te hebben. Met de huurstijging mag men dus door deze grens heen. Men mag geen huur vragen die hoger is dan de maximaal toegestane huur, gebaseerd op de woningwaarderingspunten (WWS). Sommige corporaties sturen die mee maar dat is geen verplichting (meer). De belastingdienst vraagt bij het GBA op welke personen er OP DIT MOMENT op het adres wonen en zoekt daarbij de inkomensgegeven van 2010. De corporatie stuurt de belastingdienst een adreseenbestand en ontvangt een bestand terug waarom staat of het huishouden wel of niet meer dan 43.000 verdient en met hoeveel personen. In ons geval is het bestand zo goed als compleet, maar er zijn corproaties waar in meer dan 50% van de adressen geen gegevenns konden worden aangeleverd. Is het inkomen na 2010 onder de 43.000 gedaald, dan is dat geen wettelijke reden om bezwaar te maken, maar sommige corporaties (zoals die waar ik werk) zullen, als een huruder dat kan aantonen, de extra huurverhoging wel terugdraaien.

Rigoreuze hervorming is noodzakelijk...

Gelukkig kijken ze wel wie er NU op het adres wonen en niet in 2010, want dan waren er veel meer mismatches geweest. Maar het inkomen weet de belastingdienst ook alleen over 2010. Over 2011 heeft iedereen net aangifte gedaan en dat is nog niet definitief. Zorgelijk vind ik dat het inkomen van thuiswonende kinderen meetelt. Dat is niet zo bij de huurtoeslag en ook niet bij de nieuwe toewijzingsregels (inkomen moet < 33.000 zijn). Pa en/of ma kunnen een laag inkomen hebben en een kind thuiswonen dat net begonnen is met werken maar nog wacht om in aanmerking te komen voor een huurwoning (lange wachtlijsten). Wij zijn dan ook aan het onderzoeken of we daar coulant mee om kunnen gaan maar tegelijkertijd is het fraudegevoelig. De bewijslast ligt bij de huurder, hoe lullig ook. Het Rijk biedt deze mogelijkheid van huurverhoging omdat ze enerzijds willen dat het aantal sociale huurwoningen kleiner wordt (de groep boven 43.000 moet maar kopen of naar de vrije sector) en anderszijds moeten corporaties vanaf 2014 gaan meebetalen aan de huurtoeslag. Kort door de bocht:indirect legt het Rijk die rekening dus bij de huurders neer met een inkomen €43.000. Voor mijn werkgever betekent dat een extra last van 1,3 mio per jaar. En de 5% regel levert 6 ton op. Feitelijk moet gewoon het hele stelsel worden hervormd: geen huurtoeslag, geen hypotheekaftrek en een fors lagere inkomstenbelasting. Dan houdt iedereen netto meer over en betaalt zelf de woonlasten. De allerlaagste inkomens kunnen dan een woontoeslag krijgen, ongeacht of je huurt of koopt. Maar daar durft de politiek (nog) niet aan. Het heeft natuurlijk ook wel effecten voor met name de koopmarkt maar m.i. is dat onvermijdelijk...

Ik ben het volledig met je eens. Ik vind ook niet dat mensen met een inkomen vanaf 43.000 maar moeten kopen of duur huren (zeker nie tin deze tijd!);dat lijkt de gedachtegang van het Rijk te zijn. Ben het ook met je eens dat er totaal geen rekening wordt gehouden met regionale verschillen, die er wel degelijk zijn.

Overigens zijn woningen met een huur tot 664 doorgaangs sociale huurwoningen, maar het kan zo zijn dat je met de huurverhoging over die grens heen gaat. Daarmee is de woning niet ineens geliberaliseerd. De huurder behoudt huurbescherming en de huur mag niet hoger worden dan de maximaal toegestane huur o.b.v. de puntentelling.Er is namelijk nog steeds een gereguleerd huurcontract Geliberaliseerde woningen (vrije sector) hebben bij aanvang van de verhuur een huurprijs > 664. Er is dan sprake van een geliberaliseerd huurcontract. De puntentelling is ook niet meer van toepassing (geen maximaal togestane huurprijs) en de huurbescherming is anders.

Dat is de kwestie

Huren is goedkoper dan kopen. Dat komt omdat het om gesubsidieerd wonen gaat. Het is een vorm van wonen die feitelijk gereserveerd moet zijn voor mensen die geen hogere huur (kostprijs) kunnen betalen.
Met kopen betaal je wel de kostprijs. Het pand + het onderhoud (bijdrage vve). Nu is daar nog wel wat mee aan de hand: de prijzen van huizen zijn nog steeds te hoog. Die moeten nog verder naar beneden.
Maar de vergelijking die je maakt is niet realistisch. Natuurlijk is het wonen in een niet met subsidie gebouwd en onderhouden huis duurder dan wonen in een wel met subsidie gebouwd en onderhouden huis.
Dus ja, als je uitvliegt naar de vrije sector, dan ga je meer woonlasten betalen. Blijf je zitten, dan mag de woningbouw je laten meebetalen aan de reële kosten van het huis.
Groet,
Miriam Lavell

Paniek zonder visie

P:"Ze doen dit omdat ze willen dat wij gaan kopen maar dat is helemaal niet mogelijk."
Nee. Het komt nu omdat flink wat woningbouwclubs in de penarie zitten en ergens geld vandaan moeten halen. Instorten kan niet. Dan moet de overheid bijschieten en die heeft dat geld niet. Er zijn twee met elkaar samenhangende maatregelen: het recht om meer geld te vragen bij bepaalde huurders én de plicht om te verkopen aan huurders die dat willen.
Beide maatregelen genereren inkomsten voor de woningbouw, maar ze vormen ook een aanslag op de toch al droevige huizenmarkt. Als jij door huurverhoging al in de verleiding komt om te kopen, dan ga je niet verhuizen, maar trek je aan de bel om het huis waar je al zit. De doelgroep gaat zich niet gretig storten op een van de 250.000 al te koop staande woningen bij funda. Daar gaat het niks oplossen.
Ondertussen: Die HRA wordt ook bijgetrokken. Van een samenhangend woningplan is verder nog geen sprake.
"Dan zou je dus iedereen moeten pakken voor die 30-50 euro per maand om het eerlijk te houden."
Daar hebben de maatregelen niks mee te maken. Het is blinde paniek zonder visie.
Maar tegelijkertijd: Als je een niet met subside gebouwd en onderhouden woning huurt, dan kom je vanzelfsprekend op een hogere huur uit dan bij een wel met subside gebouwd en onderhouden woning.
In dat beperkte perspectief is het meer moeten betalen als je feitelijk boven de inkomensgrens komt, redelijk.
Waar ik wel benieuwd naar ben is wat er gebeurt met huurders die door het inkomen van hun kinderen boven die grens komen. Gaat hun huur weer naar beneden als die kinderen het huis uit gaan? Er zit bovendien onredelijkheid in omdat die kinderen zelf best een huurwoning zouden willen hebben van de woningbouw. Ze staan vaak ook al ingeschreven. Ineens wordt het interessant voor de woningbouw om dit soort jongeren expres niet van een woning te voorzien.
Op dat punt vind ik de regeling onredelijk, aanvechtbaar en onhoudbaar.
Groet,
Miriam Lavell

Te je zegeningen

Sorry, maar dit vind ik gemiep. Toen jij je huis betrok was het ook al bekend dat gesubsidieerde huur onderhevig is aan wetgeving en democratische beslissingen.
In die zin is er geen spelregel veranderd. Bovendien ben je er niet door benadeeld en kun je altijd nog verhuizen. "En nu (weer) verhuizen kan niet, in ieder geval niet zonder schoolwisseling. Dat vind te ver gaan. "
Eigen keus.
"Tja, \'mijn\' woningbouwvereniging heeft net 3,5 miljoen weg gegeven aan de heer Staal, misschien kan hij wat teruggeven? "
Kinderachtig. Als jouw wv die 5% regel gaat toepassen, dan is die 3,5 miljoen een fooi.
Ik vind dat je niet moet zeuren. Je hebt een tijd met een hoog inkomen toch gesubsidieerd kunnen huren. Dat is een mazzeltje geweest.
Groet,
Miriam Lavell

Laat dat maar los

"Die scheefhuurdersregeling heeft tot doel de doorstroming te verbeteren."
Nee. Dat is wel eens zo verteld, maar dat is onzin. De realiteit is nu eenmaal dat in Nederland heel veel gesubsidieerde woningen bewoond worden (verhuurd werden zelfs) door mensen met een te hoog inkomen.
Dat is raar en het mag niet van Brussel. Daar komt de discussie over scheefhuren vandaan.
Dat gedoe over doorstroom stimuleren is een slechte verpakking. De reden dat de regeling er nu doorkomt heeft alles te maken met de slechte positie van woningbouwverenigingen in combinatie met geld tekort bij de overheid.
En ja, natuurlijk ook met het wanbeleid van meneer Staal.
Ondertussen blijft het bijzonder redelijk om mensen die te veel verdienen en toch gesubsidieerd huren, meer te laten betalen. Je hoeft helemaal niet te verhuizen. Zodra je meer betaalt, ben je geen scheefhuurder meer.
Groet,
Miriam Lavell

Jaymza

Jaymza

31-03-2012 om 12:27

Staal?

Die 5% regeling was allang bedacht voordat de miskleun van Staal bekend werd. het is ook niet nodig overal de huren extra te verhogen omdat 1 bedrijf geld nodig heeft.
Dit is puur door de overheid verzonnen omdat ze de corporaties extra inkomen willen bieden ( zodat de overheid zelf de corporaties extra kan belasten) en een handvat zoekt om mensen tot verhuizen te bewegen. gezien alle andere maatregelen zoals belastingverhogingen en bevriezing salarissen zal dat niet zo'n effect hebben denk ik zo.
jaymza

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.