Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Ilse B

Ilse B

13-09-2010 om 15:26

Vragen m.b.t. kosten aankoop woning

Ik wil een huis kopen en heb een paar vragen over kosten koper. Ik heb begrepen dat je zowieso niet onder de 6% overdrachtsbelasting uitkomt. Welke kosten kom ik buiten de leveringsakte en hypotheekakte (notaris) nog meer tegen. Hoe zit het met een taxatierapport, moet ik deze ook altijd zelf regelen bij de aankoop van een woning of is dit niet nodig.

Ilse B

Ilse B

13-09-2010 om 15:27

Mijn titel moet zijn bij aankoop woning

en niet verkoop;-)

Volgens de hypotheker

In onderstaand kostenschema hebben we de voornaamste bijkomende kosten voor je opgesomd. Sommige kosten zijn alleen bij bestaande bouw aan de orde en sommige alleen bij nieuwbouw. Bij bestaande bouw bedragen de bijkomende kosten gemiddeld 10% van de koopprijs van het huis. Bij nieuwbouw is dit gemiddeld 8%.

Kosten voor de aankoop
Opstellen van de transportakte door de notaris (alleen bij bestaande bouw)
Overdrachtsbelasting 6% (bestaande bouw)
Eventueel bouwkundige keuring (bestaande bouw)
Bouwrente (nieuwbouw) ***
Bankgarantie
Makelaarscourtage, als je een aankopende makelaar hebt ingeschakeld (bestaande bouw)
Kosten van roerende goederen (bestaande bouw)
Kosten voor het verkrijgen van de hypotheek

Afsluitkosten *
Opstellen van de hypotheekakte door de notaris *
Taxatiekosten (bestaande bouw) *
Aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie *
Rente en kosten van een eventueel overbruggingskrediet *
Bereidstellingsprovisie *
Kosten aan het huis zelf

Verbouwen (bestaande bouw)
Eventueel achterstallig onderhoud (bestaande bouw)
Schilderen / behangen
Tuinaanleg, erfafscheiding, bestrating (voornamelijk bij nieuwbouw)
Aansluiten energie, telefoon
Verhuizen **
Inrichting
Meerwerk, verbeteringskosten (nieuwbouw)
* Deze kosten worden gemaakt ten behoeve van de financiering van het huis en zijn fiscaal aftrekbaar.
** Moet je verhuizen voor je werk, dan kun je een belastingvrije vergoeding van je werkgever krijgen.
*** De bouwrente is alleen aftrekbaar na ondertekening van de koop-aannemingsovereenkomst. Als de bouwrente in de koopprijs is verwerkt, wordt deze niet als rente gezien en is dan niet fiscaal aftrekbaar.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.