25 april 2014 door Beatrijs Smulders

Baas bij eigen bevalling

Voor elke controle naar het ziekenhuis, en iedereen een keizersnee. Zo gaan we binnenkort bevallen. Beatrijs Smulders protesteert.

In alle stilte vinden er grote veranderingen plaats in de verloskunde, waar de betrokkenen – u dus – helemaal buiten worden gehouden. Er voltrekt zich een ramp-scenario.

Wat is er aan de hand? De inbreng van zwangere vrouwen (en verloskundigen) over hoe en waar je wilt bevallen, dreigt geheel verloren te gaan. Of je nu voor of tegen de thuisbevalling bent, dat maakt niet uit. Het gaat om de eigen inbreng van vrouwen – waar ze ook maar bevallen – die gaat verdwijnen.

Voor elke controle naar het ziekenhuis

Als het aan de gynaecologen ligt, verdwijnen alle verloskundige praktijken en komen alle verloskundigen in dienst van het ziekenhuis, als assistent van de gynaecologen. Dan kun je in de toekomst dus niet meer naar het spreekuur bij je verloskundige in je eigen wijk, maar moet je voor elke controle naar het ziekenhuis.

Met het verdwijnen van het zelfstandige beroep van verloskundige gaat ook de persoonlijk gerichte zorg verloren. In het ziekenhuis weet je niet wat je te wachten staat, en wie er bij je bevalling zal komen. Dan kan je eigen verloskundige je niet meer terzijde staan om te zorgen dat je bevalt zoals jij dat wilt, zonder onnodige ingrepen.

Dus: niet alleen de thuisbevalling gaat verdwijnen, maar ook zullen zwangere vrouwen in de toekomst geen vrije keus meer hebben hoe ze willen bevallen. Ter vergelijking: het zou hetzelfde zijn als alle huisartsenpraktijken plotseling zouden verdwijnen richting ziekenhuis, en dat internisten ineens de leiding over de huisartsen zouden nemen.

Amerikaanse toestanden

Verloskundigen willen zelfstandig blijven. Niet als doel op zich, maar omdat dit de enige manier is om de verloskunde in Nederland vrouwvriendelijk en medisch/technisch in balans te houden.

Juist omdat verloskundigen en gynaecologen verschillende specialismen hebben, scherpen zij elkaars verloskundig denken, en hebben we hier in Nederland nog geen idiote Amerikaanse toestanden met veel onnodige en daardoor schadelijke ingrepen, zoals veel te veel keizerssneden.

In Amerika hebben vrouwen nauwelijks iets in te brengen, en bij bevallingen regeert de angst. Dit is niet overdreven. Ook in Engeland is het snel bergafwaarts gegaan, vanaf het moment dat verloskundigen niet meer hun eigen zelfstandige praktijken in de wijken voerden.

Meer geld in het laadje

Waarom willen de ziekenhuizen en de gynaecologen dit, vraagt iedereen zich af. Heel simpel. Als alle verloskundigen in het ziekenhuis komen werken, en alle bevallingen in het ziekenhuis plaatsvinden, komt er voor het ziekenhuis en de gynaecologen veel meer geld in het laadje.

Het is heel ordinair, maar het draait gewoon om geld en de financiële macht van de ziekenhuizen, die in deze tijden van 'marktwerking' meer geld moeten verdienen.

Daar komt bij dat er in Nederland momenteel een tekort aan gynaecologen is en dat het daarom handig is als verloskundigen relatief goedkoop gynaecologen op de verloskamers kunnen assisteren. Ook kunnen de verloskundigen de onervaren arts-assistenten (nogal eens brokkenpiloten) mee gaan opleiden en begeleiden.

Verloskundigen zijn ongerust en verontwaardigd dat gynaecologen en ziekenhuisdirecties überhaupt zoiets kunnen verzinnen. Natuurlijk zijn er ook veel aardige gynaecologen die een zeer goede band en samenwerking met verloskundigen hebben opgebouwd. Zij vinden de situatie ook zeer pijnlijk, maar velen zwijgen, en zijn toch solidair met hun collega’s.

'Veiliger' is een drogredenen

Ondertussen bedenkt de beroepsvereniging van gynaecologen allerlei drogredenen waarom de onderlinge samenwerking in het ziekenhuis beter zou verlopen. Waardoor de cijfers en de resultaten beter zouden worden.

Maar niets is minder waar (alhoewel het wel zal helpen dat de arts-assistenten onder curatele komen te staan). Iedereen gaat er altijd maar vanuit dat het er in het ziekenhuis altijd zo veilig aan toe gaat, maar dat is helaas lang niet altijd het geval.

De verloskundige samenwerking kan altijd beter, en daar moeten beide partijen voortdurend hun best voor doen. Maar niet op deze manier. Verloskundigen hebben prachtige alternatieven die we met de minister willen bepreken.

Gekibbel over het hoofd van zwangere vrouwen

Soms hoor ik de klacht dat verloskundigen en gynaecologen wel érg vaak over de hoofden van zwangere vrouwen heen met elkaar zitten te kibbelen. Dat klopt. Maar het heeft wel een reden.

Ik zit nu 35 jaar in het vak, en steeds proberen sommige gynaecologen de bevallingen van verloskundigen naar zich toe te trekken, of het werk van verloskundigen in diskrediet te brengen. Terwijl wetenschappelijk bewezen is dat het werk van verloskundigen júist het belang van de zwangere vrouw dient.

Als verloskundigen en gynaecologen ieder zelfstandig hun aanvullende taken vervullen, krijgen zwangere en barende vrouwen het beste uit twee keukens. Dat moet zo blijven!

Teken de petitie!

Wilt u ook wat te kiezen houden? Teken dan de petitie.

Lees ook: