Home » Opinie » Baas bij eigen bevalling

Baas bij eigen bevalling

Door:

Beatrijs Smulders

Voor elke controle naar het ziekenhuis, en iedereen een keizersnee. Zo gaan we binnenkort bevallen. Beatrijs Smulders protesteert.

In alle stilte vinden er grote veranderingen plaats in de verloskunde, waar de betrokkenen – u dus – helemaal buiten worden gehouden. Er voltrekt zich een ramp-scenario.

Wat is er aan de hand? De inbreng van zwangere vrouwen (en verloskundigen) over hoe en waar je wilt bevallen, dreigt geheel verloren te gaan. Of je nu voor of tegen de thuisbevalling bent, dat maakt niet uit. Het gaat om de eigen inbreng van vrouwen – waar ze ook maar bevallen – die gaat verdwijnen.

Voor elke controle naar het ziekenhuis

Als het aan de gynaecologen ligt, verdwijnen alle verloskundige praktijken en komen alle verloskundigen in dienst van het ziekenhuis, als assistent van de gynaecologen. Dan kun je in de toekomst dus niet meer naar het spreekuur bij je verloskundige in je eigen wijk, maar moet je voor elke controle naar het ziekenhuis.

Met het verdwijnen van het zelfstandige beroep van verloskundige gaat ook de persoonlijk gerichte zorg verloren. In het ziekenhuis weet je niet wat je te wachten staat, en wie er bij je bevalling zal komen. Dan kan je eigen verloskundige je niet meer terzijde staan om te zorgen dat je bevalt zoals jij dat wilt, zonder onnodige ingrepen.

Dus: niet alleen de thuisbevalling gaat verdwijnen, maar ook zullen zwangere vrouwen in de toekomst geen vrije keus meer hebben hoe ze willen bevallen. Ter vergelijking: het zou hetzelfde zijn als alle huisartsenpraktijken plotseling zouden verdwijnen richting ziekenhuis, en dat internisten ineens de leiding over de huisartsen zouden nemen.

Amerikaanse toestanden

Verloskundigen willen zelfstandig blijven. Niet als doel op zich, maar omdat dit de enige manier is om de verloskunde in Nederland vrouwvriendelijk en medisch/technisch in balans te houden.

Juist omdat verloskundigen en gynaecologen verschillende specialismen hebben, scherpen zij elkaars verloskundig denken, en hebben we hier in Nederland nog geen idiote Amerikaanse toestanden met veel onnodige en daardoor schadelijke ingrepen, zoals veel te veel keizerssneden.

In Amerika hebben vrouwen nauwelijks iets in te brengen, en bij bevallingen regeert de angst. Dit is niet overdreven. Ook in Engeland is het snel bergafwaarts gegaan, vanaf het moment dat verloskundigen niet meer hun eigen zelfstandige praktijken in de wijken voerden.

Meer geld in het laadje

Waarom willen de ziekenhuizen en de gynaecologen dit, vraagt iedereen zich af. Heel simpel. Als alle verloskundigen in het ziekenhuis komen werken, en alle bevallingen in het ziekenhuis plaatsvinden, komt er voor het ziekenhuis en de gynaecologen veel meer geld in het laadje.

Het is heel ordinair, maar het draait gewoon om geld en de financiële macht van de ziekenhuizen, die in deze tijden van 'marktwerking' meer geld moeten verdienen.

Daar komt bij dat er in Nederland momenteel een tekort aan gynaecologen is en dat het daarom handig is als verloskundigen relatief goedkoop gynaecologen op de verloskamers kunnen assisteren. Ook kunnen de verloskundigen de onervaren arts-assistenten (nogal eens brokkenpiloten) mee gaan opleiden en begeleiden.

Verloskundigen zijn ongerust en verontwaardigd dat gynaecologen en ziekenhuisdirecties überhaupt zoiets kunnen verzinnen. Natuurlijk zijn er ook veel aardige gynaecologen die een zeer goede band en samenwerking met verloskundigen hebben opgebouwd. Zij vinden de situatie ook zeer pijnlijk, maar velen zwijgen, en zijn toch solidair met hun collega’s.

'Veiliger' is een drogredenen

Ondertussen bedenkt de beroepsvereniging van gynaecologen allerlei drogredenen waarom de onderlinge samenwerking in het ziekenhuis beter zou verlopen. Waardoor de cijfers en de resultaten beter zouden worden.

Maar niets is minder waar (alhoewel het wel zal helpen dat de arts-assistenten onder curatele komen te staan). Iedereen gaat er altijd maar vanuit dat het er in het ziekenhuis altijd zo veilig aan toe gaat, maar dat is helaas lang niet altijd het geval.

De verloskundige samenwerking kan altijd beter, en daar moeten beide partijen voortdurend hun best voor doen. Maar niet op deze manier. Verloskundigen hebben prachtige alternatieven die we met de minister willen bepreken.

Gekibbel over het hoofd van zwangere vrouwen

Soms hoor ik de klacht dat verloskundigen en gynaecologen wel érg vaak over de hoofden van zwangere vrouwen heen met elkaar zitten te kibbelen. Dat klopt. Maar het heeft wel een reden.

Ik zit nu 35 jaar in het vak, en steeds proberen sommige gynaecologen de bevallingen van verloskundigen naar zich toe te trekken, of het werk van verloskundigen in diskrediet te brengen. Terwijl wetenschappelijk bewezen is dat het werk van verloskundigen júist het belang van de zwangere vrouw dient.

Als verloskundigen en gynaecologen ieder zelfstandig hun aanvullende taken vervullen, krijgen zwangere en barende vrouwen het beste uit twee keukens. Dat moet zo blijven!

Teken de petitie!

Wilt u ook wat te kiezen houden? Teken dan de petitie.

Beatrijs Smulders

is verloskundige, auteur, en oprichter van het Geboortecentrum Amsterdam. Zie: www.beatrijssmulders.nl

Reacties

Idiote Amerikaanse toestanden

Idiote Amerikaanse toestanden......Jammer dat dat beeld steeds weer geschetst wordt. Ikzelf ben twee keer in Amerika bevallen en mijn ervaringen waren goed. Alles goed met mijn ob gyn doorgesproken. En bevallen zonder ruggenprik, bij mijn eigen ob gyn! Natuurlijk is het daar niet zaligmakend maar dat is het in Nederland ook niet. Het belangrijkste is dat iedereen goed met elkaar in gesprek erover blijft.

Een zwak en ongenuanceerd

Een zwak en ongenuanceerd betoog!
Net zo min als elke bevalling in een keizersnede zal gaan eindigen, is niet elke arts-assistent dubieus.
Door deze indruk in haar stukje te geven, draagt mevrouw Smulders zelf als eerste bij aan de angstcultuur rond de geboorte.
Ik ben op zich zo een oeroeboeroeoermoeder zoals zij zich voorstelt in haar boekjes -onder invloed van hormonen ben je immers licht te beinvloeden-,
maar ik moet haar echt van paar illusies afhelpen.
Persoonlijk gerichte zorg bij de vroedvrouw? Ik had bij elke controle met iemand anders te maken en bij mijn tweede kind
had de helft van die mensen alweer plaats gemaakt voor andere vroedvrouwen.
Daarbij kunnen vroedvrouwen ook brokkenpiloten zijn. Ik kreeg bij het tweede kind niet de garantie dat ik deze vrouw
-met net zoveel ervaring als Beatrijs Smulders- niet weer bij mijn bevalling zou krijgen.
Verder is "baas bij eigen bevalling" een fantoom. Wat is juist het eerste wat je als wordend moeder leren moet, dat je de controle los moet laten.
En of het allemaal om "ordinair" geld gaat? Degene die dat zo neerbuigend schrijft, heeft zelf haar praktijk in de allersjiekste buurt van Amsterdam
en zit diep in de commercieele activiteiten. Niets mis mee, maar doe niet of jezelf zoveel beter bent dan de rest.
De zorg verandert en we moeten met z'n allen kijken wat de beste wegen zijn. Dit kan alleen als je elkaar niet met woorden als "idioot" om de oren slaat.
Op basis van dit stukje word ik zeker niet overtuigd een petitie te ondertekenen.

Geheel eens met de reactie

Geheel eens met de reactie van Alicia. Wat een ongenuanceerd betoog. Ouders.nl onwaardig durf ik zelfs te zeggen!

Ook ik vind dit Ouders.nl

Ook ik vind dit Ouders.nl onwaardig. Niet omdat ik slechte ervaring heb opgedaan met de verloskundigen bij mijn eigen bevallingen. Maar omdat in een delicate discussie als deze de professionals het uiterste moeten doen om met elkaar in gesprek te blijven. Door ongenuanceerd de hele groep (vaak zeer betrokken) gynaecologen weg te zetten als graaiers, sla je voor mij de plank mis, Beatrijs. Ik begrijp je passie, maar ik wil vooral professionals voor mijn dochter later, die samen voor haar zorgen in plaats van hun gelijk proberen te krijgen.
Onprofessioneel stuk dus, ik raad aan dit niet te tekenen!

Even voor de duidelijkheid:

Even voor de duidelijkheid: het stuk van Beatrijs Smulders is een opinie. Opinies zijn voor rekening van de auteur, en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van de redactie. We plaatsen opinies omdat we ze interessant vinden, niet omdat we het er automatisch mee eens zijn.

Amerikaanse toestanden? Ik

Amerikaanse toestanden? Ik zou het toejuichen. Daar heb je namelijk veel meer te vertellen over je eigen bevalling dan hier, waar iemand anders wel even voor je beslist of jij pijnbestrijding nodig hebt, en je pas sinds kort "garantie" hebt dat er een anesthesist aanwezig is als je bij voorbaat aangeeft dit te willen. Waarom ik "garantie" tussen aanhalingstekens zet? Omdat het een mondelinge of zelfs schriftelijke toezegging blijkt te zijn die ze gewoon weer kunnen intrekken onder het mom van "Oeps, hij is er toch niet, haha".

Dat er in Nederland meer inbreng is door de keuze voor een thuisbevalling is een fabeltje. Die extra keuze in vergelijking met het buitenland zegt niks over de veel beperktere inspraak die je hier als bevallende vrouw hebt op het vlak van pijnbestrijding, methodes en wie er aan je bed verschijnt.

Heb overigens niks tegen thuisbevallingen (mijn jongste 2 zijn thuis geboren, wat me oneindig veel beter beviel dan de ziekenhuisbevalling van de oudste) maar ik ben het totaal niet eens met dit opiniestukje.

Lees verder