25 november 2021 door Lisanne Karstenberg

‘Mama snapt dat je boos bent..’ Help, mijn kind heeft een driftbui!

Het is een fase, het is een fase, het is een fase, HET IS EEN DRAAK!

Peuters en driftbuien: waar komt het vandaan en hoe kun je hier het best mee omgaan? Want zeg nou zelf: ernaast gaan liggen in een supermarkt? Daar heb je toch echt geen zin in.

Wat is een driftbui?

Een driftbui is een emotionele uiting van jouw peuter, vaak omdat het zich nog niet kan uiten op een manier die wij als volwassenen wel kunnen. Er is iets aan de hand, je peuter kan zich niet duidelijk maken en daardoor krijgt het een driftbui. Tussen de 1,5 jaar en de 4 jaar komt dit geregeld voor en is eigenlijk heel normaal. Vanaf een jaar of 3 nemen de driftbuien langzaam aan af en vanaf 5 jaar komen ze (vrijwel) niet meer voor. Dit omdat een kind zich dan mondeling goed kan uiten.

Hoe ziet een driftbui eruit?

Heb je nog geen driftbui meegemaakt en ben je benieuwd hoe je het moet herkennen? Typisch voorbeeldje van een peuter met een driftbui: Je peuter gaat op de grond liggen (op de buik) en balt zijn vuisten. Het kind gaat huilen en met zijn vuisten op de grond slaan. Het huilt ontroostbaar en soms schreeuwt het nog enkele kreten.

Hoe kun je het best met een driftbui omgaan?

Probeer zelf altijd rustig te blijven, ja ook in een supermarkt! Probeer niet te veel toe te geven aan je kind en begrijp waarom je kind boos is. Je kunt bijvoorbeeld zeggen; ‘mama snapt dat je boos bent omdat je geen snoepje mag’, hiermee erken je de emotie van je kind.

Leg uit waarom iets niet mag ( in Jip en Janneke taal) dus bijvoorbeeld: ‘je mag geen snoepje omdat we zo thuis een broodje gaan eten’.

Geef je kind de ruimte om boos te zijn en zijn emoties te uiten, verwacht niet dat de driftbui meteen over is als je een alternatief aanbiedt.

Blijf bij je kind in de buurt, grijp in wanneer je kind dreigt iets stuk te maken of jou wil gaan slaan of schoppen. Benoem in dat geval dat je wilt dat je kind jou niet gaat slaan.

Probeer na een driftbui (hoe moeilijk ook) weer positieve aandacht te geven aan je kind. En bedenk daarbij: het is een fase. Het is een fase.

Is een driftbui te voorkomen?

Door je kind positieve aandacht te geven is de kans op een driftbui kleiner. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

  • Geef je kind aandacht door samen te spelen of iets anders leuks te doen. Je kind zal dan minder vaak op een negatieve manier aandacht zoeken.
  • Geef complimenten als je kind iets goed doet. Zeg dan ook voor welk gedrag je peuter een compliment krijgt en leg uit waarom. Probeer ook complimenten te geven op basis van de inzet en niet alleen het resultaat.
  • Bied je kind regelmatig opties aan. Hierdoor krijgt je peuter het gevoel zelf controle te hebben en te mogen beslissen. Vraag bijvoorbeeld: 'Wil je een rode of een zwarte legging aan?'
  • Met een iets oudere peuter kun je voor het naar bed gaan een gesprekje voeren over de dag. Sta stil bij alle leuke en minder leuke dingen die die dag zijn gebeurd en praat samen over de volgende dag.

Let wel op dat een driftbui niet voorkomen hoeft te worden. Het is heel normaal (super irritant, dat ook) voor de ontwikkeling van een peuter.

Onthoud: het is een fase!

Fases gaan over, driftbuien horen nu eenmaal bij de ontwikkeling van een peuter. Het is een emotionele uiting die mondeling nog niet lukt. Dit gaat echt over en in de tussentijd kun je zorgen voor een voorspelbare omgeving en voorspelbare structuur. Duidelijke afspraken maken met je peuter en probeer niet overal nee op te zeggen. Waak ervoor dat je geen zeurmoeder wordt.

Lees ook: