Je kind en media: ‘TV kijken hoeft niet zittend op de bank’

Beweegt m’n kind wel genoeg tijdens het kijken van een filmpje, of het lezen van een boek? Dikke kans dat je jezelf die vraag nog nooit gesteld hebt. Toch is het belangrijk om aandacht te besteden aan bewegen mét media. Want veel stilzitten is, ook voor jonge kinderen, niet goed. 

‘Veel en veelzijdig bewegen is voor kinderen van essentieel belang voor de fysieke en mentale gezondheid en een goede ontwikkeling’, vertelt Rebecca Beck van Kenniscentrum Sport  & Bewegen. ‘Ook is het belangrijk om langdurig stilzitten te beperken. Veel en langdurig zitten heeft namelijk negatieve gezondheidseffecten.’ Maar ouders denken bij het gebruik van digitale media nog niet zo vaak na over bewegen en stilzitten. ‘En dus maken ze hierbij ook nog niet altijd bewuste keuzes die een gezonde leefstijl ten goede komen.’

Televisie kijken hoeft niet op de bank

Om meer aandacht te vragen voor dit onderwerp staan de Media Ukkie Dagen, de campagneweek voor mediaopvoeding van 0 t/m 6 jaar, dit jaar in het teken van bewegen met Media. 

‘Mediagebruik hoeft echt niet ten koste te gaan van bewegen’, vertelt Rebecca. ‘Je kind kan tijdens het videobellen door de kamer wandelen en van alles laten zien. TV kijken hoeft niet zittend op de bank. En tijdens het voorlezen van boekjes of bij het luisteren van een podcast kun je bijvoorbeeld makkelijk meebewegen met de verhalen.’

Jong geleerd is oud gedaan

‘Het is belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd te leren verstandig met digitale media om te gaan. En daarbij te zorgen voor een gezonde balans tussen bewegen én stilzitten in combinatie met het gebruik van digitale media. De mate waarin jonge kinderen bewegen, is namelijk medebepalend voor hoe ze bewegen in hun verdere leven.’ 

Eenvoudige tips voor bewegen met media

Rebecca heeft een aantal tips waar ouders zo mee aan de slag kunnen. ‘Je hebt als ouder natuurlijk een belangrijke voorbeeldrol’, legt ze uit. ‘Zit je zelf veel, beweeg je weinig en gebruik je de hele dag door digitale media, dan is de kans groot dat je kind dat na gaat doen. Zelf afwisselen tussen bewegen, zitten en staan door de dag heen is daarom belangrijk. Zowel voor je eigen gezondheid als in het kader van je voorbeeldrol.’

Ook adviseert Rebecca om een vast moment te kiezen waarop kinderen gebruik mogen maken van digitale media. ‘Als je dat ook nog weet te koppelen aan bewegen en/of niet stilzitten is dat nog beter.’ Tot slot is het goed om media niet ten koste te laten gaan van een beweegmoment. 

‘Bedenk daarom altijd voor jezelf: zou dit mediamoment eigenlijk een beweegmoment zijn? Zou mijn kind anders nu bijvoorbeeld buitenspelen? Laat het buitenspelen dan niet vervallen.’

Hier leer je nog meer

Wil je nou nog meer leren over (het belang van) bewegen voor jonge kinderen? Sla dan het beweegadvies op de website van  Kenniscentrum Sport & Bewegen er eens op na. Ook met behulp van de Mediadiamant óf de tien tips van de Media Ukkie Dagen kun je zo aan de slag.