1 juli 2014

Pleegzorg | Nieuwe boekjes voor pleegouders

Pleegzorg is behoorlijk ingewikkeld, vanwege alle wetten en regels. En dan gaat er ook nog veel veranderen, vanwege de inmiddels beruchte 'transitie jeugdzorg', als gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. Hoe kom je erachter hoe het zit?

Het onafhankelijke adviesbureau Pleegzorg Advies Nederland geeft een reeks boekjes uit met handige informatie voor pleegouders. Er zijn zojuist twee nieuwe titels verschenen:

  • Pleegzorg, hoe zit dat nou met... gezag en voogdij
  • Pleegzorg, hoe zit dat nou met... verzekeringen

In deze boekjes komen de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de betrokken personen gedetailleerd aan bod. Zoals: wie kan welke beslissingen nemen, en welke invloed heeft dat op de rol van pleegouders? Wat houdt het pleegoudervoogdijschap werkelijk in, en hoe regel je dat op een goede manier? Welke verzekeringen zijn onmisbaar als je voor een pleegkind zorgt? Heeft een pleegouder recht op verlof als zijn pleegkind ziek is?

Eerder verschenen in deze reeks:

  • Pleegzorg, hoe zit dat nou met... rechten en plichten van pleegouders
  • Pleegzorg, hoe zit dat nou met... rechten en plichten van pleegkinderen
  • Pleegzorg, hoe zit dat nou met... bijzondere omstandigheden
  • Pleegzorg, hoe zit dat nou met... financiële zaken
  • Pleegzorg, hoe zit dat nou met... 18 plus

Bestellen: via www.pleegzorgadvies.nl/kennisboekjespleegzorg