Partnerverlof: zo werkt het en dit mag je verwachten

Wanneer een kind wordt geboren is dit niet alleen voor moeders een levensveranderende
gebeurtenis. Ook voor een partner verandert alles. Het is belangrijk om na de geboorte voldoende tijd te nemen om als gezin te wennen aan de nieuwe situatie, de nodige rust te nemen en te werken aan een goede hechting. Daarom krijgen niet alleen moeders zwangerschapsverlof, maar hebben ook partners recht op verlofdagen. Maar hoe werkt dit partnerverlof en waar heeft je partner recht op?

Van vaderschapsverlof tot partnerverlof

Het partnerverlof, ook wel eens aangeduid met vaderschapsverlof of geboorteverlof, is het wettelijk geregelde verlof voor partners die net een kindje hebben verwelkomd in hun gezin. Van oudsher was dit partnerverlof erg beperkt. Het vaderschapsverlof telde toen slechts twee vrije dagen. Dit is sindsdien te weinig gebleken voor veel gezinnen en zowel de vorm van het verlof als de naam is gewijzigd om het inclusiever én eerlijker te maken.

Waar heeft je partner recht op?

Het partnerverlof is in het leven geroepen om de band tussen kind en ouder te versterken en
om de traditionele rolverdeling eerlijker te maken. Bovendien zijn de eerste weken na de geboorte zwaar voor moeder en kind en is de aanwezigheid van een extra paar handen zeker geen overbodige luxe.

Als partner kun je partnerverlof aanvragen met recht op het aantal werkuren per week aan verlofdagen. Heb je een veertigurige werkweek? Dan heb je recht op veertig uur geboorteverlof. Werk je twintig uur per week? Dan heb je recht op twintig uur verlof. Je kunt als partner deze uren naar eigen inzicht opnemen, binnen de eerste vier weken na de geboorte van jouw kind.

Aanvullend geboorteverlof

Naast het partnerverlof, heb je als partner ook recht op aanvullend geboorteverlof. Dit aanvullende verlof telt maximaal vijf werkweken, oftewel vijf keer het aantal werkuren in de week. Dit verlof is bedoeld om de hechting tussen ouder en kind te bevorderen en de taken thuis goed te verdelen. Het aanvullend geboorteverlof kan binnen zes maanden na de geboorte van je kind opgenomen worden. Alhoewel dit verlof niet direct betaald wordt vanuit de werkgever, worden deze dagen wel uitgekeerd door het UWV.

Partnerverlof aanvragen

Wil je partner gebruikmaken van deze verlofregeling? Dan is het belangrijk om dit op tijd te regelen met zijn/haar werkgever. De werkgever mag het partnerverlof niet weigeren, maar het zal wel mondeling of schriftelijk moeten worden aangevraagd. Geboorteverlof kan worden aangevraagd wanneer je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt, ongehuwd samenwonend bent of wanneer je jouw kind erkent.

Als je gebruik wilt maken van het aanvullend geboorteverlof, zal het verlof minstens vier weken voorafgaand aan de verlofperiode aangevraagd moeten worden bij de werkgever. Dit kan per e-mail of via een brief. Het verlof mag in principe niet geweigerd worden, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen meespelen. Dan mag het verlof veranderd worden in overleg. Tijdens deze periode heb je recht op maximaal 70% van jouw dagloon en dit zal via het UWV worden uitgekeerd.