Partnerverlof: Alles wat je wil weten over geboorteverlof voor partners

Wanneer een kind ter wereld komt, is dit een levensveranderende gebeurtenis voor zowel moeders als partners. Het is van groot belang om na de geboorte voldoende tijd te nemen om als gezin aan de nieuwe situatie te wennen, rust te vinden en een sterke hechting te bevorderen. Niet alleen moeders hebben recht op zwangerschapsverlof, ook partners hebben recht op verlofdagen. Maar hoe werkt partnerverlof eigenlijk en wat zijn de rechten van partners? Ontdek het in deze blog. 

Van vaderschapsverlof naar partnerverlof

Partnerverlof, ook bekend als vaderschapsverlof of geboorteverlof, is het wettelijk vastgestelde verlof voor partners die net een kind hebben verwelkomd in hun gezin. Historisch gezien was dit verlof beperkt tot slechts twee dagen. Dit bleek echter onvoldoende voor veel gezinnen. Zowel de vorm als de naam van het verlof is inmiddels aangepast om het inclusiever en eerlijker te maken.

De positieve effecten van partnerverlof

Het hoofddoel van partnerverlof gaat verder dan alleen het nemen van vrije dagen. Het verlof is ontworpen om meerdere positieve effecten te hebben. Allereerst is het bedoeld om de band tussen ouders en hun pasgeboren kind te versterken. Door samen tijd door te brengen tijdens de belangrijke eerste weken na de geboorte, kunnen ouders een hechtere emotionele band opbouwen met hun kind. Daarnaast heeft partnerverlof tot doel een eerlijkere rolverdeling tussen ouders te bevorderen. Traditioneel waren zorgtaken vaak vooral de verantwoordelijkheid van de moeder, maar met partnerverlof kunnen vaders en partners actiever deelnemen aan de zorg en het ouderschap. Dit draagt bij aan een evenwichtiger dynamiek binnen het gezin. Bovendien biedt partnerverlof extra ondersteuning in de kritieke eerste weken na de geboorte. Zowel fysiek als emotioneel kan het zorgen voor een pasgeboren kind veeleisend zijn. De aanwezigheid en hulp van een partner kunnen essentieel zijn om moeders te ontlasten en de overgang naar het ouderschap soepeler te laten verlopen.

Waar heeft je partner recht op?

Het doel van partnerverlof is het versterken van de band tussen ouder en kind en het bevorderen van een eerlijke rolverdeling. Vooral in de eerste weken na de geboorte, wanneer zowel moeder als kind extra zorg nodig hebben, is de aanwezigheid van een partner van onschatbare waarde.

Binnen het partnerverlof heeft een partner recht op het aantal werkuren per week aan verlofdagen. Werk je veertig uur per week? Dan heb je recht op veertig uur geboorteverlof. Werk je twintig uur per week? Dan heb je recht op twintig uur verlof. Deze uren kunnen naar eigen inzicht worden opgenomen binnen de eerste vier weken na de geboorte van je kind.

Aanvullend geboorteverlof

Naast het reguliere partnerverlof is er ook recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof beslaat maximaal vijf werkweken, oftewel vijf keer het aantal werkuren per week. Dit verlof stimuleert de hechting tussen ouder en kind en draagt bij aan een eerlijke verdeling van huishoudelijke taken.

Het aanvullend geboorteverlof kan worden opgenomen binnen zes maanden na de geboorte van je kind. Hoewel dit verlof niet direct door de werkgever wordt betaald, worden de dagen wel uitgekeerd door het UWV.

Partnerverlof aanvragen

Wil je gebruikmaken van deze verlofregeling? Zorg er dan voor dat je dit tijdig met je werkgever regelt. Werkgevers mogen het partnerverlof niet weigeren, maar het moet wel officieel worden aangevraagd, mondeling of schriftelijk. Voor het aanvullend geboorteverlof dien je dit minstens vier weken voorafgaand aan de verlofperiode aan te vragen bij je werkgever. Dit kan via e-mail of brief. Het verlof mag in principe niet worden geweigerd, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen spelen. In deze periode heb je recht op maximaal 70% van je dagloon, dat via het UWV wordt uitgekeerd.

Partnerverlof in de praktijk

Door de actieve aanwezigheid van partners in de eerste weken na de geboorte wordt een gezonde gezinsdynamiek gestimuleerd. Partners kunnen niet alleen de last van de zorg delen, maar ook gezamenlijk beslissingen nemen en elkaar ondersteunen bij de uitdagingen van het ouderschap. Bovendien draagt het bij aan emotionele ondersteuning voor zowel de moeder als de partner zelf. Het delen van deze belangrijke mijlpaal in het leven kan de band tussen partners versterken en een gevoel van samenhorigheid vergroten. Bovendien laat het nemen van verlof zien dat werkgevers het welzijn van hun werknemers en hun gezinsleven serieus nemen, wat de algehele werksfeer positief kan beïnvloeden.

Partnerverlof is niet alleen een recht, maar ook een kans om waardevolle momenten te delen en betrokkenheid te tonen bij het ouderschap. Door bewust te kiezen voor partnerverlof, leg je de basis voor een gezonde start voor jouw gezin.