4 december 2009 door Frea Kruisinga

Allergische reactie op cashewnoten zelf testen? (7 jr)

Onze zoon van 7 at dit weekend een cashewnoot en kreeg daarna opgezette ogen en een verstopte neus. Deze verschijnselen verdwenen langzaam na 2 uur. Hij vertelde dat hij in de vakantie ook een cashewnoot at en daarna jeuk kreeg.

Is hij nu allergisch? Kan ik het nog eens testen door hem nogmaals een nootje te geven?

Antwoord

Opgezette, jeukende ogen en een verstopte neus zijn klachten die bij een allergische reactie kunnen optreden. Omdat de klachten twee keer optraden na het eten van een cashewnoot, kan het heel goed zijn dat hij inderdaad allergisch hiervoor is.

Ik raad u af om dit zelf opnieuw te testen, omdat een volgende reactie heftiger kan zijn. Bij zeer ernstige reacties kan er zelfs benauwdheid optreden door het opzetten van de slijmvliezen in de luchtwegen, of zelfs een shock. (We spreken dan van een anafylactische reactie).

Het is daarentegen wel aan te raden om uit te laten zoeken waar uw zoontje precies allergisch op reageert. Enerzijds om niet onnodig allerlei voedingsmiddelen uit het dieet te hoeven weren, en anderzijds om adviezen – en zo nodig medicatie – te krijgen voor de allergische verschijnselen.