Gratis vakantiegeld met deze actie op Ouders.nl doe gauw mee!

23 mei 2003 door Diederik Bosman

Amandel knippen én buisjes plaatsen - is dat niet te veel bij 13 mnd?

Bij onze zoon (13 maanden) zou binnenkort een neusamandel geknipt worden en zouden er ook buisjes in de oren worden geplaatst. Hij is de laatste vijf maanden altijd verkouden, snurkt, heeft zijn mond altijd open, heeft een slecht adem, en wordt 's nachts vaak wakker (door moeite met ademen). Ondanks dit alles is hij actief en vrolijk, en groeit hij heel goed.

De KNO-arts gaf als reden voor de plaatsing van buisjes: "vocht in de oren". Wij merken echter helemaal slechthorendheid, en er is ook geen sprake van een middenoorontsteking. Niettemin reageerde onze zoon twee keer onvoldoende bij het gehoor-onderzoek van het consultatiebureau.

Wij begrijpen wel dat neusamandel-ingreep goed voor hem kan zijn, maar we zijn onzeker of die buisjes echt nodig zijn. We hoorden bijvoorbeeld dat bij 50% van de kinderen het vocht in de oren spontaan weer verdwijnt.

Wat is uw mening?

Antwoord

Vocht in het oor leidt altijd tot een (al of niet tijdelijk) gehoorverlies of een vermindering van het gehoor. Het feit dat uw kindje tot tweemaal toe de gehoortest niet helemaal goed heeft afgelegd, kan absoluut worden verklaard door het vocht achter het trommelvlies.

U vertelt dat u geen slechthorendheid heeft waargenomen. Dat klopt, want slechthorendheid is niet hetzelfde als gehoorvermindering (wat bevestigd werd door de gehoortests). Slechthorendheid is een zware vorm van gehoorverlies, en daar is in dit geval ook geen sprake van.

Dan uw vraag of het plaatsen van buisjes eigenlijk wel zin heeft. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat bij een aantal kinderen het vocht achter het trommelvlies spontaan verdwijnt. Toch kunnen wij ons goed voorstellen dat het plaatsen van buisjes zinvol is. Daarvoor zijn minstens twee redenen.

Ten eerste hebben kinderen – net als volwassen trouwens – gewoon last van dat vocht (lees: pijn). Die pijn geeft aan dat het binnenoor protesteert tegen iets wat niet in orde is. Het lang laten voortbestaan van deze situatie is niet optimaal voor het binnenoor. Misschien gaat het vocht vanzelf weer weg, maar dan kan het binnenoor inmiddels al beschadigd zijn geraakt, met alle nare gevolgen vandien.

Het tweede argument om het wel te doen, is de spraakontwikkeling van uw kind. Vocht in het binnenoor gaat altijd gepaard met gehoorverlies op dat moment, en het gehoor bepaalt in belangrijke mate de spraakontwikkeling. Bij kinderen in de spraakontwikkelings-fase zal men dus eerder buisjes plaatsen, juist om die reden.

Al met al lijkt het ons dus inderdaad een goed idee om niet alleen de neusamandel te laten knippen, maar ook buisjes te laten plaatsen. Het knippen van de neusamandel is weliswaar onaangenaam maar het plaatsen van de buisjes is weinig belastend (een kleine ingreep die weinig pijn doet). Dus als de neusamandel toch al geknipt wordt, kan het plaatsen van de buisjes er makkelijk bij. Als u daarbij bedenkt dat die buisjes echt zinvol zijn, zowel om schade aan het binnenoor te voorkomen als om de taalontwikkeling goed voortgang te laten vinden (zie boven), dan lijkt ons de keus niet moeilijk.

Lees ook: