1 januari 2000 door Diederik Bosman

BMR-prik bij kippenei-allergie, hoe gaat dat in zijn werk? (11 mnd)

Mijn dochter van 11 maanden heeft onder andere een kippenei-allergie. Ik heb begrepen dat er kippenei in de BMR-prik verwerkt zit. Is dat ook zo? En zo ja, wat is dan de gebruikelijke gang van zaken met betrekking tot die BMR-prik?

Antwoord

Bij een kippenei-allergie is de persoon allergisch voor een of meerdere eiwitten die in het kippenei zitten. Het in contact komen met deze eiwitten (veelal door ze te eten) kan de klachten van allergie geven. Deze klachten bestaan vaak uit huidafwijkingen, buikpijn en diarree en daarnaast soms benauwdheidsklachten.

Zolang uw dochtertje niet in aanraking komt met deze eiwitten kan zij niet allergisch reageren. De vraag die u stelt over de BMR-vaccinatie is dan ook terecht. Het lijkt mij in dit verband goed om even stil te staan bij de bereiding van dit vaccin.

Bereiding BMR-vaccin

De Bof- Mazelen-Rodehond (Rubella)- prik is een vaccinatie tegen deze 3 virussen. Om een goed resultaat van de inenting te krijgen moet het kind in contact worden gebracht met een bepaalde hoeveelheid gedood en dus niet ziekmakend virus. Hierop reageert het lichaam door het maken van afweerstoffen zodat het kind de ziekte niet meer kan krijgen.

Nu wordt er bij de productie van dat virusmateriaal gebruik gemaakt van kippeneieren. Deze eieren worden alleen gebruikt om het virus in te laten groeien zodat er voldoende virusmateriaal is om vele kinderen te kunnen inenten. Die virussen worden dus als het ware gekweekt in kippeneieren.

Virus scheiden van kippenei

Na dit kweken worden de virussen gescheiden van het kippenei en verder verwerkt voor het vaccinatie. In principe komt er dus geen kippeneiwit in het inentingsmateriaal terecht. Als dit toch gebeurt, is het maar een extreem klein beetje wat nauwelijks een allergische reactie kan opleveren.

Het is dus waar dat kippeneieren gebruikt worden voor de productie van de BMR vaccinatie, maar in principe zit er in het uiteindelijke vaccin geen kippeneiwit. Maar helemaal uitgesloten is dat niet.

Inenting

Als een kind extreem allergisch is voor kippeneiwit -- dat wil zeggen met zeer heftige reacties als benauwdheid, etcetera -- dan is er een zeer kleine kans dat er wederom een allergische reactie ontstaat na inenting. In de praktijk komt dit zeer zeer zelden voor.

Lees ook: