Weet jij wat je baby nodig heeft? Minder stress met dé ouderschapscursus

16 mei 2008 door Nanny Gortzak

Domperidon om de melkproductie weer op te krikken? (7 wkn)

Mijn zoontje is nu 7 weken oud. Vanaf zijn geboorte krijgt hij borstvoeding. In deze periode heb ik vier weken gekampt met een longontsteking en uiteindelijk ben ik toen een week opgenomen in het ziekenhuis. In die week is hij wegens de antibiotica die ik kreeg, gevoed met de fles.

Tijdens mijn opname ben ik gewoon doorgegaan met kolven en eenmaal thuis schakelde hij gelukkig zonder problemen weer terug naar de borst.

Mijn productie is echter nog steeds niet optimaal en ik moet hem er 's avonds een fles bijgeven, soms ook 's ochtends. Ik leg veel aan en probeer ook te kolven na de borstvoeding, in totaal minimaal 8 voedingen per dag. Dit doe ik nu circa 2 weken maar het lijkt niet echt te helpen.

Wat kan ik nog doen om mijn zoontje toch weer volledig zelf te kunnen voeden? Gelukkig groeit hij goed.

Ik heb gehoord over een medicijn Domperidon dat de melkproductie zou kunnen opkrikken maar ik ben beducht voor medicijngebruik tijdens de borstvoeding. Kunt u hier iets meer over zeggen?

Antwoord

U heeft een kind gebaard, u bent behoorlijk ziek geweest, en u bent zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Dat is alles bij elkaar niet niets. En toch is het u gelukt om te blijven kolven en nu weer te voeden. Dat is mooi!

Ik kan me indenken dat uw lichaam hard heeft moeten werken om de ziekte, de medicatie, en het normale herstellen van een bevalling bij te benen. En ondertussen is uw zoon ook nog eens gegroeid, waardoor zijn behoefte aan melk is toegenomen.

Op zich is het dus heel goed verklaarbaar dat u nu kampt met een tekort aan melk. Maar wat kun je eraan doen? En wat doet zo'n medicijn als Domperidon? Ik wil daar graag iets meer over vertellen.

Wat kun je doen?

U kunt proberen of het volgende helpt:

  • zorg er in ieder geval voor dat u voldoende rust en dat u goed eet;
  • tijdens de voeding kunt u wisselvoeden, dus meer dan twee borsten aanbieden;
  • bij het (wissel)voeden kunt u ook nog borstcompressie toepassen, wanneer uw zoon niet meer regelmatig zuigt en slikt, voor u van borst wisselt. Hierdoor krijgt hij net wat meer melk binnen dan anders.
  • als u dat wilt, kunt u ook nog kolven na de voeding. Maar kolf dan wel kort, zodat u niet al te veel tijd kwijt bent per voeding.

Kolfopbrengst

Wat het laatste punt betreft: kolf zolang de melk stroomt, plus twee minuten. Alles bij elkaar, dus mét het wisselvoeden en de borstcompressie, krijgt u dan waarschijnlijk niet meer dan 10 tot 20 cc melk gekolfd. Maar dat is helemaal niet erg. Want cumulatief, dus opgeteld van kolfsessie na kolfsessie, is het toch nog een extra flesje met heel vette melk!

Zolang de melkproductie (nog) niet optimaal is, zal de kolfopbrengst na het kolven niet zichtbaar toenemen, omdat uw zoon meer zal drinken. Dat wil dan niet zeggen dat de productie niet is toegenomen.

Zeker als uw zoon goed groeit, en hij niet steeds meer flesvoeding neemt, betekent dit dat uw productie is toegenomen.

Medicijngebruik

U noemde het gebruik van Domperidon als mogelijkheid voor het verhogen van de melkproductie. Terecht stelde u daarbij dat je niet zomaar medicijnen moet nemen tijdens het geven van borstvoeding. Maar...

Gebleken is dat van veel medicijnen er maar een heel klein deel in de melk en dus bij de baby terecht komt. Hoe meer onderzoek er gedaan wordt naar het gebruik van medicijnen bij vrouwen die voeden, hoe duidelijker het wordt dat er maar weinig van die stoffen in de melk terecht komt.

Toch zijn er wel medicijnen die zich juist ophopen in de melk. Daarom is het altijd verstandig om te overleggen met meerdere deskundigen, zoals arts, apotheker en lactatiekundige, als je medicijnen moet of wilt gebruiken. Zélfs als het vrij verkrijgbare medicijnen betreft.

Domperidon

Over Domperidon is bekend dat het na het gebruik ervan in heel lage concentraties in de moedermelk voorkomt. De vraag is dan of dat erg is. In het standaardwerk van Thomas Hale, Medications and Mothers' Milk, valt dit medicijn in de categorie 'veilig'.

Omdat er situaties zijn waarin een voedende vrouw geen Domperidon mag nemen, bijvoorbeeld als ze al een verhoogd prolactine gehalte heeft (als gevolg van een prolactinoom, oftewel een goedaardig gezwel in de hypofyse), of als eerder gebleken is dat er bij gebruik van dit medicijn ernstige bijwerkingen optraden, kun je het beste met de eerder genoemde deskundigen overleggen over het gebruik ervan.