8 mei 2003 door Diederik Bosman

Doof aan één oor - wat voor gevolgen heeft dat? (3 jr)

Onze zoon van 3 jaar is het gehoor aan zijn rechter oor kwijt. Hij had een goedaardig gezwel, wat inmiddels geopereerd is.

Mijn vraag is of hij later naar het speciaal onderwijs moet, al dan niet met een gehoorapparaat. Of kan hij op een gewone school blijven?

Antwoord

Een kind dat doof is aan één oor, hoeft niet automatisch naar het speciaal onderwijs. Je kunt gewoon beginnen in het reguliere onderwijs, en kijken hoe dat gaat. Ontstaan er problemen, dan kan er een vorm van begeleiding ingezet worden. Pas als dat niet helpt, komt het speciaal onderwijs in zicht.

Hieronder zullen we aangeven wat voor soort problemen er kunnen ontstaan, en waardoor die veroorzaakt worden. We besluiten met een opmerking over een eventueel gehoorapparaat.

Taal- en spraak-ontwikkeling

Gehoorstoornissen komen bij kinderen in vele gradaties voor; 1 op de 200 kinderen lijdt aan een (volledige) eenzijdige gehooruitval. Aangezien een goed twee-orig gehoor belangrijk is voor een goede taal- en spraak-ontwikkeling, is het moment waarop de gehoorproblemen zijn ontstaan, ook heel belangrijk.

Omdat uw zoon nog heel jong is, en zijn taalontwikkeling nog in volle gang is, is het in ieder geval belangrijk om hem goed in de gaten te houden en te kijken of er taal- en/of spraak-ontwikkelingsstoornissen ontstaan. Wij raden u aan om u daarbij goed te laten begeleiden. [Bij voorkeur door de medewerkers van een Audiologisch Centrum - red.]

Spraak verstaan met één oor is moeilijk

Als het gehoorverlies aan het slechte oor groot is, zal het goed horende oor het slechthorende oor "eruit concurreren". In de praktijk betekent dat dat het zogenaamde richting-horen (waar komt het geluid vandaan?) veel moeilijker wordt. Dat levert niet alleen een probleem bij het localiseren van een geluidsbron, maar ook bij het goed kunnen verstaan van spraak.

Om spraak goed te kunnen verstaan, heb je eigenlijk twee goede oren nodig om het spraaksignaal uit het omgevingsgeluid (ruis of andere spraak) te kunnen filteren. Het gemis van een tweede goede oor zal het kind op lawaaierige momenten even als slechthorend laten functioneren, zonder dat de mensen in de omgeving dat zullen begrijpen.

Dit betekent dat er veel inspanning van deze kinderen wordt verwacht, waardoor ze bijvoorbeeld ook veel eerder moe kunnen worden. Nog even los van het soort school waar uw kind uiteindelijk terecht komt, is het daarom van belang om zijn plaats in de klas zo te kiezen dat de leerkracht en de klasgenoten aan de goede kant (bij het goede oor) zitten. Dat maakt het naar school gaan in ieder geval wat minder vermoeiend.

Gehoorapparaat

Of er al dan niet een gehoorapparaat moet komen, kunnen wij vanaf een afstand niet beoordelen. Het effect van een gehoorapparaat is namelijk sterk afhankelijk van de mogelijkheden en de restfunctie van het aangedane oor.

De KNO-arts kan u helpen te bepalen of een gehoorapparaat zin heeft. Als het lukt, zou dat heel mooi zijn.

Lees ook: