Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

26 mei 2004 door Lissy de Ridder

Elke dag poep in de onderbroek. Wat moeten we doen? (9 jr)

Ik heb een zoon van 9 jaar. Hij heeft al sinds zijn geboorte last van obstipatie. De kinderarts die hem behandelt, adviseert mij om hem elke dag te laten poepen. Dit doe ik nu al drie jaar. Soms poept hij twee maal daags, meestal eenmaal daags. Zijn poep is altijd een beetje korrelig.

Ondanks het feit dat hij elke dag poept (nog steeds alleen op commando en nooit uit zichzelf), heeft hij nog steeds elke dag poep in zijn onderbroek.

Ik heb gezien dat jullie dit onderwerp al heel vaak hebben behandeld, maar toch zou ik graag nog een advies willen hebben.

Overigens is mijn zoon ook altijd erg nerveus en heeft hij weinig controle over zijn emoties. Heeft dit met elkaar te maken?

Antwoord

Uw vraag betreft een veel voorkomend én lastig probleem. Mijn advies zou zijn om toch nog eens goed na te laten gaan wat er nu precies aan de hand is.

Als er sprake is van vieze broeken (encopresis), is het voor een arts die dit onderzoekt, belangrijk om te weten of het om poepvegen gaat, of om grotere hoeveelheden poep. Daarnaast zal een arts willen weten of er ook 's nachts poep in zijn broek zit, of alleen overdag.

Het is in ieder geval belangrijk om uit te vinden of er nog steeds sprake is van verstopping, omdat dat de verdere aanpak bepaalt:

  • als er inderdaad nog steeds sprake is van verstopping, heeft uw zoon (meer) laxeer-middelen nodig;
  • als er daarentegen géén sprake (meer) is van verstopping, maar er toch vieze broeken zijn, dan moet er juist niet worden gelaxeerd, omdat dat het probleem alleen maar zal verergeren.

In het laatste geval is toilet-training met begeleiding door deskundigen de beste aanpak. Zo'n training kan onder andere plaatsvinden op de poep-poli van het AMC (zie www.poeppoli.nl).

Nervositeit

Verder vraagt u of er een verband is tussen nervositeit en het hebben van vieze broeken. Dat verband lijkt er inderdaad te zijn, maar dan wel andersom dan je zou denken.

Vroeger werd gedacht dat nerveuze kinderen eerder problemen met hun ontlasting zouden hebben. Tegenwoordig denkt men dat het waarschijnlijk precies omgekeerd is, namelijk dat de nervositeit niet de oorzaak maar het gevolg is van problemen met de ontlasting.