Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

11 oktober 2001 door Joanna Sandberg

Getraumatiseerd door het zien van zware mishandeling (6 jr)

Mijn neefje van bijna zes is meerdere malen getuige geweest van zware mishandelingen van zijn moeder door zijn stiefvader. Hij praat nu bijna niet meer, is erg angstig en heeft een tic ontwikkeld. Zijn moeder is inmiddels weg bij de man maar heeft nog steeds geen hulp gezocht voor mijn neefje. Haar kennende gaat ze dit ook niet doen.

Twee vragen:

1. Kun je iemand dwingen hulp te zoeken voor haar kind (dit is toch verwaarlozing?) en hoe doe je dat?

2. Welke hulp is het beste voor zo'n kind?

Het is van het grootste belang dat het kind direct bij een goede hulpverlener komt, aangezien de moeder slechte ervaringen heeft met hulpverleners en daarom niet wil.

Antwoord

U maakt zich – terecht – grote zorgen over uw neefje van zes jaar. Hij heeft traumatische ervaringen opgedaan in een onveilige omgeving. Als reactie daarop is hij angstig geworden en hij uit dit in zijn gedrag. Hij praat bijna niet meer en hij heeft een tic ontwikkeld.

Vooral het – bijna – niet meer praten is heel zorgelijk. Ik neem aan dat hij wel een gewone taalontwikkeling heeft doorlopen, maar nu bijna niet meer praat.

Hieronder ga ik eerst kort in op de situatie; daarna volgt één antwoord op beide vragen (namelijk: neem contact op met een AMK in uw buurt).

Introvert - extravert

Uw vraag geeft verder niet veel informatie, waardoor ik geen harde uitspraken kan doen. Maar taal, praten, en een liefdevolle zorg zijn sterk met elkaar verbonden en daar lijkt toch wel wat mis te zijn. Dit kind is waarschijnlijk ook depressief, en hij lijkt mij introvert.

Zeker introverte kinderen uiten hun problemen niet rechtstreeks, en dit kind spreekt zich zelfs niet uit. Extraverte kinderen maken het hun omgeving juist erg lastig (door gedragsproblemen), waardoor ze vaak eerder hulp krijgen dan introverte kinderen. Daarnaast moet uitgezocht moet worden of dit kind ook niet lijdt aan een Post Traumatische Stress Stoornis.

Dit kind heeft snel goede hulp nodig. Hieronder zal ik aangeven waar dat het beste kan.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

Ik adviseer u om contact op te nemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (kortweg: AMK). Het landelijk telefoonnummer is 0900 - 123 123 0

Bij vermoedens van mishandeling en (emotionele of fysieke) verwaarlozing kan dit meldpunt ingeschakeld worden. U kunt ook anoniem melden. Voor meer informatie, zie: Amk.nl