5 september 2008 door Nanny Gortzak

Haperende borstvoeding door bloedverlies bij de bevalling?

Ik ben een maand geleden bevallen van een zoon. Nu is het zo dat mijn borstvoeding nog niet optimaal op gang is en mijn zoon haast om de 1½ à 2 uur wil drinken. Ik heb al van alles geprobeerd, zoals kolven na het voeden en borstmassage.

Mijn kraamhulp zei dat het niet goed op gang komen van de borstvoeding lag aan het feit dat ik meer dan een liter bloed ben verloren bij de bevalling, en dat het ongeveer 2 weken zou duren voordat het goed op gang komt. We zijn nu echter al een maand verder en ik heb nog steeds niet het gevoel dat m'n borsten vol zijn als het tijd is voor een voeding. We geven dan ook extra voeding bij, omdat hij niet tevreden is. Hij groeit trouwens wel goed.

Ook is onze zoon een luie drinker. In het begin zuigt hij wel goed maar zodra de melk wat moeilijker komt, begint hij te sabbelen.

Wat kan ik doen?

Antwoord

Veel bloedverlies kan inderdaad het op gang komen van de melkproductie tegenhouden of vertragen. In een enkel geval kan het effect blijvend zijn, als de hypofyse te weinig doorbloed is geweest. Die kan dan zijn normale functie – in dit geval: de afgifte van het borstvoedingshormoon prolactine – niet meer goed uitoefenen.

Als het bloedverlies veroorzaakt is door het achterblijven van vliezen of placenta-resten, denkt het lichaam dat er nog een zwangerschap gaande is en komt de productie pas op gang nadat deze resten verwijderd zijn. Maar ook als er geen duidelijke reden voor het bloedverlies is, kan de melkproductie laag (of te laag) zijn.

De oplossing in kort bestek:

  • zorgvuldig aanleggen;
  • vaak aanleggen;
  • nakolven.

Maar soms is er meer nodig. Hieronder zal ik daar wat dieper op ingaan.

Drinken om de 1½ à 2 uur

U vertelde dat uw zoon elke anderhalf tot twee uur wil drinken. Dat is op zich niet zo gek; veel baby's volgen dit patroon.

Luie drinker

Daarnaast vertelde u dat uw zoon een luie drinker is. U kunt proberen of zorgvuldig aanleggen, waarbij uw zoon meer borst in de mond neemt aan de kant van de kin, tot een betere melkstroom leidt.

Sabbelen

Zodra hij gaat sabbelen, kunt u borstcompressie toepassen, zodat hij langer effectief drinkt. Als dat niet meer werkt, kunt u van borst wisselen. Door dit een aantal malen te doen tijdens dezelfde voeding, krijgt hij meer melk binnen, waardoor de borsten beter gestimuleerd worden om meer melk te produceren.

Melkproductie vergroten

In overleg met een arts en/of een lactatiekundige kunt u overwegen om ondersteunende kruiden of medicijnen te gebruiken voor het vergroten van de melkproductie.

Bijvoeden met een borstvoedingshulpset

borstvoedingshulpset - foto: Medela Een lactatiekundige kan u ook helpen met bijvoeden door middel van een borstvoedingshulpset. Zo'n set bestaat uit een container met melk en een slangetje dat naar de tepel leidt (zie afbeelding).

De baby krijgt hiermee de suggestie dat hij uit de borst drinkt, en de hulpset zorgt ook voor huid-op-huid contact. In combinatie met goed aanleggen stimuleert zo'n hulpset ook de melkproductie!

Succes ermee!