9 april 2010 door Nanny Gortzak

Hoe combineer je werk en borstvoeding? (4 mnd)

Over een paar maanden beval ik van mijn eerste kindje. Ik zou dan heel graag borstvoeding willen geven, maar na 4 maanden moet ik weer 8 uur per dag gaan werken. In wisselende diensten: van 7 tot 15 uur, van 15 tot 23 uur, en van 23 tot 7 uur.

Hoe pak ik de borstvoeding dan aan? Moet ik vanaf het begin ook flesvoeding geven of wacht ik hiermee een paar maanden?

Antwoord

U woont in Gent en u wilt weten hoe u werk en borstvoeding kunt combineren. De wetgeving in België is anders dan in Nederland, maar ook in België biedt de wet bescherming voor ongeboren kinderen en baby's. Ook in België mogen zwangere en zogende moeders dus geen werk doen dat gevaar voor de baby oplevert. Zonodig moeten de arbeidsomstandigheden en/of de werktijden worden aangepast.

In hoeverre dit van toepassing is op uw eigen situatie, kan ik helaas niet beoordelen. Daarvoor moet u contact opnemen (en zonodig onderhandelen) met uw werkgever.

Voorbereiding

Wat de praktische gang van zaken betreft kunt u zich als volgt voorbereiden.

1. Zorg dat u een goede kolf in huis haalt. U hoeft dit niet meteen te doen, het kan ook wanneer de baby al geboren is en de borstvoeding al goed op gang is gekomen.

2. Zodra de melkproductie goed op gang is gekomen, kunt u alvast een voorraadje melk gaan aanleggen in de vriezer, voor de eerste paar dagen dat uw weer aan het werk gaat. Het is niet nodig om hele voedingen tegelijk af te kolven; u kunt ook melk opsparen.

3. Ook kunt u, vanaf zo'n 4 tot 6 weken nadat de borstvoeding goed is gaan lopen, beginnen met het aanbieden van een kleine hoeveelheid afgekolfde melk in een flesje (om te wennen).

4. Door tijdig te beginnen staat er geen druk op, maar kunt u ontspannen en in alle rust oefenen met een flesje. Voor meer informatie hierover, zie ons artikel Van borst naar fles.

Wisselende diensten

U vertelde dat u wisselende diensten heeft. Als uw werkgever niet bereid is om uw werktijden aan te passen (of als hij dat niet hoeft vanwege de CAO of een statuut), dan zult u rekening moeten houden met verschillende scenario's.

De constante in al die scenario's is: afgekolfde melk als u weg bent en borstvoeding als u thuis bent.

En in alle gevallen geldt dat u het beste zoveel mogelijk kunt voeden als u en uw baby tegelijk wakker zijn. Probeer ook te slapen tegelijk met uw baby.

Veel baby's kunnen zich overigens redelijk goed aanpassen aan veranderende schema's, en sommige baby's zijn erg goed in het omkeren van hun waak/slaap-ritme. Ze proberen dan het drinken te verplaatsen naar de tijden dat de moeder thuis is, en te slapen als de moeder er niet is.

Nachtdiensten

Wanneer u nachtdiensten draait, moet u uitproberen wat voor iedereen het beste werkt. U zult dan wel in de nacht uw melk moeten afkolven. En thuis kan uw baby (als die nachtvoedingen nodig heeft) afgekolfde melk nemen.

Bij nachtdiensten zult u overdag de gemiste slaap moeten inhalen, terwijl uw baby dan waarschijnlijk diverse malen bij u wil drinken. Dat zal steeds een onderbreking van uw slaap betekenen, net zoals normaal bij de nachtvoedingen. Maar soms kan het wel moeilijk zijn om opnieuw in slaap te komen...

Als er iemand overdag beschikbaar is voor uw baby, kunt u ook overwegen om een of meer voedingen afgekolfde melk te geven terwijl u doorslaapt. En als de baby oud genoeg is, zo rond 6 maanden, kan hij of zij ook groenten of fruit krijgen op die tijd, in plaats van afgekolfde melk. Het nadeel van doorslapen is dat uw borsten dan wel vol zullen worden.

Werkdag nadoen

Om een idee te krijgen van wat u kunt verwachten, kunt u een paar weken voor u gaat werken elke dienst een keer nadoen thuis, compleet met kolven, baby klaarmaken voor de eventuele opvang, opvang daadwerkelijk laten plaatsvinden, afkolven, en moedermelk in de fles aanbieden.

Ook douchen, aankleden, ontbijt- of lunchpakketten maken, en reistijd meerekenen, horen daarbij.

Probeer echt zo getrouw mogelijk de hele werkdag na te doen. Op die manier leert u de knelpunten kennen, terwijl er ook nog voldoende tijd is om dingen aan te passen.

Borstvoeding en flesvoeding

Het beste is overigens om nog even te wachten voor u flesvoeding aanbiedt.

Allereerst is het voeden aan de borst het makkelijkste: u hoeft zich dan niet druk te maken over afkolven en flessen schoonmaken. Daarnaast is het altijd makkelijker om een voeding te laten vallen als u ervoor kiest om flesvoeding te introduceren, dan dat u dat al vanaf het begin gaat doen, maar later bedenkt dat u toch volledig wilt gaan voeden en afkolven.

Succes gewenst!