Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

21 februari 2002 door Mieke Beers

Hoe ernstig is 30 dB gehoorverlies? En wat zijn de gevolgen voor de spraak-/taalontwikkeling? (3 jr)

Mijn zus heeft onlangs te horen gekregen dat haar zoontje een gehoorverlies heeft van 30 decibel. Haar zoontje is 2 jaar en 9 maanden en wordt tweetalig (Portugees en Nederlands) opgevoed.

Hij heeft zijn hele leven al veel last van oorontstekingen. Voor zover ik weet, is er niet over buisjes of andere ingrepen gesproken. Er is haar weinig verteld, vandaar dat ik mij tot u wend met wat vragen. Wel weet ze dat het probleem door het niet goed werken van het trommelvlies wordt veroorzaakt.

  • Er is verteld dat het gehoorverlies 30 dB is. Is dat dan per oor 30 dB of is dat een totaal (15 dB per oor)?
  • Is een verlies van 30 dB ernstig?
  • Wat kunnen mijn zus en zwager op taal-/spraakgebied doen voor hun zoontje?
  • Bestaat er literatuur die ze over dit onderwerp kan lezen?

Mijn zus maakt zich nogal zorgen. Ik hoop dan ook dat u tijd vindt om mijn vragen te beantwoorden.

Antwoord

De ongerustheid van uw zus is begrijpelijk. Een gehoorverlies van 30 dB klinkt inderdaad aanzienlijk, maar valt nog wel onder de lichte gehoorverliezen:

  • bij een gehoorverlies van 30 tot 60 dB wordt gesproken van een matig verlies;
  • van 60 dB tot 90 dB wordt gesproken van ernstige slechthorendheid;
  • bij een verlies van 90 dB of meer wordt iemand doof genoemd.

Uiteindelijk kan het meevallen of tegenvallen

Overigens is een gehoorverlies moeilijk precies te bepalen bij kinderen van deze leeftijd (2 jr, 9 mnd) door de manier waarop bij jonge kinderen het gehoor gemeten kan worden. Het is nog moeilijk voor ze om met een koptelefoon op te reageren op pieptoontjes die alleen links of alleen rechts aangeboden worden.

Het genoemde verlies is dus een benadering van het werkelijke verlies en dat kan uiteindelijk meevallen of tegenvallen.

Het is daarom ook niet duidelijk of de 30 dB al of niet voor beide oren geldt. Eén van de oren kan meer of minder verlies hebben dan het andere. De genoemde 30 dB bij uw neefje is een benadering van het verlies dat voor beide oren geldt. Het is aan te bevelen om het gehooronderzoek nog eens te herhalen als hij 3 jaar is.

Regelmatige oorontstekingen

In het geval van uw neefje lijkt het lichte gehoorverlies veroorzaakt te worden door de regelmatige oorontstekingen. Hierdoor wordt ontstekingsvocht vastgehouden in het middenoor, waardoor het geluid niet meer goed in het oor binnengeleid kan worden.

Waarschijnlijk is er dan ook sprake van een zogenaamd geleidingsverlies. Als er geen oorontsteking is, zal hij beter kunnen horen.

Taal- en spraakontwikkeling

Omdat het geleidingsverlies wisselend is en dit al langere tijd geduurd heeft, kan het wel consequenties hebben voor de taal- en spraakontwikkeling. Vooral het horen van de verschillen tussen klanken wordt moeilijk.

Bij uw neefje is er ook nog sprake van tweetaligheid. Hij moet zich dus bewust worden van de verschillende klanken die bij beide talen horen. Voor normaal horende kinderen is dat geen probleem. Maar een wisselend gehoorverlies van 30 dB, hoewel gering, kan er toch net voor zorgen dat dat voor hem extra moeilijk wordt.

Ik raad uw zus aan, indien dit nog niet geval was, om contact op te nemen met een Audiologisch Centrum om het gehoor en de spraak-/taalontwikkeling te laten beoordelen en van een advies te laten voorzien

Literatuur

Meer informatie vindt u via de website van de NVVS (Nederlandse vereniging voor slechthorenden), in het bijzonder de pagina's van de FOSS (Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taalmoeilijkheden). Zie:
www.nvvs.nl/foss. Daar wordt onder andere de onderstaande literatuur vermeld.

Nel van der Vlies, 'Spreken, taal en luisteren bij kinderen met een tijdelijk verminderd gehoor'

FENAC, 1997 (EUR 1,60).

S. v.d. Meulen, 'Wenken voor het beter leren praten met uw kind'

Een gids voor ouders van kinderen met een vertraagde spraak- en taalontwikkeling.

Swets & Zeitlinger, Lisse, 3e druk, 1991 (EUR 9,10).

Dorothy Jeffree en Roy McConley, 'Taalontwikkeling Spelenderwijs'

Spelletjes en activiteiten voor jonge kinderen met een achterstand.

Intro-Baarn, 3e druk, 1995 (EUR 9,03).