1 januari 2000 door Joanna Sandberg

Hoe halt toeroepen aan scheldkannonades van 5-jarige?

Mijn dochter van vijf gaat de laatste weken enorm schelden als ze boos is of haar zin niet krijgt. De scheldwoorden die ze gebruikt liegen er niet om. Ik kan acceperen dat ze boos is, maar wil niet dat ze tegen mij of anderen de meest gruwelijke scheldwoorden gebruikt.

Negeren, uitleggen, apart zetten heeft tot nu toe geen resultaat. Wat te doen?

Antwoord

U heeft het schelden van uw dochter van vijf aangepakt door het te negeren, door uitleggen, haar apart te zetten, maar het heeft geen resultaat mogen geven.

Volgens mij heeft u de goede methoden gebruikt om het schelden op te laten houden. Naast dat schelden heel vervelend is in de omgang is het belangrijk dat het stopt, want schelden roept agressie op bij het kind zelf en bij haar omgeving.

Aangezien uw methoden goed waren, is waarschijnlijk de wijze waarop u uw dochter aanpakte de oorzaak dat het geen effect heeft op het scheldgedrag van uw dochter. Hierbij neem ik aan dat uw dochter een normale ontwikkeling heeft doorlopen, aangezien u niets bijzonders over haar voorgeschiedenis schrijft.

Bij de aanpak van het schelden (verbale agressie) is het heel belangrijk dat u neutraal, zeer consequent, duidelijk en afwijzend reageert op het scheldgedrag, maar niet afwijzend reageert op de persoon van uw dochter.

Een kind van vijf jaar experimenteert met woorden en hun betekenis. Aan de reactie van anderen leert het de betekenis van wat zij zegt. Wanneer een kind veel (negatieve of soms lacherige positieve) aandacht krijgt op het schelden, gaat het kind door met dit gedrag. Dus negeren is in eerste instantie een goede methode.

Wanneer dit niet (meer) helpt, is vriendelijk doch consequent het kind een time-out geven, door het vijf minuten in een prikkelarme ruimte te zetten als de gang, een goede manier.

Schelden blijft bestaan of verergert zelfs wanneer dit gedrag de ene keer wel wordt gestopt en de andere keer niet. Inconsequente opvoeding vindt bijvoorbeeld plaats wanneer (een beetje) schelden getolereerd wordt, of er zelfs om gelachen wordt (door de ouder, of anderen), en wanneer het schelden doorgaat, het in een opwelling van ergenis te straffen.

Modeling heeft ook effect op het schelden van een kind. Wanneer ouders (of belangrijke andere volwassenen) schelden denken kinderen dat het gewoon taalgebruik is. Maar ook kan een kind gaan schelden wanneer er scheldende kinderen met status in de kleuterklas zitten, en dit gedrag niet meteen door de leerkracht wordt gestopt.

Ik zou u dan ook adviseren om met de onderwijzer(es) van uw dochter te gaan praten, ook om te kijken of uw dochter op school scheldt. Succes.