21 november 2003 door Mieke Beers

Hoe kan ik mijn kind helpen om duidelijker te leren praten? (4 jr)

Ons zoontje is net 4 jaar oud maar spreekt vrij onverstaanbaar. Hij houdt zijn zinnen vrij kort en slikt de helft van de woorden in. Ook praat hij veel binnensmonds of draait hij zijn hoofd weg als hij praat. Alleen als hij boos is, roept hij, en is hij wel duidelijk(er) verstaanbaar. Ook zijn juf vindt het moeilijk om hem te verstaan.

Voor logopedie zou het nog een jaartje te vroeg zijn. Hoe kunnen we hem ondertussen zelf, op een leuke en speelse manier helpen om duidelijker te leren praten?

Antwoord

Onverstaanbaar spreken kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak is dat een kind moeite heeft met articuleren. Hierdoor worden bepaalde klanken vervangen door andere klanken (bijvoorbeeld: K wordt T) of bepaalde klanken worden nét niet goed uitgesproken (bijvoorbeeld: K wordt KG, of het slissend uitspreken van de S).

Naast problemen met de articulatie kunnen er echter ook andere oorzaken zijn voor onverstaanbaar spreken. Het kind kan bijvoorbeeld woorden weglaten, of verkeerde woorden gebruiken, of een vreemde woordvolgorde toepassen.

Kortom: nader onderzoek door een logopedist is zeker aan te bevelen, om na te gaan wat er precies aan de hand is. Juist om die reden is het altijd af te raden om zelf te gaan dokteren. Aangezien je als leek niet precies weet wat er aan de hand is, kun je ook niet bepalen waar je wat aan zou moeten doen (laat staan welke specifieke oefeningen je daarvoor kunt toepassen).

Logopedie op jonge leeftijd

Ik weet niet wie u verteld heeft dat het nog te vroeg zou zijn voor logopedie, maar logopedisten behandelen kinderen al vanaf zeer jonge leeftijd. Soms zelfs al vanaf 2 jaar. Want hoe vroeger er met de behandeling wordt begonnen, des te minder er ingehaald hoeft te worden.

Uit uw beschrijving lijkt het alsof uw zoontje zich ervan bewust begint te raken dat hij moeilijk verstaanbaar is en dat hij daar uit zichzelf niets aan kan verbeteren. Dat is een reden te meer om bij een logopedist langs te gaan. Langer wachten lijkt me zonde.