Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!

1 januari 2000 door Maaike Verrips

Hoe stimuleer je de taalontwikkeling? (28 mnd)

Mijn kind is 28 maanden oud en zegt alleen nog maar 'ja', 'mama' en 'papa'. Welke stappen moeten wij ondernemen en wat kunnen wij hier zelf aan doen?

Antwoord

We weten niet echt hoe het komt dat kinderen zich in verschillend tempo ontwikkelen, ook niet op het gebied van het leren praten. Aangezien we niet begrijpen welke factoren het tempo bepalen, zijn ook de verschillende methoden om de taalontwikkeling te stimuleren omstreden. Soms wordt ouders geadviseerd om veel voor te lezen ter bevordering van de taalontwikkeling. Het nut daarvan is nooit bewezen. Ook 'veel liedjes zingen' of 'Teletubbies kijken' horen in die categorie.

Aanwijzing

Een belangrijke reden voor consultatiebureaus om de taalontwikkeling wel in de gaten te houden, is dat vertraging in de taalontwikkeling vaak de eerste aanwijzing is voor andere problemen. U kunt daarbij denken aan gehoorproblemen, psychische problemen of contactproblemen. En daarbij geldt: hoe eerder u erbij bent, des te meer kans op passende begeleiding.

Bij zorgen: altijd melden

Als u zich zorgen maakt over de taalontwikkeling van uw kind, doet u er dus altijd goed aan dit te melden bij het consultatiebureau of uw huisarts. Daarbij is het nuttig als u meer kunt vertellen dan alleen welke woorden uw kind zelf zegt. Het is bijvoorbeeld van belang of uw kind wél begrijpend reageert als u tegen hem praat. Heeft u de indruk dat hij goed kan horen? Maakt het kind contact met andere mensen? Maakt het wel brabbelgeluiden of heeft het dat gedaan? De antwoorden op al die vragen kunnen meewegen in het besluit van een arts om u al dan niet te verwijzen naar een VTO-team voor een uitgebreide diagnose.