Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

16 mei 2002 door Diederik Bosman

Hoe voorkom je een Giardia Lamblia infectie? (15 mnd)

Mijn dochter van 15 maanden heeft Gardia lambia [bedoeld is: de parasiet Giardia Lamblia - red.] en diarree. Mijn dochter van 4 heeft het ook, maar zonder de symptomen. Beiden krijgen Fagyl en mogen niet naar de opvang. Andere kinderen in de kinderopvang hebben het ook.

Hoe kunnen we voorkomen dat er andere kinderen (terug) besmet worden? En wat gebeurt er als één ouder zijn kind niet test, terwijl het kind de parasiet wel draagt maar zonder de symptomen?

Antwoord

Het antwoord op uw vragen luidt als volgt:

  • het besmettingsrisico kan verlaagd worden door goede hygiëne maar dat vormt geen waterdichte bescherming;
  • de kinderen waar u op doelt, kunnen de parasiet inderdaad overdragen.

Giardia Lamblia is wereldwijd de meest voorkomende parasiet; hij is zeer besmettelijk. Besmetting met slechts enkele giardia cysten is voldoende om de infectie te krijgen. Ter vergelijking: voor bepaalde bacteriële infecties zijn maar liefst 10.000 tot 1.000.000 exemplaren nodig.

De besmetting loopt via de zogenaamde fecaal-orale route: voedsel, water, zwembaden of direct persoonlijk contact.

Lang niet elke infectie geeft veel klachten. Het kan dus zeer goed zijn dat iemand drager is zonder er iets van te merken. Uiteraard kan zo'n persoon wel mensen besmetten.

Voorkomen is dus moeilijk, maar goede hygiëne helpt. (Waarmee overigens niet gezegd is dat personen met een infectie onhygiënisch zijn.)

Met uw laatste vraag legt u precies de vinger op de zere plek: het louter thuishouden van kinderen met symptomen is geen waarborg voor het voorkomen van een infectie.

Tot slot: een Giardia Lamblia infectie kan lastig zijn (vanwege buikpijn en/of diarree) maar is niet gevaarlijk.

Lees ook: