3 oktober 2003 door Jeroen Aarssen

Is mijn kind gaan stotteren door haar meertalige opvoeding? (3 jr)

Mijn dochter is 3 jaar en wordt tweetalig opgevoed. Ik ben Nederlandse en ik spreek Nederlands met haar. Mijn man is Amerikaan en spreekt Engels met haar. Hier zijn we heel consequent in. Met elkaar spreken mijn man en ik beide talen.

Sinds een aantal weken stottert ze. Op zo'n manier dat het niet meer is "dat de gedachten te snel gaan en ze de woorden niet kan vinden", maar dat het zichtbaar is dat ze er fysiek moeite mee heeft om bepaalde woorden uit te spreken. Soms komt ze er niet meer uit en zegt ze: "Ik kan het niet vertellen".

Wij vragen ons af of haar meertalige opvoeding een reden kan zijn dat ze zo begint te stotteren.

Daarnaast vragen we ons af of we nu met haar naar een spraak-therapeut moeten, met de kans dat we er meer aandacht aan besteden dan goed voor haar is. Misschien gaat het wel gewoon weer over... Het dilemma is dan echter dat hoe vroeger je erbij bent, hoe beter het te behandelen is.

Antwoord

Om te beginnen: een meertalige opvoeding is
nooit de oorzaak van een taal- of spraak-aandoening. Of het nu gaat om stotteren, om een woordvindingsprobleem of om iets anders.

Kinderen gaan dus niet stotteren omdat ze in twee talen worden opgevoed. Wat natuurlijk niet betekent dat er geen meertalige stotteraars zouden zijn. Eventuele taal- en spraakproblemen bij meertalig opgevoede kinderen hebben echter precies dezelfde oorzaken als dat soort problemen bij eentalig opgevoede kinderen.

Hardnekkig misverstand

Het is een hardnekkig misverstand dat een tweetalig kind veel meer moeite zou hebben om het taalverwervingsproces met succes te doorlopen dan een eentalig kind.

Maar al te vaak krijgt de meertalige opvoeding de schuld, als een kind problemen met taal heeft. Een late prater? Dat zal wel komen doordat hij tweetalig is. Stotteren? Ja, dat krijg je ervan als zo'n kind twee talen moet leren... Van die dingen.

Hoe ernstig is het?

Ik heb uw dochter niet horen spreken. Het is dan ook heel moeilijk de ernst van de situatie te beoordelen. Ik kan me echter goed voorstellen, op basis van datgene wat u beschrijft, dat u bang bent dat het relatief ernstig zou kunnen zijn. Ze heeft immers fysieke moeite met het uitspreken van sommige woorden en misschien lijkt ze wel eens een probleem te hebben om op een woord te komen.

Als u zich zorgen maakt, is het goed om bij een audiologisch centrum langs te gaan. Daar kunnen gespecialiseerde taalkundigen of logopedisten een nauwkeurige diagnose stellen. Op basis daarvan krijgt u een advies voor behandeling.

Hoe de uitkomst ook zal luiden, de gang naar een audiologisch centrum kan in elk geval bij u als ouders iets van uw onzekerheid wegnemen.

Audiologisch centrum

In uw woonplaats zit een audiologisch centrum in het Academisch Ziekenhuis Groningen, afdeling audiologie / centrum voor stem-spraak-en taal, tel. 050 - 361 27 00.

Meer informatie over audiologische centra vindt u op de website van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (fenac):

www.fenac.nl

Ik wens u veel succes!