13 juni 2003 door Lya Mac Donald

Is mijn kind te vroeg naar de peutergroep gegaan? (1½ jr)

Toen ze anderhalf was, is onze dochter (nu bijna 2) naar de nieuwe groep op de crèche gegaan (de groep van 2 tot 4). Ze is heel makkelijk en zowel bij de leidsters als de kinderen erg geliefd.

Op de nieuwe groep wordt ze echter door bijna alle kinderen als een lieve pop behandeld. Ze weet volgens mij niet zo goed hoe ze hiermee om moet gaan en ze heeft vooral 's ochtends bij aankomst een duidelijke afkeuring voor al deze aandacht.

Ook speelt ze erg graag alleen en vraagt ze om aandacht als ze dat zelf wil. De andere (kinderen van 3-4 jaar) begrijpen dat niet. De leidsters zien geen probleem.

Hoe moeten wij hier mee omgaan? Is ze misschien toch te vroeg overgegaan naar de nieuwe groep?

Antwoord

Het probleem dat u beschrijft, kan inderdaad te maken hebben met het te vroeg overplaatsen van uw dochter. Maar ook met een mogelijk te abrupte overgang van de ene groep naar de andere.

Uw kind heeft haar vertrouwde leidsters achtergelaten en moest een band opbouwen met de nieuwe leidsters. Bovendien moest ze haar plaats vinden in een nieuwe groep kinderen. Meestal gebeurt zoiets geleidelijk, waardoor kinderen ruimschoots de tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie. Ik neem aan dat dat bij uw dochter niet gebeurd is, waardoor ze nu alsnog moeite heeft om te wennen aan datgene wat haar allemaal overkomt.

U schrijft dat uw dochtertje heel makkelijk is in de omgang en dat ze geliefd is bij de leidsters en de kinderen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de medewerkers van het kinderdagverblijf haar om deze reden overgeplaatst. Zij gingen er kennelijk vanuit dat ze niet te jong zou zijn voor de peutergroep.

Uw dochter is in haar nieuwe groep de jongste en krijgt hierdoor veel aandacht van de andere kinderen. U merkt dat uw dochter al die aandacht niet prettig vindt maar dat de leidsters het niet als een probleem zien. Er kunnen nu twee dingen aan de hand zijn. Of beter gezegd: van tweeën één. Ofwel dat de problemen minder groot zijn dan u denkt, ofwel dat er wél een probleem is en dat de leidsters daar onvoldoende oog voor hebben.

In beide gevallen is een gesprek met de leidsters de aangewezen weg. Misschien dat zij u gerust kunnen stellen, of misschien dat u nog eens kunt aangeven waarom u denkt dat uw dochter niet zo goed functioneert. Het uitwisselen van ervaringen is altijd van groot belang voor beide partijen.