Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

23 november 2007 door Frea Kruisinga

Is roken van invloed op pseudokroep? (2½ jr)

Ik pas op een jongetje van 2½. Thuis bij zijn ouders heeft hij al meerdere malen een kroep-aanval gehad. Zijn ouders roken gigantisch veel. Bij mij slaapt hij ook twee of drie nachtjes per week, maar hier heeft hij het nog nooit gehad.

Kan het roken van de ouders van invloed zijn?

Antwoord

U bedoelde waarschijnlijk: pseudokroep. De 'echte' kroep (difterie) komt eigenlijk niet meer voor omdat er tegen ingeënt wordt in de bekende DKTP-cocktail.

In de literatuur wordt geen relatie gelegd tussen roken en pseudokroep, maar het lijkt me niet ondenkbaar dat de klachten door roken wel kunnen verergeren.

Pseudokroep

Pseudokroep (laryngitis subglottica of 'valse kroep') is een luchtweg-aandoening die vooral voorkomt bij kinderen tussen de 3 en 36 maanden. Je herkent het aan de typerende 'zeehondenblaf', heesheid, en benauwdheid, waarbij er vooral bij de inademing vaak een duidelijk hoorbare ademhaling is. (Bij astma is juist de uitademing problematisch.) De benauwdheid, die het gevolg is van het opzwellen van de slijmvliezen rond de stembanden, treedt meestal vrij plotseling op, vooral 's avonds 's nachts.

Het gaat om een ontsteking van de bovenste luchtwegen, in de buurt van de stembanden, die veroorzaakt wordt door een virus. Hij verloopt meestal mild en gaat in principe vanzelf over.

Gevoeligheid

Er zijn kinderen die gevoeliger zijn voor het krijgen van pseudokroep, zoals het jongetje waar u op past. Vaak wordt daar geen oorzaak voor gevonden, maar het kan te maken hebben met in aanleg nauwere luchtwegen. Ook zijn er kinderen met luchtwegen die gevoelig reageren, al dan niet in combinatie met allergieën.

Rook

Uit de literatuur is bekend dat blootstelling aan rook vaker luchtwegproblemen geeft, maar dan gaat het vooral om astmatische klachten, zoals piepen en volzitten.

Een duidelijke relatie tussen blootstelling aan roken enerzijds en pseudokroep anderzijds heb ik niet kunnen vinden. Maar áls er al sprake is van overgevoelige luchtwegen, dan kan blootstelling aan rook een extra prikkel zijn die tot meer klachten kan leiden.

Lees ook: