21 maart 2003 door Lya Mac Donald

Is vier dagen op het kinderdagverblijf te zwaar? (2½ jr)

We hebben een prachtige zoon van 2½ jaar oud. Hij zit drie volle dagen op een kinderdagverblijf. Hij doet het daar erg goed en vindt het er ook erg leuk.

Nu wil ik graag een dag meer gaan werken, en ik wil dat mijn zoon vier dagen naar het kinderdagverblijf gaat. Er zijn andere mogelijkheden, dat weet ik, maar hij voelt zich daar thuis en veilig. Dat vind ik erg belangrijk.

Nu hebben ze op het kinderdagverblijf verteld dat ze geen voorstander zijn van vier dagen opvang. Ze vinden dit te veel vragen van een kind.

Ik begin nu te twijfelen; doe ik hier wel goed aan?

Antwoord

Bij de vraag of u er goed aan doet om uw zoontje vier dagen naar het kinderdagverblijf te laten gaan, staat zijn belang natuurlijk voorop. De eigenlijke vraag is dus of het al dan niet in zijn belang is dat hij vier dagen naar het kinderdagverblijf gaat.

In dit geval denk ik dat dat geen probleem is, maar alleen de toekomst zal leren of dat waar is. Oftewel: creëer geen problemen als ze er nog niet zijn, maar blijf wel goed in de gaten houden of ze niet alsnog ontstaan.

Veiligheid en geborgenheid

U vertelt dat uw zoon zich op dit moment thuis en veilig voelt. Dat is van groot belang.

Een van de eerste levensbehoeftes voor kleine kinderen is veiligheid en geborgenheid. Dit vormt een basis voor een goede ontwikkeling op andere gebieden. Kinderen ontlenen zo'n gevoel van veiligheid en geborgenheid vooral aan de mensen die voor hen zorgen.

Naast de verzorging neemt spelen een grote plaats in. Leidsters proberen een veilige en vertrouwde omgeving te scheppen, waarin ieder kind zich gewaardeerd en geliefd voelt. Want een kind zal alleen spelen en op onderzoek uitgaan als het zich thuisvoelt. De leidsters stimuleren dat en zorgen ervoor dat ze er zijn als de kinderen hen nodig hebben.

U geeft aan dat het goed gaat met uw kind. Kennelijk is er dus aan de basisvoorwaarden voldaan, waardoor de kans klein is dat het hierna niet meer goed zal gaan.

Discussie

Zo nu en dan laait de discussie tussen voor- en tegenstanders over full-time (of bijna full-time) kinderopvang weer eens op. Is dat nu wel of niet goed voor de ontwikkeling van een kind? Ik wil daar geen standpunt over innemen; voor beide posities zijn argumenten te vinden. Anders gezegd: er valt geen beslissing te nemen op basis van onderzoek.

Maar los van die discussie wordt het langzamerhand steeds meer een geaccepteerd maatschappelijk verschijnsel en soms zien mensen het zelf als vanzelfsprekend.

Meerwaarde

Steeds meer ouders kiezen bewust voor kinderopvang. Bijvoorbeeld om te kunnen werken, zoals u, maar ook omdat het een meerwaarde biedt in de opvoeding van kinderen. Ze kunnen er spelen met leeftijdsgenootjes, ze leren er sociale vaardigheden, en ze bevinden zich in een uitdagende, stimulerende omgeving.

In uw geval gaat dit allemaal op. En er is geen reden om aan te nemen dat meer dagdelen schadelijke gevolgen zal hebben voor uw kind.

Praten met het kinderdagverblijf

Op dit moment vindt uw zoontje het leuk, maar u moet natuurlijk goed in de gaten houden of dat ook zo blijft. Daarom is het heel belangrijk om met de medewerkers van het kinderdagverblijf te blijven praten.

Om tot een goede afstemming te komen, is een open communicatie nodig tussen de ouders enerzijds en de medewerkers anderzijds. En de medewerkers van het kinderdagverblijf moeten kunnen aangeven waar ze bang voor zijn.

Probeer tot de kern van de zaak door te dringen. Het gaat – nogmaals – om het belang van uw kind. En dat belang is verweven met dat van uzelf, de leidsters en het kinderdagverblijf.

Veel succes!