Sneller herstellen na de bevalling: 7x tips om je te helpen!

20 juni 2003 door Diederik Bosman

Is waterpokken-contact gevaarlijk voor mijn pasgeboren baby? (26 dgn)

Mijn zoon van 26 dagen is in contact geweest met een kindje dat de dag na het contact de waterpokken bleek te hebben. Is dit gevaarlijk? Moet ik actie ondernemen?

Antwoord

Gevaarlijk zijn waterpokken meestal niet, maar vooral bij kleine kinderen moet je wel heel goed opletten, omdat ze soms heel ziek kunnen worden. Of uw kindje al dan niet ziek zal worden, en of er actie ondernomen moet worden, hangt van een paar dingen af. We zullen dat hieronder uitleggen.

Besmettelijkheid

Waterpokken is een ziekte die veroorzaakt wordt door het waterpokkenvirus (officieel: het ook Varicella-Zoster virus). De besmettelijkheid is zeer groot, omdat het virus zich via de lucht verspreidt. Dat wil zeggen dat iedereen die zich in de 'luchtstroom' van een besmette persoon bevindt, de ziekte makkelijk kan oplopen.

Iemand die de waterpokken 'onder de leden heeft' is al 1 à 2 dagen vóór het optreden van de ziekteverschijnselen besmettelijk. Het kindje waarmee uw zoon in contact is geweest, was dus hoogstwaarschijnlijk al besmettelijk ten tijde van het contact.

In principe wordt iedereen die de ziekte nog niet heeft gehad, vrijwel altijd ziek. Of dat ook voor uw pasgeboren baby geldt, hangt af van de vraag of u zelf ooit de waterpokken heeft gehad.

Wanneer welke actie?

Als u zelf ooit de waterpokken heeft gehad, is uw zoon met 26 dagen nog beschermd tegen de ziekte, omdat hij dan nog uw antilichamen tegen de waterpokken in zijn bloed draagt. In dat geval hoeft u dus geen actie te ondernemen.

Als u daarentegen nooit de waterpokken heeft doorgemaakt, moet u goed op de bekende ziekteverschijnselen letten: vooral op huidafwijkingen met blaasjes, maar ook op koorts. Als u iets dergelijks waarneemt, adviseren we om direct naar de huisarts of een kinderarts te gaan.

Tenslotte bestaat er natuurlijk de mogelijkheid dat u eigenlijk niet weet of u ooit de waterpokken heeft gehad. Als u erg ongerust bent, dan zou u een bloedonderzoek kunnen laten doen. Er wordt dan gekeken of u antilichamen heeft tegen de waterpokken, dus of u zelf de waterpokken heeft doorgemaakt. Overleg dit even met uw huisarts.

Lees ook: