14 mei 2019 door Doef van Kempen

Kan een ouderschapsplan achteraf nog aangepast worden?

Op ons forum werd een vraag gesteld over het wijzigen van het ouderschapsplan.

Kan een ouderschapplan gewijzigd worden?

Het ouderschapsplan wat destijds is opgezet, is dat ik als vader 100% alle kosten voor de kinderen moet betalen. Hun opleiding, hun hobby's, extra uitgaves. Dat is van mijn kant een grote stommiteit geweest helaas.

Mijn inkomen is veranderd de laatste jaren en tot het minimum gedaald. Toch eist mijn ex vrouw dat ik alle kosten moet betalen zoals hun hobby's, opleiding, extra uitgaves etc.

Ik wil graag het ouderschapsplan aanpassen zodat iedere ouder dit draagt naar draagkracht en niet dat ik als vader 100% alles moet betalen tot 21e jaar van mijn kinderen. Wat kan ik het beste doen?

Antwoord

Beste vader,

Uit de weergave van uw situatie begrijp ik dat u met uw ex-echtgenote een ouderschapsplan heeft opgesteld waarin onder meer afspraken over de kinderalimentatie zijn gemaakt. Mogelijk heeft de rechtbank daarna de inhoud van het ouderschapsplan in een beschikking opgenomen. Zolang het ouderschapsplan niet is gewijzigd, blijft u de afgesproken kinderalimentatie verschuldigd en kan deze bij u geïnd worden. Dat betekent dat het voor u belangrijk is om zo snel mogelijk nieuwe afspraken over de kinderalimentatie te maken.

Dat kan op twee verschillende manieren.

De eerste manier is dat u met uw ex-echtgenote zelf nieuwe afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie en de ontstane achterstand in de betalingen probeert te maken, al of niet met behulp van een Mfn-registermediator/familiemediator of familierechtadvocaat. Als het lukt om nieuwe afspraken te maken, dan kunnen deze in een gewijzigd ouderschapsplan worden opgenomen. De nieuwe afspraken die u met uw echtgenote heeft, vormen dan als het ware een nieuw contract die de oude afspraken en de beslissing van de rechtbank vervangen. Het voordeel van deze weg is dat een procedure niet nodig is en dat kosten beperkt kunnen blijven. Het nadeel voor uw ex-echtgenote is dat de nieuwe afspraken over de alimentatie weliswaar gelden, maar dat uw ex-echtgenote de alimentatie niet kan innen als u niet zou betalen. Om de alimentatie te kunnen innen zou uw ex-echtgenote kunnen verlangen dat de nieuwe afspraken worden vastgelegd in een uitspraak van de rechter of in een notariële akte.

De tweede manier is dat u, als het niet lukt om met uw ex-echtgenote zelf nieuwe afspraken te maken, bij de rechtbank een verzoek indient om de alimentatie te wijzigen. De rechtbank maakt dan een berekening op basis van de financiële gegevens van uzelf en uw ex-echtgenote en stelt vast of u met uw verlaagde inkomen nog kinderalimentatie kunt betalen en zo ja, welk bedrag. Of de rechtbank daarbij zal bepalen dat u de achterstallige alimentatie niet meer hoeft te betalen, hangt af van de omstandigheden. Voor een procedure bij de rechtbank heeft u verplicht een (familierecht)advocaat nodig waarmee u alle omstandigheden kunt bespreken en die u over de procedure kan adviseren. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u hiervoor wellicht gefinancierde rechtsbijstand aanvragen. Of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, kunt u nazien op de website voor de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Heb jij ook een vraag over (echt)scheiding? Stuur ons een e-mail!