Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!

25 januari 2008 door Mohammadi Laghzaoui

Kan het kwaad om Fries tegen mijn neefje te spreken? (2 jr)

Tegen mijn 2-jarige neefje praat ik al vanaf zijn geboorte Fries, terwijl de rest van de familie Nederlands tegen hem praat. Zelf zegt hij al dingen in het Fries en verstaat hij het, maar ik weet niet in hoeverre het verstandig is om dit te doen.

Ik zie hem meestal in de weekenden en in de vakantie hele dagen, maar ik ben bang dat dit te weinig is om hem de taal goed te leren. Klopt dit en wat kan ik het beste doen?

Antwoord

Om te beginnen uw vraag of het verstandig is wat u doet. Laat ik vooropstellen dat ik niet weet waaróm u besloten heeft om Fries met uw neefje te praten, en dat ik dus ook niet weet of zult bereiken wat u wilt. Maar kwaad kan het in ieder geval niet.

Uit meerdere studies is gebleken dat bij jonge kinderen met een normale ontwikkeling het geen enkel probleem is om meerdere talen aan te bieden. Het proces van taalverwerving bij kinderen gaat namelijk vanzelfsprekender (meer vanzelf) dan bij volwassenen die een nieuwe taal moeten leren.

Het resultaat ziet u nu al. Uw neefje begint ondanks het relatief beperkte aanbod toch al dingen te zeggen in het Fries. Daaraan kun je zien dat kinderen een taal sneller oppikken dan wij denken!

Te weinig?

Dan de vraag of hij eigenlijk niet te weinig Fries hoort om die taal goed te leren. Ook wat dat betreft hangt het ervan af wat u precies wilt bereiken. Ik kan twee verschillende doelen bedenken.

De eerste mogelijkheid is dat u het Fries beschouwt als een belangrijk onderdeel van onze cultuur en dat u al heel blij bent als uw neef het Fries in ieder geval kan verstaan en misschien een beetje kan praten. U beschouwt het Fries dan als een verrijking voor hem, waarbij alle beetjes meegenomen zijn. In dat geval kunt u gewoon doorgaan op de huidige voet.

De tweede mogelijkheid is dat u wilt dat uw neefje het Fries echt goed gaat beheersen. In dat geval is er meer nodig. Hij zou dan vaker en langer bij u moeten zijn, u zou structureel moeten gaan oefenen, hij zou ook contact met andere Fries-sprekenden moeten hebben, enzovoorts. Voor echte tweetaligheid moet het taalaanbod in beide talen immers zo rijk en gevarieerd mogelijk zijn.

Kortom

Samenvattend: dat u Fries met uw neefje praat en de rest van zijn omgeving Nederlands, is helemaal niet belemmerend voor zijn taalontwikkeling. Integendeel, het is juist een verrijking.

Belangrijk is in ieder geval dat u zijn taalontwikkeling stimuleert door te benoemen wat u doet, door samen te zingen, enz. Daardoor zal uw neefje het plezier dat hij heeft in het experimenteren met de Friese taal niet verliezen.

Veel succes gewenst!