25 juni 2004 door Jeroen Aarssen

Kan mijn peuter-dochter naar Engelse les in Duitsland? (3½ jr)

Wij zijn twee Nederlandstalige ouders en we hebben twee dochters (van 3½ en 1½). Sinds januari wonen we in Duitsland. Thuis spreken we Nederlands maar we lezen wel Duitse boeken en we luisteren naar Duitse liedjes.

De oudste (van 3½) gaat sinds Pasen naar de Kindergarten (3-6 jaar) en spreekt inmiddels aardig wat Duits. Sinds deze week is ze ook aan het kwebbelen, aldus de juffrouw. Haar voorspelling dat onze oudste in 3 maanden vloeiend Duits zou spreken, lijkt uit te komen.

Tot zover de achtergrond, nu datgene waar het om gaat. In Duitsland wordt al vanaf de leeftijd van 3 jaar Engelse les aangeboden in de Kindergarten. In september start weer een beginnerscursus (methode Helen Doron).

De vraag is: geven we haar hiervoor op of niet? Zijn drie talen te veel of niet? Moet ze eerste het Duits tot in haar tenen beheersen, of kan het Engels erbij?

Antwoord

Volgens mij kunt u uw kind gewoon opgeven voor deze "Engelse les". De methode Helen Doron (zie
www.helendoron.com) leert jonge kinderen op een speelse en natuurlijke wijze kennismaken met de Engelse taal. Het maakt niet uit welke eerste taal een kind heeft, omdat de instructietaal Engels is. Er wordt gebruik gemaakt van Engels materiaal; vooral liedjes en versjes, etc.

Waar u misschien wel rekening mee moet houden, is dat de methode erg leunt op veel (Engels) taalaanbod. Het is, volgens de methode, van belang om thuis en op de speelzaal een Engelstalige omgeving te creëren.

Dat vereist dus ook van de ouders nogal wat inbreng, zoals: af en toe samen Engelse liedjes zingen, Engelse versjes opzeggen, en luisteren naar Engelse teksten op cassettes.

Ik kan me voorstellen dat u hier tegenop ziet, omdat u er óók al voor moet zorgen dat er genoeg Nederlands wordt aangeboden.

Drie talen

Drie talen zijn in de regel niet te veel voor een kind. Wel moet je je realiseren dat het effect soms pas later zichtbaar wordt.

Aanvankelijk mengen kinderen hun talen. En als een kind één van de talen maar heel weinig hoort, moet je als ouder geen al te hoge verwachtingen hebben van het resultaat.

Natuurlijk, kinderen zijn op jonge leeftijd extra gevoelig voor taal. Ze kunnen daardoor uit het taalaanbod dat ze te horen krijgen, precies die informatie selecteren die ervoor zorgt dat ze hun taal of talen stukje bij beetje opbouwen. Maar dan moet dat taalaanbod er wel in ruime mate zijn. Precies op dat principe is de methode van Helen Doron gebaseerd: eerst veel Engels horen, vervolgens begrijpen en daarna ook gebruiken.

Investeren

Ik snap uw bezorgdheid over het niveau van het Duits van uw dochter, maar uit de informatie die u geeft, kan ik opmaken dat ook die taal zich goed ontwikkelt.

Kortom: als u zelf bereid bent te investeren in de drietalige ontwikkeling van uw dochter, dan is het zeker de moeite waard!