Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

24 november 2006 door Christine Clement

Kun je een terugval krijgen bij brabbelen? (11 mnd)

Ons dochtertje van 11 maanden heeft periodes dat ze veel brabbelt. Ze wisselt die af met periodes van 'zwijgen'. De laatste keer dat ze weer een brabbel-periode had, zei ze ook "mama" en "papa". Maar nu lijkt ze die woordjes weer helemaal vergeten te zijn. Kunnen we iets doen om haar te motiveren?

En nog een vraag. Mijn broer en zijn zoontje waren erg late praters (ze begonnen pas bij 2½ met enkele woordjes). Ikzelf was 'gewoon' en mijn man was erg snel met praten. Kan zoiets als praten erfelijk zijn?

Antwoord

Om met uw laatste vraag te beginnen: bepaalde aspecten van het praten zijn waarschijnlijk wel erfelijk ja, maar hóe precies, dat is nog niet bekend. Meer zekerheid bestaat er over de erfelijkheid van bepaalde taal-
problemen, zeker als er sprake is van bepaalde syndromen (waarbij meerdere problemen tegelijk een rol spelen).

Bij uw dochter is er in ieder geval geen sprake van een taalprobleem. De gemiddelde leeftijd waarop de eerste echte woordjes geproduceerd worden, is ongeveer 12 maanden. Maar als een kind pas met een maand of 17 zijn eerste woorden maakt, dan is dat geen probleem!

De 'norm' is dat kinderen met 18 maanden tenminste vijf woorden moeten maken (volgens de zogenaamde 'minimum spreeknormen' van prof. Goorhuis-Brouwer).

Brabbelen

Dan uw eerste vraag, over het brabbelen. Zoals u inmiddels heeft begrepen, zitten kinderen van 11 maanden, zoals uw dochtertje, meestal nog in het brabbelstadium. De meeste kinderen maken dan brabbels die wel heel erg op 'pappa' of 'mamma' lijken, maar die dat toch nog niet betekenen. In het brabbelstadium zijn kinderen namelijk nog aan het experimenteren met dat soort klanken (waarbij 'pappa' en 'mamma' de makkelijkste en dus de eerst geproduceerde klanken zijn.)

Bijna ieder kind op de hele wereld brabbelt, maar vreemd genoeg is er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daarom heb ik het zelf maar gedaan ;-) en er een proefschrift over geschreven (zie:
Development of vocalizations in deaf and normally hearing infants, pdf-bestand 3,5 MB). Hieronder vat ik de belangrijkste resultaten samen, voor zover van toepassing op het brabbelen van uw dochtertje.

Vijf stadia

Tussen de geboorte en het moment dat de eerste woordjes geproduceerd worden, gaan alle kinderen door vijf stadia heen (zie tabel):Wanneer

Stadium

Voorbeeldvanaf de geboorte initiële stadium uh, uhuhvanaf 6-8 weken cooing-stadium (spreek uit: 'koewing') uguh, urrrruh (met klanken in de keel)vanaf 12-14 weken variatie-stadium allerlei gekke geluiden, gillen, grommen, bellen blazenvanaf 5-8 maanden eerste brabbelstadium bababa, papapa, tatatatavanaf 9-11 maanden tweede brabbelstadium brabbels met M of N erin, en met meer variatie, zoals mamama, neeneenee

Ik denk dat uw dochtertje in het tweede brabbelstadium is, omdat ze al "mama" kan maken. Dat past ook mooi bij haar leeftijd, zoals u ziet.

Variatie

Per kind is er veel variatie in de mate van brabbelen. De ene periode worden er veel brabbels gemaakt, de andere keer periode minder, of zelfs helemaal niet. U had dit bij uw dochtertje ook al gemerkt en ook dat is dus volkomen normaal.

Al met al is het dus niet nodig om uw dochtertje te stimuleren om meer te brabbelen (als dat al mogelijk zou zijn). In zo'n periode dat ze minder brabbelt, en dus ook tijdelijk geen "mama" of "papa" meer zegt, kan ze bijvoorbeeld meer bezig zijn met leren kruipen, lopen of klauteren.

Het zou leuk zijn als u ons nog eens laat weten op welke leeftijd uw dochtertje is begonnen met praten!