2 mei 2003 door Lya Mac Donald

Kun je tegelijk met de basisschool en de BSO beginnen? (4 jr)

Ons zoontje Berend wordt eind augustus 4 en start dan het nieuwe schooljaar op de basisschool. Daarnaast willen we gebruik gaan maken van de Buitenschoolse Opvang. Ik werk drie dagen en mijn man fulltime. Momenteel gaat Berend samen met zijn broertje (bijna 2 jaar) drie dagen per week naar een kinderdagverblijf.

De vragen die ik hierbij heb, zijn de volgende:

  • zouden we hem eerst een periode moeten laten wennen op de basisschool en pas later met de BSO moeten starten (omdat het anders inclusief overblijven wel erg lange dagen worden met veel nieuwe dingen en gezichten), of beginnen we meteen met beide tegelijk?
  • ik ben van plan twee lange dagen en één korte te gaan werken, zodat Berend maximaal twee keer naar de naschoolse opvang moet. Is het nu beter deze BSO-dagen te spreiden, bijvoorbeeld maandag en donderdag, of moet ik juist twee aansluitende dagen nemen, bijvoorbeeld maandag en dinsdag?
  • tot slot heb ik twijfels bij het overblijven. Er blijven zo'n 125 kinderen over met alleen ouders/vrijwilligers als begeleiding. Ik hoor graag alternatieven hiervoor!

Antwoord

Om met uw eerste vraag te beginnen: ik denk dat het in uw situatie geen probleem is om meteen met de BSO te beginnen, tegelijk met de basisschool.

Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste is uw zoontje is al bekend met de kinderopvang. Hij gaat al drie dagen in de week naar een kinderdagverblijf; aan lange dagen hoeft hij dus niet meer te wennen. Ten tweede vertelt u niets over eventuele problemen op de kinderopvang. Kennelijk gaat het daar goed. Dat geeft aan dat er weinig reden is om je bij voorbaat al zorgen te maken.

Nieuwe indrukken

Op zich heeft u natuurlijk gelijk dat het om meer gaat dan alleen maar lange dagen. Als uw kind overgaat naar de basisschool én de BSO, dan zal hij veel nieuwe indrukken opdoen en krijgt hij veel te verwerken. Variërend van twee maal andere kinderen tot twee maal een andere omgeving en tweemaal nieuwe leerkrachten respectievelijk leidsters.

Toch hoeft ook dát geen probleem te vormen, omdat er andere dingen zijn die al die drukte compenseren. Een duidelijke structuur in de dagindeling en een prettige veilige ruimte geven voldoende zekerheid aan kinderen om heel wat aan te kunnen.

Geen verplicht nummer

Voor zover ik u nog niet voor 100% gerust heb gesteld, wil ik u ook nog wijzen op het feit dat de BSO niet per se een verplicht nummer hoeft te zijn. De meeste kinderen vinden het namelijk gewoon leuk. Na schooltijd kunnen ze zich er ontspannen, en ze kunnen zelf bepalen wat ze doen.

Voor sommige kinderen is het samenzijn met andere kinderen in de klas zeer vermoeiend, met als gevolg dat ze in de buitenschoolse opvang een rustig hoekje opzoeken. Ze kunnen daar alleen bezig zijn of spelen met leeftijdsgenoten.

Op sommige middagen en tijdens de vakanties is vrij spel overigens niet voldoende. De leidsters organiseren dan zelf geleide activiteiten.

Vinger aan de pols en veel praten

Tijdens de (dubbele) wen-periode zult u uw kind wel goed moeten volgen. Kinderen namelijk verschillend reageren op veranderingen, waardoor je nooit precies kunt voorspellen wat er gaat gebeuren.

In het volgen van uw kind staat u overigens niet alleen. Dat doet u samen met de leerkrachten van school en de leidsters van de BSO.

Zoals ik in een eerder artikel al schreef, gaat het bij 'wennen' niet alleen om het kind maar ook om de ouders. Iedereen moeten wennen. Daarom moet er tijdens het wennen intensief contact zijn tussen de ouders enerzijds en de leerkrachten respectievelijk leidsters anderzijds. U moet uw zorgen kunnen uitspreken en vragen kunnen stellen. Er moet een vertrouwensband groeien. Dat vergt veel uitleggen en veel praten.

BSO-dagen spreiden

Dan uw tweede vraag, over spreiden of aaneen sluiten van BSO-dagen. In principe is het beter om die dagen te spreiden, bijvoorbeeld op maandag en donderdag. Zo ontstaat er een evenwichtige verdeling over de week, met een rustpunt in het midden.

Dit is overigens geen wet van Meden en Perzen. Ik wil zeker niet suggereren dat aansluitende dagen slecht zouden zijn (dit voor de mee-lezers die zelf aansluitende dagen hanteren). Uiteindelijk gaat het om:

  • herkenbaarheid van de situatie;
  • regelmaat;
  • en een vaste opbouw van dagen.

Uiteindelijk is het een kwestie van zoeken naar het goede evenwicht.

Overblijven

Tenslotte uw vraag over het overblijven. Dat is inderdaad een heikel punt, waar altijd veel discussie over is. Zie onder andere het opinie-artikel Overblijven is meer dan een boterhammetje eten.

Alternatieven voor overblijven zijn: gastouderopvang of oppas aan huis. Maar dat zijn misschien alleen theoretische mogelijkheden. In de praktijk kunt u het beste eens te rade gaan bij andere ouders uit de – toekomstige – klas van uw zoon, om te zien hoe zij dit aanpakken.