Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

3 september 2010 door Elise de Bree

Kunnen dove kinderen dyslectisch zijn? (15 jr)

Ik wil graag een dyslexie-onderzoek laten doen bij mijn dove zoon van 15 jaar. Nu hoor ik van verschillende kanten dat dove kinderen geen dyslexie kunnen hebben. Klopt dat? Voordat ik verder ga met een dyslexie-test, zou ik daar graag antwoord op willen hebben. Op internet kan ik niets vinden over deze combinatie.

Antwoord

Dyslexie en doofheid kunnen wel degelijk samen voorkomen. Sterker nog: dove kinderen hebben over het algemeen meer moeite met leren lezen dan kinderen zonder gehoorproblemen (al hoeft dat niet meteen te betekenen dat ze ook dyslectisch zijn).

Dat u van verschillende kanten gehoord heeft dat je geen dyslexie zou kunnen hebben als je doof bent, is wel opmerkelijk natuurlijk. Ik denk dat er sprake is van een begripsverwarring tussen enerzijds de aandoening zelf, en anderzijds de diagnose 'dyslexie', dus dat het onderzocht én aangetoond is. Dat laatste is lastig, omdat de gebruikelijke tests niet altijd ingezet kunnen worden voor dove kinderen. Dan kan er dus geen diagnose gesteld worden.

Oftewel: dove kinderen kunnen dyslectisch zijn, zonder dat ze officieel dyslectisch zijn verklaard (omdat de gebruikelijke tests niet werken).

Informatie op internet

U heeft gelijk dat er op internet moeilijk iets te vinden valt over dyslexie-screening bij dove kinderen. Toch is er wel het een en ander beschikbaar. Onder andere:

U kunt contact opnemen met een van deze organisaties om te vragen wat er mogelijk is.

Doofheid en moeite met leren lezen

Hierboven vertelde ik al dat dove kinderen in het algemeen meer moeite hebben met leren lezen dan kinderen zonder gehoorproblemen. Het ligt dan voor de hand om een verband te leggen met dyslexie, omdat het bij dyslexie onder andere gaat om problemen met de relatie tussen spraakklanken enerzijds en geschreven of gedrukte letters anderzijds. Dus als je geen spraakklanken kunt waarnemen, zou leren lezen ook wel eens moeilijk kunnen zijn...

Maar of er dan ook sprake is van dyslexie, is iets heel anders. Dat is heel moeilijk aan te tonen. Misschien is er wel iets heel anders aan de hand!

Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar dove kinderen met dyslexie. Het weinige onderzoek dat er is, laat zien dat dyslexie wel degelijk bij dove kinderen kan voorkomen, maar dat hun zwakkere leesprestaties over het algemeen voort lijken te komen uit andere (cognitieve) problemen dan bij horende kinderen waarbij dyslexie is vastgesteld.

Hulp

Maar hoe het ook zij, of leesproblemen nu door dyslexie veroorzaakt worden of door iets anders, ze moeten wel aangepakt worden. Uw zoon heeft dus wel hulp nodig. Ik ga ervan uit dat daar op zijn school voldoende expertise voor aanwezig is.

Voor meer informatie over doofheid en dyslexie, en het (Engelstalige) onderzoek dat daarnaar gedaan wordt, zie o.a.:

Heel veel succes gewenst!