Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

9 november 2007 door Nadia Eversteijn

Kunnen we wisselen van taal als onze zoon erbij is? (20 mnd)

Ik heb een vraag over het OPOL-systeem. [OPOL staat voor
one parent, one language, waarbij elke ouder zijn eigen moedertaal met het kind spreekt - red.] Voor mijn vrouw is Russisch haar moedertaal en voor mij het Nederlands. We spreken echter beiden elkaars taal.

We hebben een zoontje van 20 maanden en proberen zo consequent mogelijk het OPOL-systeem te volgen. Mijn vrouw spreekt dus Russisch met hem en ik Nederlands. We merken dat hij beide talen op zijn niveau goed begrijpt en hij praat al een beperkt aantal woordjes in beide talen.

Als mijn vrouw en ik met z'n tweeën praten, gebruiken we vaak beide talen naast elkaar. Zonder dat we ons daarvan bewust zijn, schakelen we dan over van de ene taal naar de andere.

Mijn vraag is nu of we ons moeten beperken tot één taal als onze zoon erbij is. Of is het juist goed om beide talen te gebruiken?

Antwoord

Normaal gesproken spelen taalkundigen op safe, en adviseren ze ouders om de talen van elkaar te scheiden. Daarvan weten we in ieder geval dat het werkt. Ik heb echter sterk de indruk dat het met kinderen die gemengd aanbod ontvangen, óók goed komt. En een naaste collega ziet hetzelfde.

We weten echter nog niet zeker of het altijd goed komt, en zo ja hoe dat komt. Er is namelijk nog weinig onderzoek naar gedaan.

Geen extra processing time

Een van de zeldzame onderzoeken op dit gebied is dat van Kohnert en Bates uit 2002. Tweetalige kinderen van 5 tot eind-puberteit, die Engels-Spaans werden opgevoed, kregen afwisselend woorden in beide talen te horen. Dat bleek geen extra 'processing time' te kosten.

De conclusie die ik daaruit trek is de volgende. Als zelfs een gemixed aanbod dat
direct op de kinderen gericht is geen probleem lijkt te zijn, dan is een
indirect gemixed aanbod (als de ouders twee talen met elkaar praten zonder zich tot hun kind te richten) zéker geen punt.

Geen zekerheid

Die conclusie is echter zeer voorlopig en met veel slagen om de arm. Er is nu eenmaal nog te weinig onderzoek beschikbaar om met zekerheid iets hierover te kunnen zeggen.

Ik zou u graag een definitiever antwoord gegeven hebben, maar helaas bestaat er nog niet op alle vragen een antwoord. Het onderzoek naar meertaligheid is nog lang niet af. Maar zélf zou ik me waarschijnlijk geen zorgen maken, als ik in uw situatie was.