Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

14 mei 2010 door Henk Boeke

Logopedie voor peuters?

Wat vinden jullie van logopedie voor peuters?

Antwoord

Peuters praten nog lang niet perfect. Dat is normaal, en echt geen reden om ze naar logopedie te sturen. Anders zouden álle peuters naar logopedie moeten. Net zoals je alle baby's dan naar de fysiotherapeut zou moeten sturen omdat ze niet kunnen lopen.

In het archief van onze Vraagbaak Kindertaal leest u wat er allemaal nog mis kan gaan op deze leeftijd, zoals nasaal praten, het vervangen van 'moeilijke' klanken door makkelijker klanken, het maken van grammaticale fouten, enzovoorts. Ook hoeft op deze leeftijd nog lang niet alles verstaanbaar te zijn. De spraak van 3-jarigen is voor 50 tot 75% verstaanbaar voor derden (dus anderen dan de ouders zelf).

Taalachterstand

Maar sommige peuters kunnen daadwerkelijk een taalachterstand hebben. Bijvoorbeeld als ze met 3 jaar nog praten op het niveau van een 2-jarige. Dit wordt bepaald aan de hand van de zogenaamde minimum-spreeknormen. Dus wat ze op een bepaalde leeftijd minstens moeten kunnen.

Of ze dan naar logopedie moeten, hangt af van de oorzaak van de taalachterstand. Dat moet dus eerst onderzocht worden. Het kan bijvoorbeeld zijn (wat veel voorkomt) dat een kind niet goed kan horen. Als je niet goed kunt horen, kun je ook niet goed leren praten. In dat geval heeft logopedie natuurlijk weinig zin, omdat je er eerst voor moet zorgen dat het kind beter gaat horen. Dat is werk voor een KNO-arts en niet voor een logopedist.

Logopedie

Maar in andere gevallen kan logopedie wél zinvol zijn. Zie onder andere ons artikel Is logopedie op jonge leeftijd zinloos?.

In dat artikel vertelt een moeder dat de huisarts het niet zinvol vindt om haar dochter van 3 naar logopedie te sturen, omdat ze daar nog te jong voor zou zijn. Onze medewerkster Ellen Gerrits, die als spraak-patholoog en logopedist werkzaam is in het Academisch Ziekenhuis Maastricht, is het daar beslist niet mee eens. Zij zegt:

"Naar mijn mening kan logopedie niet vroeg genoeg starten! Logopedische therapie op jonge leeftijd levert namelijk veel sneller een positief resultaat op dan logopedie op latere leeftijd. Het is niet in het belang van het kind om te wachten tot het ouder is. De kans dat de taalproblemen nog ernstiger worden, wordt dan alleen maar groter."