Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

18 mei 2007 door Christine Clement

Logopedie voor peuters? (2 jr)

Onze dochter is 27 maanden en praat nog erg weinig (minder dan 20 woorden). Met 14 maanden heeft ze buisjes gekregen vanwege een aantal keren oorontsteking, en onlangs weer opnieuw omdat er weer veel vocht/druk in haar oren zat.

Volgens de CB-arts en de KNO-arts is het verstandig als ze bij 30 maanden nog niet is gevorderd met praten, zij wellicht gebruik moet gaan maken van logopedie.

Mijn vraag is nu of ze hier niet te klein voor is, en wat volgens u mogelijke alternatieven zijn. Extra informatie: mijn man sprak pas op zijn 4e jaar (oorzaak nooit gevonden), terwijl ikzelf en mijn andere zoon (van 4 jaar) juist rond het 1e jaar begonnen, en al vrij snel veel en duidelijk spraken.

Antwoord

Het lijkt erop dat uw dochter nog weinig praat doordat er problemen met het middenoor zijn geweest (of wellicht nog steeds zijn). Als er te veel vocht achter het trommelvlies zit, of bij te veel druk op het trommelvlies, komen de geluiden gedempt binnen. Een kind hoort dan onvoldoende om goed te leren praten.

Nu heeft uw dochter opnieuw buisjes gekregen om het vocht in het middenoor naar buiten te laten afvloeien. Hopelijk kan ze hierdoor binnenkort beter horen en komt haar spraak-taalontwikkeling vanzelf beter op gang.

Daarom overweegt u misschien om gewoon af te wachten hoe het de komende periode zal gaan, ook al omdat uw man zo laat is gaan praten en dat ook vanzelf goed gekomen is.

Logopedie

Hoewel ik me kan indenken dat u zich afvraagt of logopedie op zo'n jonge leeftijd wel nodig is, ben ik het toch eens met de CB-arts en de KNO-arts om niet al te lang te wachten met logopedie als de buisjes te weinig effect zouden hebben. Ik zal u uitleggen waarom.

Ten eerste merkt u al snel of de buisjes afdoende hebben geholpen. Het effect van de buisjes is meestal binnen 2 maanden duidelijk merkbaar. Als de buisjes onvoldoende verbetering geven, dan weet u dat dus omstreeks 30 maanden. En voor extra ondersteuning bent u er dan mooi op tijd bij.

Ten tweede is een woordenschat van minder dan 20 woorden bijzonder weinig op een leeftijd van 27 maanden. Volgens de zogenaamde Lexilijst (een woordenschat-lijst ontwikkeld door Dr. L. Schlichting) maken Nederlandse kinderen van 21 maanden gemiddeld al 96 woorden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Als de spraak-taalontwikkeling te lang blijft stil staan, zoals bij uw dochter, dan is de kans groot dat het frustrerend wordt voor haar om niet alles te kunnen zeggen wat ze wil. En dat kan een risico vormen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind.

Ook al zou het later wel goed komen met haar taal, zoals bij uw man, dan kunnen er dus toch problemen op andere fronten ontstaan. Het (pedagogische) advies is dan ook om niet te lang te wachten met logopedie, ten gunste van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Logopedie bij peuters (2-4 jr)

Is er overigens wel goed aan u uitgelegd wat logopedie op deze jonge leeftijd inhoudt? Zo niet, dan heeft u misschien een verkeerd beeld van de gang van zaken. Bij peuters wordt in ieder geval niet gewerkt met boeken en schriften, als u dat mocht denken, en zal er in het algemeen nog niet veel 'direct' gewerkt worden (met opdrachten, etc.)

Als er al 'direct' gewerkt wordt, dan zal dat op een zeer speelse manier gaan, met speelgoed dat past bij de leeftijd.

De logopedist zal vooral veel 'indirect werken' en u veel informatie geven over hoe u zelf het beste de spraak-taalontwikkeling van uw dochter kunt stimuleren. Uw KNO-arts kan u misschien een logopedist aanraden die veel ervaring heeft met peuters.

Succes ermee!