5 september 2002 door Diederik Bosman

Meningokokken-vaccinatie bij epilepsie? (14½ mnd)

Mijn dochtertje (14½ maand) heeft epilepsie en heeft daardoor alleen de DTP prikken gekregen. De K zou een aanval kunnen uitlokken en werd dus weggelaten.

Nu heb ik een oproep binnen voor de meningokokken vaccinatie. Kan zij die wél gewoon zonder risico krijgen? Is daar al iets over bekend?

Antwoord

Zoals elke vaccinatie geeft ook de meningokokken-vaccinatie aanleiding tot koorts. En koorts kan weer een aanleiding zijn bij kinderen met epilepsie om een aanval te krijgen. Wat dat aangaat is het dus nooit helemaal zonder risico en naar het zich laat inschatten is er bij kinderen met epilepsie nog iets meer risico.

Mocht u besluiten om de meningokokken-vaccinatie uit te (laten) voeren, dan adviseren wij om paracetamol te geven zodra er koorts ontstaat. De paracetamol verlaagt de temperatuur. Belangrijk is om de paracetamol elke 6 uur te geven, zolang er koorts is.

Overigens, voor de duidelijkheid: koorts- en/of epilepsie-aanvallen kunnen optreden na een vaccinatie, maar noodzakelijk is dat niet.

Lees ook: