31 maart 2006 door Ellen Gerrits

Mijn kind heeft een eigen taal ontwikkeld. Is dat normaal? (21 mnd)

Mijn dochtertje van 21 maanden heeft een geheel eigen taal ontwikkeld. Ze zit drie keer per week op een kinderdagopvang voor halve dagen; daar attendeerden de juffrouwen mij op dit feit.

Mijn dochtertje zegt ook wel een aantal "verstaanbare" woorden en zinnen, maar over het algemeen zijn het hele verhalen in haar eigen taaltje. Als je haar vraagt: "Wat zeg je?" dan herhaalt ze haar zin ook exact hetzelfde. Is dit abnormaal?

Antwoord

Als uw dochter écht een eigen taal zou ontwikkelen, dan is dat inderdaad abnormaal. Eigenlijk bestaat het zelfs niet. Alle kinderen proberen hun moedertaal te leren, oftewel de taal die hun omgeving spreekt. Dat is een proces van een paar jaar, waarbij de taal in de beginfase natuurlijk wel erg afwijkt van de volwassen vorm. Alleen in die zin zou je – bij alle kinderen – kunnen spreken van 'een eigen taal'.

14 maanden

De gemiddelde leeftijd waarop het eerste woordje wordt gesproken, is 14 maanden. Dit soort eerste woordjes wordt vaak niet goed uitgesproken. Daarnaast komen er in die periode ook nog brabbels voor. Deze brabbels hebben vaak al dezelfde melodie als echte zinnen, maar zijn nog onverstaanbaar.

Uit de beschrijving van de taal van uw dochtertje blijkt dat ze enkele woordjes spreekt, maar dat haar taal voor een groot deel nog onverstaanbaar is. Wanneer dit nog enkele maanden zo blijft, zou dit een indicatie kunnen zijn van een taalachterstand.

24 maanden

Als ze – over een paar maanden – 2 jaar oud is (24 maanden), dan zou uw dochter in principe het volgende moeten kunnen:

  • ze zou beter verstaanbaar moeten zijn;
  • ze zou minstens 50 woordjes moeten gebruiken;
  • ze zou verstaanbare tweewoordzinnetjes moeten gaan maken.

Overigens is het wél normaal dat u – als ouder – haar dan beter verstaat dan iemand die haar minder goed kent.

Eigen taal bij tweelingen

Het fenomeen 'eigen taal' wordt wel eens genoemd bij tweelingen. Er bestaan een paar oude studies waarin wordt beweerd dat tweelingen in een eigen geheimtaal met elkaar zouden spreken.

Uit recenter onderzoek blijkt echter dat deze tweelingen een taalstoornis hadden. Er was dus geen sprake van een bewust gekozen geheimtaal, maar van een vervormde moedertaal. De tweeling begreep elkaar wel omdat ze samen opgroeiden met deze stoornis.

Bij tweelingen komt het ook voor dat één van de twee een taalstoornis heeft en dat de ander deze taal imiteert.

In ieder geval is het zo dat tweelingen een verhoogd risico hebben op taalstoornissen, door vroeggeboorte of een laag geboortegewicht.

Taalonderzoek

Nu terug naar uw dochter. Als u twijfels heeft over haar taalontwikkeling, dan adviseer ik u een taalonderzoek te laten uitvoeren door het multidisciplinaire taalteam van het audiologisch centrum in uw regio.

Veel succes!