Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

28 november 2003 door Jeroen Aarssen

Mijn kind spreekt slecht Nederlands. Hoe spijker ik haar bij? (5 jr)

Volgens de juf heeft onze dochter (5 jaar en 4 maanden) een taalachterstand. Haar taalontwikkeling is heel zwak. Ze zit in groep 2 van een Montessori school. Ik ben Tsjechisch, vader is Nederlander en wij hebben een Tsjechische au-pair die gebrekkig Nederlands spreekt. Mijn Nederlands is trouwens ook niet foutloos.

Thuis spreken we Nederlands, ik en de au-pair spreken soms Tsjechisch tegen haar. Onze dochter spreekt Nederlands (met fouten) en beheerst passief het Tsjechisch (ze zegt een paar woorden en verstaat veel maar wil niet praten).

Volgend jaar september gaat ze naar groep 3. Zij moet de achterstand inhalen. Ik wil daarom professionele hulp inschakelen. Waar kan ik terecht voor taallessen? Wie kan mij helpen met dit probleem?

Antwoord

Volgens mij bent u als ouder professioneel genoeg om uw dochter een eind op weg te helpen met haar Nederlands. En misschien klinkt het vreemd, maar u helpt haar het beste als u Tsjechisch met haar spreekt.

Taalachterstand

Uw dochter heeft een taalachterstand, volgens de juf. Wat de juf niet zegt, maar wel bedoelt, is: een achterstand in het Nederlands. Op zich terecht, want iedereen vindt het belangrijk dat je in ons land goed Nederlands moet spreken. Wat ik me echter afvraag, is hoe het met haar Tsjechisch zit. Kennelijk praat u maar weinig Tsjechisch tegen haar, en blijft ook haar taalontwikkeling in het Tsjechisch achter.

Voor zover ik de situatie kan beoordelen, krijgt uw dochter thuis voornamelijk Nederlands aangeboden, en een deel van de tijd is dat aanbod "niet foutloos" of zelfs "gebrekkig". Hoewel u de keuze om Nederlands te spreken met de beste bedoelingen heeft gemaakt, is het misschien niet de meest gelukkige. Want als een kind slecht taalaanbod krijgt, leert het de taal ook maar half.

Taalgevoel stimuleren

Om het taalgevoel van uw dochter te stimuleren, kunt u het beste het Tsjechisch gebruiken. Lees haar voor uit Tsjechische (prenten)boeken, zing Tsjechische liedjes, en praat met haar in het Tsjechisch over de dingen die haar bezighouden.

Vaak werkt het goed als een kind eerst bepaalde begrippen in de moedertaal leert, en dan die kennis overdraagt naar een andere taal.

Natuurlijk is er thuis ook een belangrijke rol voor uw man weggelegd. Hij zal ervoor moeten zorgen dat er voldoende en goed taalaanbod in het Nederlands is.

Extra lessen nederlands

En hulp buiten de deur? In Nederland hebben we geen traditie om kinderen die van huis uit geen Nederlands spreken, buiten schooltijd extra lessen Nederlands te geven. Veel scholen hebben echter wel extra aandacht voor tweedetaal-leerders van het Nederlands, afhankelijk van het aantal kinderen dat dat nodig heeft en afhankelijk van het beleid van de school.

Natuurlijk heb je ook altijd de mogelijkheid om op zoek te gaan een (peperdure?) privé-les.

Ik wens u veel succes!