10 april 2009 door Aleid Grijpma

Mijn peuter praat niet. Wat moet ik doen? (3 jr)

Mijn dochter is in juni 3 jaar. Ze zit nu bij de Ster in Alkmaar met ernstige spraaktaal-moeilijkheden (ESM). En zelfs daar praat ze niet. Sinds kort zegt ze een aantal woordjes alleen tegen mij. Ze is hartstikke verlegen, arm voor de ogen en een beetje wegduiken.

Ik geef haar genoeg liefde en knuffels, en we lezen af en toe een boekje. Ze is erg gevoelig en snel geprikkeld. Ze krijgt fysiotherapie om de prikkels weg te halen.

Zelfs de Ster weet niet wat ze ermee moeten. Ze willen er daar mee stoppen. Ze hebben het geduld niet. Weten jullie wat ik moet doen?

Antwoord

De Ster is een behandelafdeling van de NSDSK (Nederlandse stichting voor het dove en slechthorende kind) voor peuters met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. Als ik zo zie – op hun website – wat ze daar aan behandelaars hebben, lijkt me dat er voldoende deskundigheid aanwezig is om u te adviseren wat er in uw geval het beste gedaan kan worden. Ik zal u alvast wat handvatten voor dat gesprek geven.

Achterstand in de taal-spraakontwikkeling

De eerste vraag die je je moet stellen, is wat er precies met uw dochter aan de hand is. Ik begreep helaas niet goed hoe oud ze nu is (werd ze vorig jaar juni 3 jaar, of is ze nu 2 en wordt ze dit jaar juni 3?). Maar hoe dan ook: zowel met 2½ als met 3½ nog maar enkele woordjes spreken is niet veel natuurlijk. Zeker als ze nu al 3½ is, is er sprake van een flinke achterstand in de taal-spraakontwikkeling.

Wat dat betreft is uw dochter dus wel op haar plaats in een speciale peutergroep voor kinderen met een achterstand in de taal-spraakontwikkeling.

De volgende vraag is dan waardoor die achterstand veroorzaakt wordt. Uw kind zal dus onderzocht moeten worden op een aantal aspecten:

  • intelligentie en ontwikkeling (zoals motoriek en spel);
  • eventuele gehoorproblemen;
  • contactname. Dus: maakt zij wel goed contact met andere kinderen of denkt men aan een contactstoornis?

Veel deskundigheid

Aangezien u niets vertelde over gehoorproblemen (ik neem aan dat dat al goed getest is), kan ik me voorstellen dat men zich afvraagt of zij een zeer verlegen meisje is met een ontwikkelingsachterstand – en dat je die ontwikkeling moet afwachten – of dat het een meisje is met een contactstoornis.

Zoals gezegd werken er bij de Ster voldoende deskundigen (zoals orthopedagogen) om de bovenstaande opties te kunnen onderzoeken. Daarnaast is het zo dat de overkoepelende organisatie waar de Ster onder valt – de NSDSK – ook audiologische centra onder zich heeft, waar ongetwijfeld goede contacten mee zijn. Daar is eveneens heel veel deskundigheid beschikbaar om te achterhalen waar taal-spraakproblemen door veroorzaakt worden. Dus niet alleen gehoorproblemen maar ook intelligentieproblemen, ontwikkelingsachterstanden en contactproblemen. (In het laatste geval moet u denken aan problemen in het autistisch spectrum).

Hoe nu verder?

Ik zou u dus willen adviseren om nog eens met de behandelaars van uw dochter te gaan praten, en te vragen of zij denken dat uw dochter gewoon de tijd en de kans moet krijgen om zich verder te ontwikkelen, of dat ze denken dat er specifieke problemen spelen.

Als u er met hen niet uitkomt, kunt u uw dochter altijd door de huisarts laten verwijzen naar een kinderpsychiatrische polikliniek voor nader onderzoek.

Succes ermee!

Lees ook: