9 oktober 2003 door Diederik Bosman

Mijn zoon houdt zijn plas op. Doet dat écht zo'n pijn? (4 jr)

Onze zoon van 4 jaar houdt zijn plas lang op. Met als gevolg dat hij pijn heeft met plassen (grijpt naar zijn rechterzij en krimpt ineen). Onderzoek van de plas heeft niks uitgewezen. Kan puur het ophouden van plas zo veel pijn veroorzaken of is het iets anders?

Antwoord

Het ophouden van de plas is iets wat bijna alle kinderen van deze leeftijd doen (in meer of minder mate). Ze zijn bijvoorbeeld druk bezig met spelen, waardoor plassen op dat moment minder belangrijk is voor hen.

Het ophouden van de plas geeft echter geen pijn. Vooral het naar zijn rechter zij grijpen en ineen krimpen is niet normaal en het lijkt erop dat Uw zoontje toch heftige pijn heeft. De plaats van de pijn doet vermoeden dat de pijn uit de nier zou kunnen komen.

Dit alles zou dan ook kunnen passen bij een probleem met het afvoeren van de urine. U kunt daarover het beste even contact opnemen met uw huisarts.

Mogelijke oorzaken

Er zijn twee aangeboren ziektes die vooral bij jongens vaker voorkomen dan bij meisjes:

  • een probleem met de urethra-kleppen (dat zijn klepjes die in de plasbuis zitten, bedoeld om te voorkomen dat de urine zomaar naar buiten kan stromen);
  • en vesico-urethrale reflux (het verschijnsel dat urine van de blaas weer terugstroomt naar de nieren, in plaats van naar de plasbuis).

Bij beide aandoeningen gaat een deel van de urine wel naar de plasbuis, maar een andere deel vloeit weer terug naar de nier. Daardoor ontstaat de indruk dat het kind zijn plas ophoudt.

Gevolg

Het gevolg van het langdurig terugvloeien van urine naar de nier is dat deze groter wordt en er stuwing ontstaat (we noemen dat hydronephrose). Daardoor kan er buikpijn of zelfs heftige buikkramp ontstaan.

Onderzoek

Dat een urine-onderzoek in zo'n geval meestal niets oplevert (zoals ook in uw geval) is heel normaal en begrijpelijk. Een echo-onderzoek van de blaas en de nieren kan daarentegen wél laten zien of er sprake is van de problemen die we hierboven schetsten.

Daarom raden wij u aan om (opnieuw) naar de huisarts of naar een kinderarts te gaan om dit verder te laten onderzoeken.