Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

19 september 2008 door Nanny Gortzak

Minder vaak voeden tegen de groene poep? (5 wkn)

Mijn dochter (bijna 5 weken oud) poept groen in plaats van mosterd-geel. Ze krijgt uitsluitend borstvoeding (op verzoek). De consultatie-arts heeft geadviseerd om minder vaak op verzoek te voeden, zodat ze meer achtermelk krijgt.

Ik ben bezig om haar advies uit te voeren, maar dat valt niet mee, omdat ze de ene keer om de 1½ uur aan de borst wil ('s ochtends of soms 's avonds), en in de middag of de nacht vaak pas na 3 of 4 uur.

Ik vraag me af in hoeverre ik me nu zorgen moet maken. Ze groeit vooralsnog prima.

Antwoord

Het consultatiebureau zegt dat u minder vaak op verzoek moet voeden, wat zou moeten helpen tegen de groene poep. Ik vind dat een vreemd advies.

Om te beginnen kunnen baby's gewoon groene poep hebben. Daar is op zich niets bijzonders aan. Dus: als de baby tevreden is en goed groeit, en als de moeder zonder pijn voedt, en als de voedingen rustig verlopen, dan is er wat mij betreft geen enkele reden om daaraan te gaan sleutelen. Hooguit zou ik een moeder in zo'n geval vertellen wat je kunt doen als er wél problemen ontstaan door een verkeerde balans tussen voor- en achtermelk, bijvoorbeeld bij een zeer hoge melkproductie.

Daarnaast is voeden op verzoek, mits juist uitgevoerd, een prima manier om de baby te geven wat die nodig heeft, in de juiste hoeveelheden, inclusief de juiste verhouding tussen voor- en achtermelk.

Omdat ik in uw verhaal geen aanwijzingen zie voor een extreem grote melkproductie (die wel tot problemen kan leiden), volgt hieronder de normale gang van zaken bij voeden op verzoek, waar ook u zich aan kunt houden.

Hongersignalen

Zodra een baby aangeeft te willen drinken, kunt u beginnen met het aanbieden van de borst. U kunt zien dat uw baby interesse heeft doordat hij gaat smakken, met de handjes naar de mond gaat, bij u op schoot het gezicht naar de borst draait, of onrustig wordt.

Op dat moment heeft een baby trek, maar is hij nog niet uitgehongerd en daardoor gefrustreerd. Huilen is een laat hongersignaal (ofschoon sommige baby's ongeduldig kunnen zijn, ongeacht hoe snel na het wakker worden je begint met voeden).

Drinken

U laat de baby dan net zo lang aan de eerste borst drinken als hij wil. Dan kunt u een boertje laten doen en vervolgens nogmaals diezelfde borst aanbieden. Als de baby dat niet wil, dus het hoofd wegdraait, of snel weer loslaat, kunt u de tweede borst aanbieden.

Aan de tweede borst kan hij dan weer net zo lang drinken als hij wil. Ook nu weer een boertje laten doen en weer de laatste borst aanbieden.

U kunt dit net zo lang doen tot de baby genoeg heeft. Soms is dat al na één borst, soms na twee borsten.

Vette achtermelk

Op deze manier wordt lang genoeg aan de eerste borst gedronken om de vette achtermelk tot een hoog gehalte te laten stijgen. De tweede borst drinkt de baby dan tot hij genoeg heeft.

Omdat in de tweede borst al voor- en achtermelk gemengd worden tijdens het toeschieten bij het drinken aan de éérste borst, is deze melk om te beginnen al vetter. En hoe langer de baby hier drinkt, hoe vetter de melk wordt.

Kijken naar de baby

Door te kijken naar de baby in plaats van naar de klok, zowel wat betreft het starten van de voeding als het drinken zelf, regelt de baby zelf de inname van voldoende melk met voldoende vet.

Wijzigingen aanbrengen in het drinkpatroon van de baby, en zélf proberen te regelen hoe lang er aan een kant gedronken mag worden, werkt in normale omstandigheden vaak alleen maar averechts. De baby wordt dan onrustig of gefrustreerd, waardoor het voeden minder leuk wordt. Daarnaast wordt het voeden ook veel ingewikkelder, omdat je dan ineens van alles moet gaan plannen.

Zolang uw baby goed groeit en zelf om voeding vraagt, is het ook geen enkel probleem dat er soms minder en soms meer tijd tussen twee voedingen in zit.