24 januari 2004 door Lya Mac Donald

Naar de peuterspeelzaal ja/nee? (3 jr)

Mijn zoontje wordt eind mei 3 jaar en ik heb hem opgegeven voor de peuterspeelzaal. Op dinsdag gaat hij naar oma, op donderdag komt er een oppasmoeder aan huis en op vrijdag gaat hij naar de crèche. Hij zou dan in principe op woensdagochtend naar de peuterspeelzaal gaan.

Nu komt er in maart een broertje of zusje bij, en daar ik nog ingeschreven sta bij de peuterspeelzaal, zou dit allemaal wel eens samen kunnen gaan vallen.

Wordt dit allemaal niet een beetje te veel van het goede? Alle manieren van opvang zijn immers verschillend, en daarnaast komt het allemaal wel erg dicht op de leeftijd dat hij definitief naar school gaat.

Mijn gevoel zegt me dat het een beetje te veel is, maar mijn omgeving zegt dat juist de peuterspeelzaal zo'n goede voorbereiding op de school is, in vergelijking met oma, oppasmoeder en crèche.

Wat raadt u aan? Alvast bedankt voor het meedenken.

Antwoord

Op dit moment maakt uw zoontje gebruik van verschillende vormen van opvang. Hij gaat naar zijn oma, naar de crèche, en naar een oppasmoeder. Daarnaast staat hij ook ingeschreven bij de peuterspeelzaal.

Is het een goed idee om gebruik te maken van die plaats op de peuterspeelzaal? U moet dat natuurlijk helemaal zelf bepalen, maar ik denk van niet. Mijn advies zou zijn om de situatie te houden zoals hij nu is (voor zover mogelijk). Dus: niet naar de peuterspeelzaal, en doorgaan op de huidige voet, met de opvoeders waar hij nu mee te maken heeft.

Broertje of zusje erbij

U vertelt dat hij in maart een broertje of zusje erbij krijgt. De plaatsing op de peuterspeelzaal zou hiermee kunnen samenvallen.

Heeft u rekening gehouden met het wennen? Dat kost extra tijd en energie, die u dan misschien niet heeft.

Voorbereiding op de basisschool

Volgens uw omgeving is de peuterspeelzaal een goede voorbereiding op de basisschool. Op zich heeft men daar wel gelijk in. Spelen is immers de basis van het leren voor jonge kinderen. De vraag is echter of dat spelen per se op de peuterspeelzaal moet plaatsvinden. Misschien kan het ook wel ergens anders.

Of uw kind kan leren spelen met zijn huidige opvoeders, of dat hij daar een peuterspeelzaal (met andere kinderen en andere impulsen) voor nodig heeft, kan ik vanaf deze afstand helaas niet overzien. U kunt dat het beste zelf bepalen, door goed te kijken naar uw kind.

Het wel of niet gebruik maken van een peuterspeelzaal hangt dus af van uw eigen kind. Het kan zijn dat zijn ontwikkeling en zijn spel gestimuleerd moeten worden. In dat geval zou een peuterspeelzaal nuttig kunnen zijn.

Voorspelbaarheid

Blijf in ieder geval zo veel mogelijk denken vanuit uw kind en vanuit zijn eigen behoeften. Bedenk daarbij dat hij gebaat is bij voorspelbaarheid en adequate reacties op zijn behoeften. Of de peuterspeelzaal daar wel of niet voor nodig is, kan ik niet beoordelen.

Uiteindelijk raad ik u aan om zo veel mogelijk uw eigen gevoel te volgen. Als dat gevoel inderdaad zo is als u beschrijft, kunt u volstaan met de bestaande opvang-mogelijkheden en kunt u er beter geen nieuwe meer aan toevoegen.