29 september 2000 door Jeroen Aarssen

Naar een Engelse crèche in Hongarije?

Wij hebben een tweeling die in december 4 jaar wordt. Wij wonen nu drie jaar in Hongarije en zullen zeker de komende vijf jaar nog in Hongarije blijven. De tweeling spreekt Hongaars en Nederlands. Hongaars leren ze op de crèche, van de oppas, en van de mensen in hun omgeving. Thuis praten wij normaal Nederlands, we kijken naar de Nederlandse tv, en we spreken Nederlands met onze Nederlandse contacten (opa's, oma's, overige familie, etc.).

Als de kinderen 6 jaar zijn, willen wij ze op een Engelstalige school laten studeren. Onze vraag: is het verstandig om ze daarom nu al op een Engelstalige crèche te doen?

Antwoord

Allereerst wil ik u een compliment geven omdat uw kinderen tweetalig zijn. Van u hebben ze Nederlands geleerd en van de Hongaarse omgeving Hongaars. Aangezien u nog zeker vijf jaar in Hongarije blijft, kunnen uw kinderen met die tweetaligheid eigenlijk alleen maar hun voordeel doen. Ze kunnen zich redden in de wereld buitenshuis (met hun Hongaars) en ze raken niet geïsoleerd van hun familieleden, omdat ze ook het Nederlands beheersen.

Het bewijs dat het kan

U hebt dit allemaal bereikt door allebei Nederlands te blijven spreken. Dat is eens te meer het bewijs dat kinderen een taal kunnen leren die niet door de ouders gesproken wordt.

Velen beweren dat zoiets niet kan, en dat daarom in bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse gezinnen alleen maar Nederlands gesproken zou moeten worden. (Om aan dit soort beweringen een tegenwicht te bieden, hebben Nederlandse taalkundigen recentelijk een manifest opgesteld, getiteld: Het Multiculturele Voordeel: Meertaligheid als Uitgangspunt.)

Geen engelse crèche

Dan nu wat uw vraag zelf betreft. Ik denk niet dat het verstandig is om uw kinderen nu al naar een Engelstalige crèche te sturen. Vergeet niet dat zij in vergelijking met ééntalige kinderen al een zwaardere taak hebben. Ze moeten twee talen leren gebruiken, leren verstaan en – niet te vergeten – leren die talen van elkaar te onderscheiden.

Kortom: gun uw kinderen rustig de kans om zowel het Nederlands als het Hongaars verder te ontwikkelen.

De rol van de school

Of uw kinderen uiteindelijk ook het Engels goed zullen leren, ligt natuurlijk voor een belangrijk deel aan de school. Een school moet aansluiten bij datgene wat kinderen van-huis-uit weten.

In het ideale geval zouden dan de lessen in het begin in het Hongaars moeten zijn, waarna er langzamerhand steeds meer lessen in het Engels worden gegeven. Het is zeker aan te raden vantevoren bij de school te informeren hoe zij dit aanpakken.

Samenvattend: de meeste kinderen kunnen twee talen aan, hoe jong ze ook zijn. Ze kunnen er zelfs, als de omstandigheden dat vragen, een derde taal bij leren. Toch is het verstandiger om op zijn minst te wachten tot de kinderen naar school gaan, voor ze met het Engels als derde taal te confronteren.