9 november 2007 door Nanny Gortzak

Onrustig na een voeding - drinkt hij wel effectief genoeg? (2 wkn)

Onze zoon (2 weken oud) is na een voeding niet altijd tevreden. Hij blijft dan onrustig. Ik geef twee borsten per keer.

Hij drinkt langzaam en in 'stukjes': een paar goede zuigbewegingen en dan weer even niks. Ook komt hij wel erg vaak: om de anderhalf à twee uur.

Kan het zijn dat hij te langzaam en niet krachtig genoeg drinkt, waardoor hij niet aan de goede hoeveelheid komt?

Antwoord

Het kán zijn dat uw zoon niet effectief genoeg drinkt. Maar om daar echt iets over te kunnen zeggen, zou ik het geboortegewicht, het laagste gewicht van de afgelopen tijd en de huidige groei moeten weten. Ik moet mij dus beperken tot een algemeen antwoord op uw vraag.

Effectief drinken

Wanneer een baby niet effectief drinkt, dan kan een voeding onnodig lang duren. Ook krijgt de baby dan maar moeilijk voldoende voeding binnen. Daarom is het belangrijk om na te gaan of er inderdaad sprake is van een effectieve voeding. En zo niet: wat de oorzaak daarvan is en hoe het probleem aangepakt kan worden.

Een goede voeding herken je aan het regelmatige zuigen en slikken van de baby. Na het eerste, snelle aanzuigen dat wordt opgewekt door de toeschietreflex, volgt een langzamer ritme. Hoe langer de pauze duurt dat de mond wijd open is, hoe beter de baby drinkt. Als de baby kleine zuigbewegingen maakt, dan betekent dat dat er niet optimaal gedronken wordt.

Goed aanleggen

Om de baby goed te laten drinken, moet die goed aangelegd worden. Dat gaat als volgt:

  • leg de baby met de buik richting je eigen buik zodanig neer dat de neus tegenover de tepel ligt. De baby ligt in een recht lijn, dus kijkt niet over de schouder;
  • om de tepel te kunnen pakken, moet de baby het hoofd iets oprichten en de mond wijd open doen;
  • wanneer de mond goed wijd open is, kan de moeder aanleggen door de tepel te richten op het verhemelte;
  • de kin van de baby raakt eerst de borst, daarna sluit de bovenkaak over de tepel heen.

Op deze manier zal aan de kant van de kin meer borstweefsel in de mond zitten dan aan de kant van de neus. Zo blijft de neus mooi vrij om goed te kunnen ademen.

En bovenal: door asymmetrisch aanleggen (meer borstweefsel onder dan boven) zal het borstweefsel effectief gestimuleerd worden, wat een goede melkstroom tot gevolg heeft. En dat zorgt er weer voor dat de baby goed blijft doordrinken.

Borstcompressie

Als door niet goed aanleggen de melkproductie niet goed op gang is gekomen, of zelf is teruggelopen, kan het nodig zijn om de melkstroom extra te stimuleren door borstcompressie.

Dat gaat zo:

  • leg de hand, met de vingers aaneengesloten, om de borst. Doe dit zo ver mogelijk naar achteren om de baby niet te storen bij het drinken;
  • druk de borst in wanneer de baby stopt met drinken en niet uit zichzelf weer begint;
  • door afwisselend te drukken en weer los te laten, blijft de melkstroom langer op gang;
  • aan de andere borst kan hetzelfde gedaan worden.

Op deze manier zal de baby langer aan dezelfde borst drinken. Met als gevolg dat de totale hoeveelheid melk die de baby krijgt, vetter zal zijn. Dat geeft hem een verzadigder gevoel en hij groeit er goed van.

Het hoeft niet per se zo te zijn dat het aantal voedingen op deze manier minder wordt. Sommige baby's willen gewoon elke anderhalf tot twee uur drinken. Wel zal effectiever drinken ervoor zorgen dat de voedingen minder lang duren.

Als niets helpt

Als de bovenstaande aanpak geen merkbare verbetering oplevert, verdient het aanbeveling om een lactatiekundige te raadplegen, die samen met u de oorzaak van het probleem kan achterhalen.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de baby vanaf het begin al niet goed dronk, waardoor hij steeds zwakker wordt en daardoor steeds minder kracht heeft om goed te kunnen zuigen en drinken. Ook kan er sprake zijn van anatomische afwijkingen aan de mondholte, of neurologische aandoeningen, of het gebruik van bepaalde medicijnen.

Succes ermee!