22 oktober 2004 door Ellen Gerrits

Op welke leeftijd wordt slissen een probleem?

Op welke leeftijd wordt slissen een probleem?

Antwoord

Slissen wordt een probleem na de leeftijd van 6 jaar. Als een kind dan nog slist, wordt logopedie aangeraden.

Die leeftijd is echt het enige wat telt; het wisselen van het melkgebit in blijvende tanden is geen contra-indicatie voor therapie. Oftewel: wacht niet met logopedie vanuit de gedachte dat het wel te maken zal hebben met het wisselen.

Logopedie

Wanneer een kind alleen slist als het de S uitspreekt, is dit verholpen na ongeveer tien logopedie-sessies. De logopedist(e) zal met behulp van spelletjes uitleggen wat de juiste S-articulatie is. Daarnaast zal er thuis veel geoefend moeten worden, zodat de nieuwe articulatie ingeslepen wordt.

Dit inslijpen van de goede articulatie is vaak het moeilijkste deel van de therapie, omdat het kind zo gewend is om te slissen.

Meer dan de s

Slissen kan ook betekenen dat niet alleen de S verkeerd wordt uitgesproken, maar dat ook de T-, de D-, en de N-klanken interdentaal (met de tong tussen de voortanden) worden gevormd en dat de tong zichtbaar is tijdens het slikken.

Zo'n uitgebreidere vorm van slissen heeft als consequentie dat de logopedie langer zal duren.

Het is nooit te laat

Het is nooit te laat om met logopedie te beginnen. Ook op volwassen leeftijd kan iemand nog van het slissen afgeholpen worden.