8 juli 2005 door Ellen Gerrits

Waarom verandert mijn zoontje opeens de beginklanken van woorden en lettergrepen? (2½ jr)

Ons zoontje van 2½ jaar maakt duidelijke en lange zinnen. Sinds kort maakt hij echter met opzet zinnen met consequent één of twee andere beginletters voor de woorden. Bijvoorbeeld: "Lelelubbies lijken!" Of: "Sjik sja op de sjank sjitten".

Kunt u hierover iets zeggen met betrekking tot de taalontwikkeling? Waarom doet hij dit?

Antwoord

De zinnen die u zoontje maakt, zijn mooie voorbeelden van het spelen met taal. Hij past hier het beginrijm toe. Een bekend voorbeeld van beginrijm is het rijmpje Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan.

Spelen met taal is een normaal onderdeel van de taalontwikkeling. Helaas is er niet zoveel systematisch beschreven over taalspelletjes van jonge kinderen. Meestal zijn de voorbeelden anekdotisch van aard (zie ook het
Woordenboek Kindertaal op deze website).

Meta-linguïstisch bewustzijn

De zinnetjes van uw zoontje zijn een aanwijzing voor de ontwikkeling van het zogenaamde 'meta-linguïstisch bewustzijn'. Dat betekent dat hij zich bewust wordt van de eigenschappen van taal en woorden.

Hij heeft in de gaten dat er leuke rijmpjes ontstaan als hij klanken herhaalt. Hij kiest een klank die al voorkomt in een van de woorden (de L van Teletubbies) of een klank die er veel op lijkt (de S in plaats van de Z van 'zitten').

Dit taalspelletje zal vermoedelijk tijdelijk zijn. Hierna volgen waarschijnlijk nog talloze andere originele verzinsels.

Ik wens u veel taalplezier!